พระเมตตาแผ่ไพศาล! สมเด็จพระเทพ ฯ ทรงโอบมัคคุเทศก์น้อยเพื่อหลบฝนร่วมกับพระองค์ (มีคลิป)

event

สุดซาบซึ้ง สมเด็จพระเทพฯ ทรงโอบเด็กหญิงหลบฝน …ด้วยพระเมตตาระหว่างที่พระองค์เสด็จ พระราชดำเนินเยี่ยมชมฐานต่างๆ ของนักเรียน โดยมีมัคคุเทศก์น้อยถวายงาน รายงานโครงการต่าง ๆ ระหว่างนั้นเกิดฝนตกขึ้น ด้วยพระเมตตาทรงประคองมัคคุเทศก์น้อย พาเข้ามาหลบฝนกับใต้ร่มเดียวกับพระองค์ ซึ่งนับเป็นพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้

สมเด็จพระเทพฯ ทรงโอบเด็กหญิงหลบฝน

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 มีพระราชกระแสรับสั่งกับผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ให้สำรวจพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ที่ยังไม่มีโรงเรียน และจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้การศึกษากับเด็ก เยาวชน และประชาชน โดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ได้สำรวจพื้นที่บ้านภูดานกอย ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา 15 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ 45 กิโลเมตร จัดตั้งศูนย์การเรียนฯ มีชาวบ้านร่วมก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลังขนาด 4 ห้องเรียน และอาคารประกอบต่างๆ ในพื้นที่บริจาคของชุมชน เปิดศูนย์การเรียนฯ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ปัจจุบันมีนักเรียนระดับปฐมวัย ถึงประถมศึกษาปีที่ 4 รวม 70 คน โดยดำเนินการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และตามโครงการพระราชดำริฯ 7 โครงการ ในการนี้เด็กหญิงมีมัคคุเทศก์น้อยถวายงาน คอยบอกเล่าถึงโครงการต่างๆ ระหว่างนั้นเกิดฝนตกขึ้น ด้วยพระเมตตาทรงประคองมัคคุเทศก์น้อย พาเข้ามาหลบฝนกับใต้ร่มเดียวกับพระองค์ ซึ่งนับเป็นพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้

พระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเทพฯ ทรงโอบเด็กหลบฝน

สมเด็จพระเทพฯ ทรงโอบเด็กหญิงหลบฝนสมเด็จพระเทพฯ ทรงโอบเด็กหญิงหลบฝนสมเด็จพระเทพฯ ทรงโอบเด็กหญิงหลบฝนสมเด็จพระเทพฯ ทรงโอบเด็กหญิงหลบฝนสมเด็จพระเทพฯ ทรงโอบเด็กหญิงหลบฝน สมเด็จพระเทพฯ ทรงโอบเด็กหญิงหลบฝน

ชมคลิปข่าวในพระราชสำนัก “สมเด็จพระเทพฯ” ทรงโอบเด็กน้อยเข้าร่มพาหลบฝน  คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up