Workshop สอนลูกปลูกต้นไม้ แบบง่าย ๆ ด้วยตัวเองโดยครูปิ๋ม Little Tree

Workshop สอนลูกปลูกต้นไม้ แบบง่าย ๆ ด้วยตัวเอง โดยครูปิ๋ม Little Tree

Alternative Textaccount_circle
event
Workshop สอนลูกปลูกต้นไม้ แบบง่าย ๆ ด้วยตัวเองโดยครูปิ๋ม Little Tree
Workshop สอนลูกปลูกต้นไม้ แบบง่าย ๆ ด้วยตัวเองโดยครูปิ๋ม Little Tree

ในกิจกรรมปลูกต้นไม้งาน Amarin Baby & Kids Fair ครั้งที่ 24 จัดขึ้น ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้าไบเทคบางนา วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 เด็ก ๆ และพ่อแม่ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้และวิธีดูแลเมื่อต้นไม้เติบโต การอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นเครื่องมือที่ช่วยสอนทักษะและประสบการณ์ให้กับเด็ก ๆ โดยเป้าหมายของกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เพื่อให้เด็ก ๆ สนุกและมีส่วนร่วม แต่ยังเน้นไปที่การสอนทักษะอันมีค่าที่เด็ก ๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง มาดู Workshop สอนลูกปลูกต้นไม้ แบบง่าย ๆ ด้วยตัวเอง โดย ครูปิ๋ม Little Tree กันค่ะ

Workshop สอนลูกปลูกต้นไม้ แบบง่าย ๆ ด้วยตัวเอง โดยครูปิ๋ม Little Tree

Workshop สอนลูกปลูกต้นไม้ แบบง่าย ๆ ด้วยตัวเองโดยครูปิ๋ม Little Tree

การอบรมเชิงปฏิบัติการโดย ครูปิ๋ม เจ้าของเพจ Little Tree

ครูปิ๋มผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกต้นไม้ได้สอนเทคนิคการปลูกต้นไม้และวิธีดูแลต้นไม้ให้กับเด็ก ๆ โดยเน้นความสำคัญของการดูแลต้นไม้ และการใช้ความพยายามและความอดทนในการดูแลต้นไม้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับการสอนเกี่ยวกับพืชชนิดต่าง ๆ และความต้องการเฉพาะของผัก ดอกไม้ และไม้ผล ได้รู้จักพันธุ์ไม้ต่าง ๆ และลักษณะเฉพาะของต้นไม้ เช่น ดอกอัญชัน ดอกดาวเรือง และอื่น ๆ โดยครูได้อธิบายประโยชน์ของพืชแต่ละชนิดและการนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ เช่น ชงชา ย้อมผ้า และใช้ในสลัด

เวิร์กช็อปที่จัดขึ้นยังแฝงประโยชน์ต่าง ๆ แก่พ่อแม่ ทั้งลำดับการสอนเด็ก ๆ ในการปลูกต้นไม้ หรือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปลูกต้นไม้ที่บ้าน ตัวกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความรู้และเพิ่มความสามารถให้กับเด็ก ๆ เท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความรับผิดชอบของคุณพ่อคุณแม่ในการส่งเสริมให้ลูกอยู่กับธรรมชาติและอนุรักษ์พัฒนาสภาพแวดล้อมไปพร้อมกันอีกด้วย

ระหว่างการทำกิจกรรม ผู้ปกครองและเด็ก ๆ ได้รับอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปลูกต้นไม้ นอกจากนี้ยังได้เข้าใจวิธีการดูแลต้นไม้หลังจากปลูกเสร็จแล้ว และได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดูแลต้นไม้ให้เติบโตอย่างเหมาะสม เป็นการเรียนรู้วิธีการดูแลต้นไม้อย่างมีคุณภาพ เด็ก ๆ ได้เรียนรู้วิธีการดูแลต้นไม้ในสภาพแวดล้อมที่ตนอยู่เพื่อใช้ความรู้เลี้ยงดูต้นไม้ที่สนใจในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ

Workshop สอนลูกปลูกต้นไม้ แบบง่าย ๆ ด้วยตัวเอง โดยครูปิ๋ม Little Tree

กิจกรรมนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเด็ก ๆ ที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของดิน น้ำ และแสงแดดต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้

ตัวกิจกรรมไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้เพียงอย่างเดียว เด็ก ๆ เรียนรู้ครอบคลุมเกี่ยวกับความสำคัญของการดูแลโลกของเราด้วย โดยผ่านกิจกรรมนี้ เด็ก ๆ ได้เข้าใจไปถึงประโยชน์ของต้นไม้ เช่น ให้อากาศบริสุทธิ์ ลดมลพิษ และป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ได้ตระหนักในเบื้องต้นว่าต้นไม้มีบทบาทสำคัญในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในโลกของเรา

การเลือกพืชที่จะปลูกเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำกิจกรรม โดยครูจะให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมในการเลือกพืชที่ต้องการจะปลูก พัฒนาเด็กในแง่ความรู้สึกเป็นเจ้าของต่อต้นไม้และสนับสนุนความตั้งใจที่จะดูแลต้นไม้ในระยะยาว ครูปิ๋มให้เด็ก ๆ ดูเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกดาวเรือง ดอกชบา ดอกอัญชัน แล้วกระตุ้นให้พวกเขาเลือกดอกไม้ที่ชอบที่สุด

เด็ก ๆ ได้รับคำแนะนำให้ดูแลต้นไม้ต่อไปอย่างแข็งขันแม้ว่าจะเลิกกิจกรรมกันไปแล้ว พวกเขาได้รับการเตือนว่าควรรดน้ำต้นไม้ทุกวัน และสำรวจต้นไม้ของตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าต้นไม้มีแสงแดดและสารอาหารเพียงพอที่จะเติบโตอย่างเหมาะสม ครูปิ๋มได้เน้นการเรียนรู้ในช่วงท้ายไปที่การดูแลต้นไม้และการรดน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพ เด็ก ๆ รวมถึงผู้ปกครองได้รับการสอนให้จัดการกับต้นไม้อย่างระมัดระวังเพื่อให้ต้นไม้เติบโตได้อย่างสมบูรณ์  

บทเรียนสำคัญประการหนึ่งผ่านเวิร์คช็อปของครูปิ๋ม คือ งานปลูกต้นไม้และดอกไม้เป็นการรับผิดชอบต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้และดอกไม้ในระยะยาวสำหรับเด็ก ๆ

ความสำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมปลูกต้นไม้เป็นกิจกรรมสำคัญที่พ่อแม่สามารถสอนลูกได้อย่างเต็มที่ ไม่เพียงแต่ช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อธรรมชาติอีกด้วย ในงาน Amarin Baby and Kids Fair ครั้งที่ 24 กิจกรรมปลูกต้นไม้เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ปกครองและเด็ก ๆ สามารถมาร่วมกันเรียนรู้ถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้ได้ 

กิจกรรมนี้เป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานและให้ความรู้ที่สร้างความประทับใจให้กับเด็ก ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพวกเขาในอนาคต และการเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกันกับเด็กของผู้ปกครองยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก ๆ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและเรียนรู้การดูแลต้นไม้อย่างถูกต้องร่วมกัน

Workshop สอนลูกปลูกต้นไม้ แบบง่าย ๆ ด้วยตัวเอง โดยครูปิ๋ม Little Tree

สรุปประโยชน์สำคัญของกิจกรรม “ปลูกต้นไม้”

 • กิจกรรมปลูกต้นไม้สอนทักษะการปลูกและดูแลต้นไม้ให้กับเด็ก ๆ
 • เด็ก ๆ ได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับพืชชนิดต่างๆ และความต้องการของพืช
 • การปลูกต้นไม้เป็นประโยชน์ต่อดิน น้ำ และแสงแดด และสร้างประโยชน์ในการลดมลพิษและสนับสนุนระบบนิเวศ
 • กิจกรรมนี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก ๆ ในการเรียนรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • กิจกรรมนี้เป็นโอกาสที่ดีให้ผู้ปกครองและเด็ก ๆ มาร่วมกันเรียนรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

วิธีการปลูกต้นไม้ตามแบบครูปิ๋ม

 1. เลือกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่แต่ละแห่ง
 2. ขุดหลุมที่ลึกและกว้างพอสำหรับรากพืช
 3. นำพืชออกจากภาชนะและคลายราก
 4. วางพืชลงในหลุมแล้วกลบรากด้วยดิน
 5. รดน้ำพืชเพื่อช่วยให้ตั้งตัวได้ในบ้านใหม่
 6. ป้องกันพืชจากสัตว์ สภาพอากาศ และอันตรายอื่น ๆ

โปรดอย่าลืมย้ำกับเด็ก ๆ ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครอง การปลูกต้นไม้เป็นการดูแลและเฝ้าดูให้มันเติบโตเป็นต้นไม้ที่สวยงาม เด็ก ๆ ควรรดน้ำและดูแลต้นไม้ของพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ต้นไม้เติบโตแข็งแรงและสร้างประโยชน์แก่โลกในระยะยาว

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

ฝึกลูกเก่งอังกฤษแบบสนุก ลอง ชวนลูกปลูกต้นไม้ กันเถอะ

ผ้าอ้อมปลูกต้นไม้ สารพัดประโยชน์ผ้าอ้อมลูก

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up