วันพระ 2565

ปฏิทิน วันพระ 2565 ครบ 12 เดือน จะมีวันพระ ตรงกับวันไหนบ้าง สายบุญเช็กเลย

event
วันพระ 2565
วันพระ 2565

รวม วันพระ 2565 ตลอดปีฉลู – ปีขาล ครบ 12 เดือน ปี 2565 ปฏิทินวันพระ ตรงกับวันไหนบ้าง ครอบครัวพุทธศาสนิกชน สายบุญ สายธรรมะ เช็กเลย

สำหรับครอบครัวคนไทยแล้ว นอกจากวันสำคัญและวันหยุด  วันพระ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่เราขาดไม่ได้ ซึ่งวันพระ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชน เพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกอีกคำหนึ่งว่า “วันธรรมสวนะ” คือ วันถือศีลฟังธรรม นั่นเอง โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ ใน 1 เดือนจะมีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ, วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ

ทั้งนี้การทราบปฏิทิน วันพระ 2565 / 2022 จะช่วยให้พุทธศาสนิกชน ได้วางแผนพาครอบครัวทำบุญ ชวนลูกเข้าวัด ไหว้พระทำบุญ ทำความดี หรือเลือกวันมงคลสำหรับการจัดงานต่างๆ ได้ โดยใน 1 สัปดาห์จะมีวันพระ 1 วัน … ซึ่งตลอดทั้งปีนี้ จะมี วันพระ 2565 วันไหนบ้าง ตามมาเช็กกันเลย

วันพระ 2565 เดือนมกราคม

 • วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีฉลู
 • วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีฉลู
 • วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีฉลู
 • วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีฉลู

วันพระ 2565 เดือนกุมภาพันธ์

 • วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีฉลู
 • วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีฉลู
 • วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีฉลู (วันมาฆบูชา)
 • วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีฉลู

วันพระ 2565 เดือนมีนาคม

 • วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีฉลู
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีฉลู
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีฉลู
 • วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีฉลู

 วันพระ 2565 เดือนเมษายน

 • วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีฉลู
 • วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีขาล

วันพระ 2565

วันพระ 2565 เดือนพฤษภาคม

 • วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก(6) ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก(6) ปีขาล (วันวิสาขบูชา)
 • วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนหก(6) ปีขาล (วันอัฏฐมีบูชา)
 • วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนหก(6) ปีขาล

วันพระ 2565 เดือนมิถุนายน

 • วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีขาล
 • วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีขาล
 • วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีขาล
 • วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม 2565

 • วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีขาล
 • วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีขาล (วันอาสาฬหบูชา)
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 แรม 1 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีขาล (วันเข้าพรรษา)
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีขาล (วันเฉลิมฯ ร.10)

ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม 2565

 • วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีขาล (วันเฉลิมฯ วันแม่)
 • วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน 2565

 • วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีขาล

วันพระ 2565

ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม 2565

 • วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีขาล (วันออกพรรษา)
 • วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน 2565

 • วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีขาล
 • วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีขาล (วันลอยกระทง)
 • วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 แรม8 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีขาล
 • วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม 2565

 • วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีขาล

 

และทั้งหมดนี้คือ ปฏิทิน วันพระ 2565 หากครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธ เป็นพุทธศาสนิกชน ก็อย่าลืม ทำความดี ฟังเทศน์ ฟังธรรม สวดมนต์ ทำบุญไหว้พระในบ้าน และพระที่วัด เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณเองนะคะ


ขอบคุณข้อมูลจาก : artsandculture.google.com , www.sanook.com

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up