เที่ยวสงกรานต์ 2565 ยังไง อะไรทำได้-ไม่ได้

account_circle
event

เที่ยวสงกรานต์ 2565 ยังไง อะไรทำได้-ไม่ได้

เทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะมาถึงนี้ หลายรอบครัวคงวางแผนเดินทางท่องเที่ยว พักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวประจำปี ซึ่งแต่ละพื้นที่จัดขึ้นตามมาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็มแล้ว สามารถออกเดินทาง เที่ยวสงกรานต์ 2565 ได้อย่างมั่นใจ ใครที่วางแผนเดินทางท่องเที่ยวเอาไว้แล้ว  ทีมกองบรรณาธิการ ABK นำคำแนะนำดี ๆ เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวอย่างอุ่นใจ ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

เที่ยวสงกรานต์ 2565 ห้ามขาดหน้ากาก-เจลอนามัย

การปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด จะทำให้ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้เมื่อต้องออกจากบ้านไปพบเจอผู้คน เช่น

 • รักษาระยะห่าง 1- 2 เมตร
 • สวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อสร้างเกราะป้องกันการติดเชื้อเมื่อต้องใกล้ชิดกับผู้คน ไม่ว่าจะเดินทางไปไหน หากสวมหน้ากากป้องกันเชื้อโรคไว้ ก็จะเพิ่มความอุ่นใจให้ทุกคนได้
 • ล้างมือด้วยสบู่ล้างมือหรือ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใด ก็ต้องคำนึงถึงความสะอาดและปลอดภัยไว้ก่อน
 • หลีกเลี่ยงการนำมือสัมผัสใบหน้า
 • หลีกเลี่ยงใช้สิ่งของส่วนตัว หรือ ภาชนะต่าง ๆ ร่วมกัน

เที่ยวกลุ่มเล็ก

การเลือกเดินทางแบบกลุ่มเล็ก ๆ เช่น เดินทางกับครอบครัว หรือเพื่อนสนิท เป็นทางเลือกที่ดีในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพราะทำให้ดูแลกันอย่างทั่วถึง สร้างระยะห่างที่เหมาะสม ไม่ปะปนกับคนหมู่มากจนเกินไป

เดินทางด้วยรถส่วนตัว

การเดินทางด้วยรถส่วนตัวช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อ และยังสะดวกสบายต่อการ หากใครเดินทางด้วยเครื่องบิน เมื่อไปถึงจุดหมายอาจเลือกใช้บริการรถเช่า หรือ เหมารถบริการในพื้นที่แทนก็ช่วยลดความเสี่ยงได้

ไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การเช็คสภาพความพร้อมของยานพาหนะเป็นสิ่งจำเป็นในการเดินทาง เช่นเดียวกับความพร้อมของผู้ขับขี่ ในช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองสงกรานต์นี้ ยังมีสิ่งที่ต้องย้ำเตือนด้วยความห่วงใยอีกครั้งว่า ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างการเดินทางอย่างเด็ดขาด นอกจากจะทำให้ประสิทธิภาพในการขับขี่ลดลงแล้ว ยังเป็นช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้เชื้อโควิด-19 แพร่กระจายเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้น อีกทั้งการดื่มสุราระหว่างขับรถ ยังถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอีกด้วย

เที่ยวสงกรานต์ 2565
เที่ยวสงกรานต์ 2565 อะไรทำได้-ไม่ได้

ฉลองสงกรานต์วิถีไทย

การร่วมเฉลิมฉลอง ร่วมกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัดทำบุญ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ฯลฯ เป็นกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตจากทาง ศบค. ให้จัดขึ้นได้ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยในปีนี้มีการห้ามเล่นน้ำ ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม ร่วมทั้งห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่จัดงานสงกรานต์

หลีกเลี่ยงการกินดื่มสังสรรค์ร่วมกันเป็นเวลานาน

การพบปะสังสรรค์กับญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นกิจกรรมสานความสัมพันธ์ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ขอแนะนำว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคนรอบข้าง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุและเด็ก ด้วยการลดระยะเวลาในการร่วมฉลองให้สั้นลง เพื่อรักษาระยะห่างและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

หลังสงกรานต์ สังเกตอาการ 7 วัน

หลังจากการเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับจากบ้านในช่วงสงกรานต์แล้ว ขอแนะนำใหุ้ณพ่อคุณแม่และคนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้ที่พบปะกับคนหมู่มาก สังเกตอาการตัวเองภายใน 7 วัน เพราะระหว่างการเดินทางหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ แม้จะมีการป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่แล้ว อาจจะสัมผัสเชื้อได้โดยไม่รู้ตัว

หากมีอาการสงสัย เช่น เป็นไข้ ไอ เจ็บคอ ฯลฯ ควรทำการกักตัวและตรวจหาเชื้อด้วย ATK (Antigen Test Kit) รวมทั้งการเลือกทำงานที่บ้าน (Work From Home) ก่อนจะกลับไปทำงาน เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยของเพื่อนร่วมงาน

มาตรการการจัดงานสงกรานต์ตามจังหวัดใหญ่

สงกรานต์เชียงใหม่

ปีนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งเรื่อง มาตรการจัดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยกำหนดเป็น 3 ช่วง ได้แก่

มาตรการที่ 1 ก่อนจัดงาน

 • ผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เข็ม/โดส หรือแสดงผลการตรวจหาเชื้อ ATK ก่อนร่วมงานภายใน 72 ชั่วโมง
 • ลงทะเบียนในระบบ Thai Stop Covid 2 plus และผ่านการประเมินตนเองตามมาตรฐานปลอดภัยสำหรับองค์กร ของกระทรวงสาธารณสุข กรณีจำนวนคนที่ร่วมกิจกรรมให้ดำเนินการตามคำสั่งเกี่ยวกับกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่ไม่เกิน หรือมากกว่า 500 คน

มาตรการที่ 2 ระหว่างช่วงจัดงาน

 • กิจกรรมที่สามารถจัดได้ เช่น สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว การละเล่นตามประเพณี การแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ หรือการแสดงดนตรี
 • กิจกรรมที่ห้ามมีการเล่น เช่น ประแป้ง และกิจกรรมในลักษณะปาร์ตี้โฟม ห้ามจำหน่ายและการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม ให้มีจุดคัดกรองบริเวรทางเข้าออก และให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือพื้นที่จัดกิจกรรม และให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัดตามขนาดของสถานที่หรือพื้นที่ โดยใช้เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน

มาตรการที่ 3 หลังกลับจากงานสงกรานต์

ให้ผู้กลับจากการเข้าร่วมงาน สังเกตอาการตนเอง 7 วัน และหากพบว่ามีอาการสงสัยติดเชื้อให้ตรวจหาเชื้อด้วย ATK ทันที หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมากโดยไม่จำเป็นในช่วงที่อยู่ระหว่างสังเกตอาการ

สงกรานต์ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่นได้มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ดังนี้

1. สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถาน หรืออยู่ที่สาธารณะ

2. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค

 • ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 600 คน หากเกินจำนวนตามที่กำหนด ทุกกรณีต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอในเขตท้องที่นั้นๆ
 • ผู้จัดกิจกรรมต้องแจ้งมาตรการป้องกันโรคให้นายอำเภอในเขตพื้นที่ที่จัดกิจกรรมทราบล่วงหน้า เพื่อประเมินมาตรการก่อนจัดกิจกรรมเป็นเวลา 3 วัน สำหรับกรณีผู้ที่ได้รับอนุญาตก่อนมาตรการนี้ใช้บังคับให้ปฏิบัติตามที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้

3. กิจกรรม หรือการรวมกลุ่มของกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้ สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางการกำหนดอย่างเคร่งครัด

 • กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่ง หรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ การขนส่งประชาชนเพื่อเดินทางไป หรือออกจากที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือสถานที่เพื่อการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อขั้นแรก
 • กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข
 • กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยประโยชน์ หรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 • การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน การประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการออกกำลังกายในสถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด

4. ร้านค้าจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้นั่งรับประทานในร้านได้ตามเวลาปกติ โดยมาตรการนี้ให้ใช้บังคับกับร้านจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์อาหาร คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ได้ไม่เกิน 21.00 น.

5. ให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ํา สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

6. งดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริงในช่วงเวลานี้ เว้นแต่เป็นกรณีการจัดพิธีการตามประเพณีนิยม และมีมาตรการป้องกันโรคที่เพียงพอ

7. การจัดกิจกรรม งานบุญประเพณี งานมงคลสมรส ฯลฯ หากมีความจําเป็นต้องจัด ขอให้ผู้จัด หรือผู้รับผิดชอบ งดจัดให้มีการดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ขบวนแห่และมหรสพทุกชนิด

8. ขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทห้างร้าน สถานประกอบการ และประชาชน งดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง งานรื่นเริง หรือการรับประทานอาหารร่วมกัน ยกเว้นบุคคลในครอบครัว

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

Posttoday, ไทยรัฐ

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

19 พิกัด พาลูกเที่ยวกรุงเทพฯ เด็กๆ สนุกแน่นอน โดย พ่อเอก

10 ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ในกรุงเทพและต่างจังหวัด เช้าไปเย็นกลับ

10 แหล่งเรียนรู้ พาลูกเที่ยว 2022 Play & Learn เพลินทั้งครอบครัว 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up