เงินอุดหนุนบุตรปี61

แม่จ๋ารีบไป! เงินอุดหนุนบุตร ประจำปี 2561 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว

event
เงินอุดหนุนบุตรปี61
เงินอุดหนุนบุตรปี61

เงินอุดหนุนบุตรปี61

โดยคุณแม่สามารถไปลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ เงินอุดหนุนบุตรปี61 กันได้แล้ว ตามสำนักงานเขต/เทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยกลุ่มเป้าหมายที่รับลงทะเบียน เป็นดังนี้

 • เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – วันที่ 30 กันยายน 2560) จะได้รับเงินรายละ 600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่มาลงทะเบียนจนเด็กอายุครบ 3 ปี ***ปิดรับลงทะเบียนไปแล้ว!

 • หญิงตั้งครรภ์ และเด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

  >> จะได้รับเงินรายละ 600 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่เกิดจนอายุครบ 3 ปี

จึงขอแจ้งให้คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ และคุณแม่ที่มีลูกน้อย ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา สามารถไปลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตรปี61 จากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง ได้ที่สำนักงานเขตของแต่ละท้องที่ที่ท่านอาศัยอยู่ได้ ณ บัดนี้แล้ว

คุณแม่สามารถไปลงทะเบียน “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” ได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้

 1. ในกรุงเทพมหานคร ให้ไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตต่าง ๆ
 2. ในต่างจังหวัดให้ไปลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 3. ในพัทยา ให้ไปลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

เอกสารในการลงทะเบียน

 1. แบบลงทะเบียน (ดร.01) (รับที่สถานที่ลงทะเบียน)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้ว
 3. สำเนาบัตรประชาชนของคุณแม่
 4. สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
 5. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังคลอด)
 6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีต้องการรับเงินผ่านบัญชี)

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถรับเงินด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) หรือรับผ่านบัญชีธนาคาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โทร. 0-2651-6532
 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้หากสงสัยว่าเป็นคุณแม่คนเดิมที่เคยลงทะเบียนลูกคนแรกไปแล้ว!!
…แต่มีลูกเพิ่มจะยังรับสิทธิ์ได้หรือไม่ แล้วจะต้องทำอย่างไร?
สามารถดูคำ
อธิบายได้จากภาพด้านล่างนี้เลยค่ะ ⇓

เงินอุดหนุนบุตรปี61

อ่านต่อ “บทความดี ๆ น่าสนใจ” คลิก!


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : csg.dcy.go.th

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up