จ่ายเงินอุดหนุนเด็ก

ครม.ไฟเขียว เพิ่มงบ จ่ายเงินอุดหนุนบุตร เดือนละ 600 บาท ต่อเนื่อง!

account_circle
event
จ่ายเงินอุดหนุนเด็ก
จ่ายเงินอุดหนุนเด็ก

จ่ายเงินอุดหนุนบุตร – โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวยากจน เพื่อให้แต่ละครอบครัวสามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ โดยรัฐบาลจะทำการจ่ายเงินช่วยเหลือให้เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ คนละ 600 บาทต่อเดือน โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเป็นผู้ทำการตั้งเบิกงบประมาณล่วงหน้า สำหรับจ่ายเงินอุดหนุนเด็กในช่วง 1 ปี

แต่ที่ผ่านมาในปี 2563  อาจมีการจ่ายเงินให้บางครอบครัวล่าช้า หรือหยุดจ่ายเงินในบางเดือน เนื่องจากจำนวนผู้ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตรมีจำนวนไม่แน่นอน หากผู้ลงทะเบียนมีจำนวนมากกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ จะส่งผลให้ช่วงปลายปีงบประมาณ คือ กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน งบประมาณจะหมดก่อน ดังนั้นทางกระทรวงพัฒนาสังคมฯ จึงทำเรื่องขอเบิกงบประมาณเพิ่ม ซึ่งหากงบประมาณยังไม่ได้รับจัดสรรมาเงินอุดหนุนก็จะหยุดจ่ายไปก่อน เมื่อได้รับจัดสรรงบมาเพิ่ม ถึงจะได้รับเงินในเดือนปกติ และจ่ายย้อนหลังเดือนที่หยุดไป

จ่ายเงินอุดหนุนบุตร
จ่ายเงินอุดหนุนบุตร

ครม.ไฟเขียว จ่ายเงินอุดหนุนบุตร เดือนละ 600 ต่อเนื่อง!

ล่าสุด มติครม. อนุมัติงบกลางกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เกือบ 3.5 พันล้าน เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนบุตร ต่อเนื่องไม่สะดุดแล้ว โดย น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือเงินอุดหนุนบุตร ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เพื่อเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต โดยให้เงินอุดหนุนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 600 บาท แก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย

สำหรับปีงบประมาณ 2564 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้มีสิทธิ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 แล้ว 1,966,093 คน แต่ด้วยในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 มีสิทธิผู้ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสูงถึง 2,227,029 คน

ดังนั้น เพื่อให้การจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ครม. จึงมีมติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 3,493.19 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 จำนวน 2,227,029 คน อย่างต่อเนื่อง

เงินข้าเมื่อไหร่

กรมบัญชีกลางจะยึดหลักเกณฑ์จ่ายเงินเข้าบัญชีในทุกวันที่ 10 ของเดือน และหากตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ จะทำการจ่ายเข้าบัญชีล่วงหน้าก่อนวันหยุด คาดว่ากรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินอุดหนุนบุตรเข้าบัญชี ในปีงบประมาณที่เหลือ ดังนี้

  • สิงหาคม : วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

  • กันยายน : วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

เงินอุดหนุนบุตร 2564 ลงทะเบียนยังไง ใช้เอกสารอะไร ไปที่ไหน เงินเข้าเมื่อไหร่ เช็กเลย!

แนะวิธี เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร สาเหตุที่ไม่ได้เพราะอะไร?

จ่ายเงินอุดหนุนบุตร

เช็คสถานะสิทธิ์การได้รับเงินได้ที่ไหน

เว็บไซต์ตรวจสอบสถานะกรมกิจการเด็ก (เว็บชมพู) อัพเดท สถานะล่าสุดประจำเดือนสิงหาคม
สามารถเช็คได้ที่ลิ้งค์นี้ >> http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do
สำหรับใครที่ขึ้นสถานะรอผลเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง ถ้าไม่ติดปัญหาเกี่ยวกับบัญชี หรือ วัน/เดือน/ปีเกิด ไม่ตรงกับที่แจ้งไว้กับกรมปกครอง สามารถรอรับเงินได้ในวันที่ 10 สิงหาคมนี้
ความหมายของสถานะที่แจ้งในระบบ
  • สถานะมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน รอรับเงินเดือนหน้า
  • E01 แบบมีเลขบัญชี  รอ 1-2 เดือน
  • E01 แบบไม่มีเลขบัญชี  อยู่ระหว่างตรวจสอบ ต้องรอให้มีเลขบัญชีก่อน
  • E25 ติด 2 เดือนแล้ว ยังไม่เปลี่ยนสถานะ สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ จุดยื่นเอกสารลงทะเบียน
  • สถานะ B ต่างๆ/ R ที่ต่างๆ ให้รีบดำเนินการแก้ไข หากแก้ไขไปแล้วต้องรอประมาณ 1 ถึง 3 เดือนจึงจะได้รับเงิน
*กรณี สมัครเป็นผู้ประกันตน ประกันสังคม มาตรา40 โครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่มีมีผลต่อสิทธิ์การรับเงินอุดหนุนบุตรแต่อย่างใด

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up