สอนลูกให้เข้มแข็ง

สอนลูกให้เข้มแข็ง พร้อมสู้ปัญหาและอุปสรรค

event
สอนลูกให้เข้มแข็ง
สอนลูกให้เข้มแข็ง

ในสังคมยุคโซเชียล เด็กๆ ยุคใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี และสังคมผ่านทางสื่อออนไลน์ หลายครั้งที่เกิดการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์จริงบ้าง ไม่จริงบ้าง และในประโยคบางประโยคที่อาจทำร้ายจิตใจ คุณพ่อ คุณแม่ สอนลูกให้เข้มแข็ง ได้อย่างไรในสังคมที่มีแต่การบูลลี่

สอนลูกให้เข้มแข็ง พร้อมสู้ปัญหาและอุปสรรค

เด็กๆ หลายคนเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแกร่ง มีความอดทน และกล้าเผชิญหน้ากับอุปสรรค แต่ก็ยังไม่เด็กๆ จำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถทำได้เช่นนั้น โดยจะเห็นได้จากข่าวการฆ่าตัวตายของเด็ก และวัยรุ่นที่อายุน้อยลงทุกวัน เพียงเพราะปัญหาง่ายๆ เช่น สอบตก พ่อแม่ไม่รัก น้อยใจคุณยาย อิจฉาน้อง เป็นต้น

ปัญหาเหล่านี้ทำให้แม่น้องเล็กเกิดความกังวลว่าอนาคตของชาติ จะเติบโตขึ้นมาอย่างเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพกันได้อย่างไร โดยเฉพาะในสังคมที่มีแต่การบูลลี่กันผ่านโลกออนไลน์เหล่านี้ การสอนให้ลูกเข้มแข็ง จึงน่าจะเป็นทางออกสิ่งที่ดีที่สุด ที่จะช่วยเป็นเกราะป้องกันให้ลูกน้อยของเรา เติบโตมาเป็นคนที่เข้มแข็ง สมบูรณ์ และมีวุฒิภาวะ

สอนลูกให้เข้มแข็ง
การสอนให้ลูกเข้มแข็ง น่าจะเป็นทางออกสิ่งที่ดีที่สุด ที่จะช่วยเป็นเกราะป้องกันให้ลูกน้อยของเรา

หลัก 10 ข้อง่ายๆ สอนลูกให้เข้มแข็ง

1.สอนให้ลูกรู้จักความผิดหวัง

ในชีวิตมนุษย์ทุกคน หลีกเลี่ยงไม่ได้กับความผิดหวัง เมื่อมีความคาดหวัง และความต้องการ แต่ไม่ได้ดังใจหวังก็ควรพร้อมที่จะเผชิญหน้า และยอมรับความจริง คุณพ่อ คุณแม่สอนลูกน้อยได้ โดยการไม่เข้าข้างลูก และไม่โทษสิ่งแวดล้อมรอบข้าง สอนให้เขารู้จักความผิดพลาด และวิธีแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

2.สอนให้ลูกรู้จักผิด-ชอบ ชั่ว-ดี

หลายครั้งที่สังคมหล่อหลอมให้เราทำในสิ่งที่ผิด เพราะคนส่วนใหญ่เขาทำกัน คุณพ่อ คุณแม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกน้อยเพื่อให้ลูกทำตามได้ โดยเริ่มง่ายๆ จากสิ่งเล็กๆ เช่น เพื่อนขอลอกการบ้านลูก คุณพ่อ คุณแม่ ก็อาจแนะนำให้ลูกสอนการบ้านเพื่อนแทนการให้ลอก สอนเขาว่าการให้ลอกการบ้านกันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง หากเพื่อนจะเลิกคบเพราะไม่ให้ลอกการบ้าน ก็แสดงว่าเขาไม่ใช่เพื่อนที่ดีกับเรา เป็นต้น

3.สอนให้ลูกรู้จักเผชิญหน้ากับความกลัว

บนโลกใบนี้ไม่มีใครไม่มีความกลัว แต่เราจะจัดการกับความกลัวนั้นอย่างไร นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า ซึ่งการปกป้องลูกน้อยจากสิ่งอันตรายเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องทำอยู่แล้ว แต่เมื่อลูกน้อยต้องพบกับความกลัวด้วยตัวเอง ควรสอนให้เขารู้จักการมีสติ จัดการกับความกลัวนั้น และตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง

4.ไม่สอนให้ลูกเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล

พ่อแม่ทุกคนรักลูกของตัวเอง แต่ความรักนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล หากตามใจลูกมากเกินไป ให้ความรัก ให้ความเอาใจใส่เกินพอดี อาจทำให้ลูกน้อยกลายเป็นคนที่รู้จักแต่คำว่า “ผู้รับ” ไม่เคยรู้จักคำว่า “ผู้ให้” และ “เสียสละ” เมื่อลูกน้อยถูกขัดใจ อาจส่งผลเสียต่อนิสัยที่ดีในอนาคต และยอมรับความผิดหวังไม่ได้

5.ให้อำนาจลูกในการตัดสินใจ

ฝึกให้ลูกน้อยรู้จักตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเขา สอนลูกให้รู้จักหน้าที่ และบทบาทของตัวเอง รวมถึงหน้าที่ของทุกคนในบ้าน เพื่อการแสดงความนับถือต่อกันอย่างจริงใจ เช่น ในเด็กเล็ก ลองให้ลูกตัดสินใจเลือกชุดที่ใส่ด้วยตัวเอง เลือกเมนูอาหารด้วยตัวเอง เลือกหน้าที่ช่วยงานบ้านด้วยตัวเอง เป็นต้น

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ “หลัก 10 ข้อง่ายๆ สอนลูกให้เข้มแข็ง” (ต่อ) คลิกหน้า 2

keyboard_arrow_up