เงินอุดหนุนบุตรปี61

แม่จ๋ารีบไป! เงินอุดหนุนบุตร ประจำปี 2561 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว

event
เงินอุดหนุนบุตรปี61
เงินอุดหนุนบุตรปี61

เปิดให้แม่ๆ ไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ เงินอุดหนุนบุตรปี61 แล้ว สำหรับใครที่กำลังตั้งท้องอยู่ตอนนี้ หรือมีลูกน้อยที่เกิดในระหว่างวันที่  1 ต.ค. 60 ตามไปดูรายละเอียดกันเลย

ถ้ายังจำกันได้ โครงการดังกล่าว ซึ่ง ครม. มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยตอนแรกจ่ายเงินอุดหนุนเดือนละ 400 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี ให้กับเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 ต่อมาในวันที่ 22 มีนาคม 2559 ครม. มีมติเพิ่มวงเงินจาก 400 บาท เป็น 600 บาท แถมขยายเวลาจากให้แค่ปีเดียวเป็นให้ไปจนถึงอายุ 3 ขวบ

ทั้งนี้นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบรายงานผลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2559 โดย

เงินอุดหนุนบุตรปี61

  • มีการลงทะเบียนเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งมีผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 371,657 คน คิดเป็นร้อยละ 184.83 จากเป้าหมาย 200,000 คน
  • ปีงบประมาณ 2559 ที่ได้รับ 282,987,600 บาท เบิกจ่ายจริง 277,924,600 บาท
  • มีผู้มาลงทะเบียนและมีสิทธิ์ทั้งหมด 118,327 คน
  • มีผู้ได้รับเงิน 90,261 คน

ขณะที่ปีงบประมาณ 2560 ได้รับงบประมาณ 1,939,484,000 บาท

  • เบิกจ่ายจริง 1,117,617,400 บาท
  • มีผู้ลงทะเบียนและมีสิทธิ์ทั้งหมด 278,322 คน
  • มีผู้ได้รับเงิน 228,122 คน

นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้ยกเลิกเงื่อนไขที่กำหนดว่า ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต้องเป็นผู้อยู่ในระบบประกันสังคม โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561

⇒ Must read : เฮได้! พ่อแม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ลูกมีสิทธิได้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เงินอุดหนุนบุตรปี61

อย่างไรก็ดีโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ก็ได้ยืดระยะเวลาให้คุณแม่ๆ ที่มีลูกซึ่งเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 เปิดรับลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 โดยสิ้นสุดในการเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 30 กันยายน 2560

และล่าสุด สำหรับการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ เงินอุดหนุนบุตรปี61  ก็ได้มีการเปิดให้คุณแม่ ๆ มาขึ้นทะเบียนรับ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ในปีงบประมาณ 2561 ได้แล้ว…

อ่านต่อ >> ประกาศให้แม่ไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรปี61 ได้แล้ว” คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up