ทักษะ + ทัศนคติ = ความสำเร็จ โดย อาจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ

Alternative Textaccount_circle
event

ทักษะต่างๆในปัจจุบัน คนมักพูดถึงกันมาก จริง ๆ แล้วมันคืออะไรคะ

อ.วรากรณ์     :  ทักษะหรือ skill คือความสามารถในการกระทำบางสิ่ง   หากฝึกฝนมากขึ้นก็จะยิ่งเก่งขึ้นความสามารถในการใช้ภาษาก็เป็นทักษะเช่นเดียวกัน    หากใช้ภาษานั้นบ่อย ๆ  รักและสนใจในภาษานั้นก็จะเกิดทักษะขึ้น     เช่นเดียวกับการใช้คอมพิวเตอร์     สมาร์ทโฟน  การคิดเลข  การคิด การเล่นกีฬา  การเล่นดนตรี  การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี ฯลฯ

การเกิดทักษะมาจากการฝึกฝนและ “การมีชั่วโมงบิน” หรือประสบการณ์ในการใช้ทักษะนั้นๆ ปัจจุบันมีการอ้างอิงกันในโลกตะวันตกว่าตัวเลข 10,000 ชั่วโมงคือขั้นต่ำของการมี “ชั่วโมงบิน” ก่อนที่จะอยู่ในระดับ “มืออาชีพ” ได้   ตัวอย่างก็คือนักดนตรีวง The Beatles เล่นดนตรีในคลับที่เยอรมันนีกว่า 10,000 ชั่วโมง ก่อนที่จะมีชื่อเสียงระดับโลก

นักกีฬาโอลิมปิก   หากจะได้เหรียญทองต้องใช้เวลาฝึกฝนไม่ต่ำกว่า 10,000 ชั่วโมง   ซึ่งหากคิดว่าฝึกฝนวันละ 6 ชั่วโมง   อาทิตย์ละ 6 วัน   ก็ใช้เวลา 36 ชั่วโมงต่ออาทิตย์     ดังนั้น 10,000 ชั่วโมงก็ต้องเป็นเวลา 278 อาทิตย์ หรือประมาณ 5.3 ปี

ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมฝึกทักษะชีวิต

หากทักษะมาจากการฝึกฝน  ทักษะอะไรที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต

อ.วรากรณ์     :   มีงานวิจัยที่พยายามศึกษา ว่าทักษะใดที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับคนในศตวรรษที่ 21 ก็พบว่าทักษะชีวิต (people skill) หรือความสามารถในการจัดการชีวิตของตนเอง ให้อยู่รอดได้ดีซึ่งครอบคลุมความสามารถในการมีและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น     สามารถทำให้คนอื่นชอบและยอมรับตนเอง     ตลอดจนสามารถโน้มน้าวให้คนอื่นกระทำตามที่ตนเองต้องการได้

อ่านเรื่อง “ทักษะ + ทัศนคติ = ความสำเร็จ โดย อาจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up