รู้จัก โรคใคร่เด็ก พฤติกรรมผิดปกติที่พ่อแม่ควรระวัง 

อันตรายทางเพศเป็นเรื่องหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่เป็นกังวลมากที่สุดซึ่งเกิดขึ้นได้กับเด็กทุกเพศ และเกิดได้หลายรูปแบบ บุคคลที่ทำได้ชื่อว่าเป็น โรคใคร่เด็ก ค่ะ

โรคใคร่เด็ก≠รักเด็กลูกถูก ล่วงละเมิดทางเพศ ได้ถ้าไม่ระวัง

การ ล่วงละเมิดทางเพศ เป็นฝันร้ายที่พ่อแม่ไม่อยากให้ลูกเจอ แต่แค่ระวังคนแปลกหน้ายังไม่พอ มารู้จักโรคใคร่เด็ก อาการทางจิตที่แยกยากระหว่างคนรักเด็ก กับคนร้าย

keyboard_arrow_up