คุณพ่อลาคลอด เพื่อดูแลคุณแม่และลูกน้อยได้

event

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ คุณพ่อลาคลอด ได้ถ้าเป็นข้าราชการ และลูกจ้างราชการ เพื่อช่วยดูแลคุณแม่ และลูกน้อยระหว่างคลอด โดยคุณพ่อข้าราชการมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วัน ถ้าเป็นการลาภายใน 30 วันแรกนับตั้งแต่วันที่คุณแม่คลอด มีสิทธิรับเงินระหว่างลาได้

banner300x250

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “นายกฯ สั่งการให้ข้าราชการที่จะลาไปช่วยภรรยาคลอดบุตรจะต้องมีหนังสือรับรองจาก ภริยาแนบมาด้วย และต้องจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาให้อนุญาตก่อน หรือในวันที่ลาภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่คลอดบุตร โดยถือให้เป็นสิทธิ์การลาประเภทหนึ่งที่ยังได้รับเงินเดือนในระหว่างที่ลาดังกล่าว”

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มองว่า การให้สิทธิ์คุณพ่อลาหยุด 15 วัน หลังคุณแม่คลอดลูกถือเป็นเรื่องที่ดีมาก คุณแม่จะได้รับกำลังใจจากคุณพ่อที่มาช่วยดูแลลูก ทำให้คุณแม่มีสุขภาพจิตที่ดี น้ำนมไหลมากขึ้น คุณพ่อและลูกน้อยจะมีความรักความผูกพันกัน ส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีขึ้น

“ผู้เป็นพ่อต้องใช้สิทธิ์การลาหยุด 15 วันให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวอย่างแท้จริง และไม่ควรใช้เวลาในช่วงนี้ไปทำธุระอย่างอื่น คงไม่ทำให้เกิดศึกแย่งกันเลี้ยงลูกแน่ เพราะเป็นเรื่องเล็กที่สามารถบริหารจัดการได้ และถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อสถาบันครอบครัว ซึ่งปัจจุบันครอบครัวในสังคมไทยมีขนาดเล็กและความสัมพันธ์กันน้อยลง การให้สิทธิ์ผู้ชายลาไปดูแลภรรยาจะลดปัญหาครอบครัวได้ และคิดว่าน่าจะช่วยลดอัตราการหย่าร้างของคู่สมรสได้ด้วย”

อ่านต่อ “คุณพ่อลาคลอด เพื่อดูแลคุณแม่และลูกน้อยได้” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up
X momrathon