teach son คำสอน 18 ข้อ ที่พ่อแม่ควร “สอนลูกชาย” ตั้งแต่ยังเด็ก

การที่เลี้ยงดูลูกให้เติบโตขึ้นนั้นไม่ใช่แค่ป้อนข้าวป้อนน้ำให้ลูกตัวโตขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ต้องคอยเลี้ยงสั่ง สอนลูกชาย และลูกสาวให้เป็นคนดีและมีคุณภาพด้วย

keyboard_arrow_up