teach son คำสอน 18 ข้อ ที่พ่อแม่ควร “สอนลูกชาย” ตั้งแต่ยังเด็ก

zs4nupn8psbzz229h74bb5286-1

10.เหตุผลที่เรียกว่า”ของลับ” ก็เพราะว่ามันไม่ควรโชว์ จงอย่าเกามันในที่สาธารณะ

11.เพื่อนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพล จงเป็นผู้นำที่ดีแล้วผู้อื่นจะคล้อยตาม

12.ฝึกการเป็นผู้นำที่อบอุ่นและเข้าถึงจิตใจของผู้อื่น

13.จงฝึกเป็นคนมีอารมณ์ขัน จะช่วยเยียวยาทุกสิ่ง

14.จงเลือกผู้หญิงที่จะมาเป็นภรรยาและแม่ของลูกอย่างตรึกตรอง

15.การให้ดอกไม้ภรรยาแบบไม่มีเหตุผล เป็นความคิดที่ดีเสมอ

16.เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว จงอย่าคาดหวังว่าลูกจะได้สิ่งใดจากภรรยา ถ้าลูกไม่สามารถให้สิ่งนั้นกับเธอได้เช่นกัน

17.ปฏิบัติต่อผู้หญิงทุกคนด้วยความสุภาพ โดยเฉพาะกับภรรยา ไม่เช่นนั้นลูกจะรู้สึกโดดเดี่ยวตลอดไป

18.”และอย่าลืมที่จะโทรศัพท์หาพ่อแม่บ่อยๆ เพราะว่าพ่อแม่นั้นคิดถึงลูกตลอดเวลาเสมอ”


เครดิต Learning petals

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up