16 ข้อ ธรรมะสอนลูก ใช้ในชีวิตประจำวัน

ธรรมะสอนลูก ใช้ในชีวิตประจำวัน การจะสร้างให้ลูกเป็นเด็กที่เติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคม ควรต้องเริ่มมาจากพ่อแม่ที่เป็นครูคนแรกของลูก ที่นอกจากการสอนสั่งอบรมในสิ่งดีงามให้ลูก ยังจะต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้ลูกได้ซึมซับนำไปปฏิบัติตามได้ด้วย ทีมงาน Amarin Baby & Kids มีข้อ ธรรมะง่ายๆ ที่พ่อแม่สามารถนำมาสอนลูกใช้ในชีวิตประจำวัน กันค่ะ

37 แนวทาง เลี้ยงลูกให้ถูกธรรม!! ตามคำสอนพุทธ เพื่อให้ลูกเป็นคนดีและมีสุข

สอน ลูก ด้วย ธรรมะ หรือ เลี้ยงลูกให้ถูกธรรม คือ การเลี้ยงลูกอย่างถูกต้องนั่นเอง เมื่อเกิดมีปัญหาขึ้นมาไม่ว่ากรณีใดๆ เราก็สามารถจะเอาธรรมะเข้าไปแก้ไขได้

3 เทคนิค สอนลูก เข้าใจธรรมะ

สอนลูก เข้าใจธรรมะ การสร้างพื้นฐานทางใจให้ลูกเป็นเด็กที่มีความอ่อนโยน อ่อนน้อม ถ่อมตน ไม่เอารัด เอาเปรียบใคร และรักสงบ เป็นต้น และสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่สามารถปูพื้นฐานให้ลูกได้ด้วยธรรมะ ซึ่งธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแม้ว่าว่าพวกเขาจะยังเป็นเด็กเล็กอยู่ก็ตาม ทีมงาน Amarin Baby & Kids มี 3 วิธีง่ายๆ สอนลูก เข้าใจธรรมะ มาให้พ่อแม่ได้ทราบกันค่ะ

keyboard_arrow_up