7 ข้อดีเมื่อ ลูกดื่มน้ำ เพียงพอ ลูกกินน้ำน้อย แม่อย่าปล่อย!

ลูกดื่มน้ำน้อยไป อาจเสี่ยงต่อการเกิดอาการต่างๆ ทางกาย เมื่อลูกดื่มน้ำเพียงพอ ร่างกายก็จะสามารถทำงานได้เป็นปกติ เรามาดู 7 ข้อดี ของการดื่มน้ำเพียงพอสำหรับเด็กกันค่ะ

ระวัง! ลูกดื่มน้ำน้อย อาจทำให้เป็น “นิ่ว”!

การดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายควรดื่มอย่างน้อย 8 ลิตรต่อวัน แต่เมื่อลูกห่วงทำกิจกรรมต่าง ๆ จนเพลิน ทำให้เกิดปัญหา ” ลูกดื่มน้ำน้อย ” กว่าปกติ

keyboard_arrow_up