ทักษะ

ทักษะ + ทัศนคติ = ความสำเร็จ โดย อาจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ

Alternative Textaccount_circle
event
ทักษะ
ทักษะ

หากมีทักษะดังกล่าวครบถ้วนแล้วจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตสูงไหมคะ?   และอะไรเป็นปัจจัยประกอบที่สำคัญคะ

อ.วรากรณ์      :   ถึงแม้จะมี 5 ทักษะนี้แล้ว   แต่ถ้าขาดการมีทัศนคติที่เหมาะสม ซึ่งเรียกกันว่าทัศนคติที่เป็นบวกแล้ว  ยากหนักหนาที่ความสำเร็จจะมาเยือน อะไรคือทัศนคติที่เป็นบวก?

ผู้ที่เชื่อว่าอะไรจะเกิดมันต้องเกิด และเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแก้ไขกันไป      และหากสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาแล้วสามารถหาแง่มุมดีให้คิดได้       นั่นก็คือคนที่มีทัศนคติเป็นบวก

ผู้ที่เชื่อว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้       ฟ้าจะใสหลังฝนตก     มีทัศนคติ “can do” (สามารถทำได้หากพยายาม)   เมื่อล้มแล้วสามารถลุกใหม่ได้เสมอ     ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน     หากป่วยแล้วยังไงเสียก็ต้องหายได้แน่     “คุณสามารถทำได้ถ้าคิดว่าทำได้”       สามารถแก้ไขให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมได้     ขอบคุณที่วันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วยังมีชีวิตอยู่         ในสังคมคนเลวก็อาจมีคนดีปนอยู่บ้าง       ฯลฯ       เหล่านี้คือทัศนคติที่เป็นบวกทั้งสิ้น

 

คนที่มีทัศนคติที่เป็นบวก     ชีวิตจะมีความหวังอยู่เสมอ  ไม่ท้อแท้หดหู่     สิ้นหวัง     ใครได้เป็นเพื่อนร่วมงานก็จะช่วยทำให้มีกำลังใจในการทำงาน

ทัศนคติเชิงบวก
สอนให้ลูกมีทัศนคติเชิงบวก

ลองจินตนาการดูว่าถ้าบุคคลหนึ่งมีความรู้ในวิชาชีพ    มีทักษะที่ต้องการรอบด้าน   และแถมมีทัศนคติที่เป็นบวกในชีวิตอีก     ชีวิตของเขาจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากเพียงใด

 

ทักษะบางอย่างอาจทดแทนกันได้ในระดับหนึ่ง  แต่ทัศนคติที่เป็นบวกนั้นไม่สามารถหาสิ่งใดมาทดแทนได้เลย

เรื่อง : รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ผู้เท่าทันเงินทองและคุณปู่ของหลานสองคน

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up