ลูกดื้ออาจไม่ใช่เพราะการเลี้ยงดู แต่อาจเป็น “โรคดื้อ” หรือโรค ODD

เด็กที่อยู่ในวัยที่ยังจัดการอารมณ์ไม่ได้ จะดื้อ ไม่เชื่อฟังบ้าง อาจเกิดจากความเหนื่อย หิว แต่ โรคดื้อ เกิดจากความผิดปกติทางจิต ควรได้รับการรักษาที่ถูกต้อง

ลูกไม่เชื่อฟัง 6 เคล็ดลับสำหรับพ่อแม่ ทำให้ลูกเชื่อ

หาก ลูกไม่เชื่อฟัง พ่อแม่ละก็ ต้องแก้ไขด้วย 6 เคล็ดลับนี้ … รับรองงานนี้ไม่ต้องพูดหลายรอบ

สอนลูกให้เชื่อฟัง ด้วย 5 หลักการจากคัมภีร์ไบเบิล

ลูกไม่เชื่อฟัง เป็นพฤติกรรมการปฏิเสธต่อต้าน ไม่ยอมทำตามสิ่งที่พ่อแม่มอบหมาย หากอยากให้ลูกเชื่อฟังลองดูสิ่งที่พ่อแม่ต้องสอนนี้ซึ่งเป็นหลักการจากคัมภีร์ไบเบิล

ลูกไม่เชื่อฟัง พ่อแม่ต้องรีบสอน 5 อย่างนี้ สร้างให้ได้ก่อน 8 ขวบ!

ลูกไม่เชื่อฟัง พ่อแม่ พฤติกรรมนี้ จะเริ่มหนักขึ้นอย่างจริงจัง เมื่อลูกเข้าวัย 8-12 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยแห่งการมีอิสระในการตัดสินใจ เริ่มมีความคิดที่หนักแน่น!

keyboard_arrow_up
X momrathon