บทสวดมนต์ก่อนนอน

รวม บทสวดมนต์ก่อนนอน สอนลูกให้แผ่เมตตานั่งสมาธิก่อนนอนกันเถอะ

Alternative Textaccount_circle
event
บทสวดมนต์ก่อนนอน
บทสวดมนต์ก่อนนอน

รวมบทสวดมนต์ก่อนนอน สอนลูกท่องเพื่อสงบใจ มีสมาธิ สวดก่อนนอนทุกคืนเพียง 10 นาที หลับสนิท เต็มตื่น เช้ามาสดใสอารมณ์ดี พร้อมเรียนรู้โลกกว้าง

รวม บทสวดมนต์ก่อนนอน สอนลูกให้แผ่เมตตานั่งสมาธิก่อนนอนกันเถอะ

การให้ลูกได้ท่อง บทสวดมนต์ก่อนนอน จะช่วยให้เขามีสมาธิ จิตใจสงบ ผ่องใส อีกทั้งยังเป็นการสอนลูกในเรื่องของการมีเมตตา แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำมาในแต่ละวันให้กับเพื่อนมนุษย์ หรือสรรพสัตว์ต่างๆ บนโลก เมื่อเรามีสมาธิ จิตใจเย็นลง จะทำให้เรานอนหลับสบาย ตื่นเช้ามาจะรู้สึกสดใส พร้อมที่จะสู้ไปกับงาน หรือการเรียนได้อย่างมีความสุข

บทสวดมนต์นั้นไม่ว่าจะเป็นบทใดก็ตามล้วนแล้วแต่มีอานุภาพในตัวเองอยู่มากมาย อีกทั้งยังแฝงไปด้วยข้อคิดดีๆ ที่จะเป็นหลักนำทางให้เราดำเนินชีวิตในทุกๆ วันไปได้อย่างราบรื่น คุณพ่อคุณแม่จึงควรสอนลูก ให้รู้จักการสวดมนต์ก่อนนอน เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ยิ่งปฏิบัติทุกวันก็จะส่งผลที่ดีในเรื่องของสมาธิ ปัญญา ทำให้ใจของเราสามารถพิจารณาเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างละเอียด รอบคอบ และใจเย็นมากขึ้น

บทสวดมนต์ก่อนนอน ท่องไม่ยาก ได้ประโยชน์เยอะ!!

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ*

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ*

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ*

(*หากสวดพร้อมกับผู้อื่น ให้เปลี่ยนเป็น มะ)

บทสวดมนต์ก่อนนอน
บทสวดมนต์ก่อนนอน

บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

บทสวดมนต์สรรเสริญพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

บทสวดมนต์อาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

บทสวดมนต์ไตรสรณคมน์

เป็นบทสวดมนต์ ที่สวดเพื่อแสดงตนเป็นชาวพุทธรับเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

บทสวดมนต์ก่อนนอน ช่วยให้หลับสบาย
บทสวดมนต์ก่อนนอน ช่วยให้หลับสบาย

บทสวดมนต์สมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ความหมาย ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท โดยเว้นจากการฆ่าสัตว์

อทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ความหมาย ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท โดยเว้นจากการลักของผู้อื่น

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ความหมาย ข้าพเจ้าสมาทานศีลซึ่งสิกขาบท โดยการเว้นซึ่งการประพฤติผิดในกาม

มุสาวาทา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ความหมาย ข้าพเจ้าสมาทานศีลซึ่งสิกขาบท โดยเว้นจากการพูดเท็จ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ความหมาย ข้าพเจ้าสมาทานศีลซึ่งสิกขาบท โดยเว้นจากการดื่มสุรา ของมึนเมา

อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ (กล่าว 3 จบ)

 

อ่านต่อ>> บทสวดมนต์ก่อนนอน สวดเพียง 10 นาทีแต่ให้ผลเกินคาด คลิกหน้า 2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up