คนละครึ่งเฟส 4

เช็คกติกา คนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียนอย่างไรให้ได้สิทธิ

account_circle
event
คนละครึ่งเฟส 4
คนละครึ่งเฟส 4

ข่าวดีสำหรับคุณแม่! คณะรัฐมนตรีไฟเขียว อนุมัติ คนละครึ่งเฟส 4 รับเงินเยียวยาคนละ 1,200 บาท โดยโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 2565 มีมาตรการ และเงื่อนไขลงทะเบียนรับเงินเยียวยาอย่างไรบ้าง ตรวจสอบได้ที่นี่ค่ะ!

เช็คกติกา คนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียนอย่างไรให้ได้สิทธิ

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ตามที่กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเสนอ  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้ และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

โครงการ คนละครึ่งเฟส 4 ใครได้รับสิทธิบ้าง

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้รัฐสนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ ในอัตราร้อยละ 50 โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือน ก.พ. – 30 เม.ย. 65 ให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่เกิน 29 ล้านคนค่ะ

ผู้ที่เคยลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 3 ต้องยืนยันสิทธิ

ผู้ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (คนเก่า) ที่ต้องการรับสิทธิในเฟส 4 ต้องทำดังนี้

 • ต้องยืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 65 เป็นต้นไป
 • ต้องเริ่มใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ภายในวันที่ 28 ก.พ. 65 เวลา 59 น. หากเกินระยะเวลาจะถูกตัดสิทธิ์ โดยอาจจะนำสิทธิที่เหลือมาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ซึ่งหากยังต้องการเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกับคนใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน

หากยืนยันสิทธิ์และใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ครั้งแรกในระยะที่กำหนดสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ค่ะ

คนละครึ่งเฟส 4
สรุปไทม์ไลน์คนละครึ่ง เฟส 4

ขอบคุณภาพจาก ThaiPBS

คนใหม่ที่ไม่เคยใช้คนละครึ่งเฟส 3

ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 3 มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 65 จนกว่าจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. – 30 เม.ย. 65 ผ่าน 2 ช่องทางได้แก่

 1. แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในกรณีที่เคยใช้แอปพลิเคชั่นนี้ในการใช้จ่ายอื่น ๆ มาก่อน โดยมีวิธีลงทะเบียนตามขั้นตอนดังนี้
 • กดแบนเนอร์โครงการสิทธิคนละครึ่ง
 • กดรับข้อตกลงเงื่อนไขของโครงการฯ
 • กรอกข้อมูลเพิ่มเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์เพื่อรับ OTP, อาชีพ/ข้อมูลรายได้, ประเภทรายได้
 • กรอก OTP ที่ได้รับเพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ
 • ยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ สำเร็จ
 1. ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ในกรณีที่ไม่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ให้ทำตามขั้นตอนนี้
 • เข้าเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com
 • กดยอมรับเงื่อนไขของโครงการฯ
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว
 • กรอกรหัส OTPตัวเลข 6 หลัก เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนสำเร็จ
 • ติดตั้งแอปฯ เป๋าตังเพื่อใช้จ่ายในโครงการฯ

ก่อนการใช้สิทธิ์ครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง ระยะที่ 4 จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยฯ ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว

ผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

 • ประชาชนที่มีสัญชาติไทย
 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีบัตรประจำตัวประชาชน
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 ม.ค. 2565
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2
คนละครึ่งเฟส 4
แม่ใช้สิทธิคนละครึ่ง

 

นอกจากโครงการคนละครึ่งเฟส 4 แล้ว คณะรัฐมนตรียังมีมติในอีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟส 4 และ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 โดยมีเงื่อนไขคือจาก 3 โครงการนี้สามารถเลือกเข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 โครงการเท่านั้นนะคะคุณแม่

รายละเอียดของอีก 2 โครงการมีดังนี้

มาตรการของ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือบัตรคนจน เฟส 4

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟส 4 มีดังนี้

 • ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัด และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้า หรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 จำนวนไม่เกิน 200 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
 • เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565 ได้เงินรวมทั้งสิ้น 600 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • กรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป
 • วงเงินรวม 8,071 ล้านบาท ให้แก่ผู้มีบัตรฯ จำนวนไม่เกิน 13.45 ล้านคน โดยจะใช้ฐานข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2565

มาตรการโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เฟส 2

 • ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าฯ และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 จำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
 • เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565 รวมทั้งสิ้น 600 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • กรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป
 • วงเงินรวม 1,352 ล้านบาท ให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น
 • ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
 • ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้
 • ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้
 • ผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง เป็นต้น
 • เป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิตามโครงการเราชนะ กลุ่ม 4 จำนวนไม่เกิน 2.25 ล้านคน

ทีมแม่ ABK ขอแนะนำให้คุณแม่ตรวจสอบสิทธิขอตัวเองนะคะ เพื่อไม่ให้พลาดสิทธิที่ตัวเองพึงได้ เพราะจะช่วยบรรเทารายจ่ายของคุณแม่และครอบครัวได้มากทีเดียวค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก

sanook, thethaiger , คมชัดลึก , TRUEID, ไทยรัฐออนไลน์,  AmarinTVHD

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

รับเงิน เยียวยากลุ่มเปราะบาง 1,000 บาท 3 เดือน ใครได้บ้าง..ต้องทำยังไง เช็กเลย!

วิธีเช็ค “เงินเยียวยานักเรียน” 2,000 บาท เข้าวันไหน?

ครม.ไฟเขียว เพิ่มงบ จ่ายเงินอุดหนุนบุตร เดือนละ 600 บาท ต่อเนื่อง!

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up