ธรรมะสอนลูก ใช้ในชีวิตประจำวัน

16 ข้อ ธรรมะสอนลูก ใช้ในชีวิตประจำวัน

ธรรมะสอนลูก ใช้ในชีวิตประจำวัน
ธรรมะสอนลูก ใช้ในชีวิตประจำวัน

ธรรมะสอนลูก  ใช้ในชีวิตประจำวัน การจะสร้างให้ลูกเป็นเด็กที่เติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคม ควรต้องเริ่มมาจากพ่อแม่ที่เป็นครูคนแรกของลูก ที่นอกจากการสอนสั่งอบรมในสิ่งดีงามให้ลูก ยังจะต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้ลูกได้ซึมซับนำไปปฏิบัติตามได้ด้วย ทีมงาน Amarin Baby & Kids มีข้อ ธรรมะง่ายๆ ที่พ่อแม่สามารถนำมาสอนลูกใช้ในชีวิตประจำวัน กันค่ะ

 

ธรรมะสอนลูก  ใช้ในชีวิตประจำวัน – ธรรมะคือะไร?

ในธรรมชาติของวิถีพุทธ  “ธรรมะ”  ก็คือ “ธรรมชาติ”  สำหรับผู้เขียนแล้วการที่เราทุกคนมีธรรมะวางเป็นพื้นฐานของจิตใจ ก็จะทำให้เราทุกคนสามารถดำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยความมีสติ มีสมาธิ ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันหากเรามีธรรมะในเรื่องพรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมประจำใจ ที่มีในเรื่องของ “ความเมตตา  กรุณา  มุทิตา  และอุเบกขา” เพื่อให้ตัวเราเกิดความร่มเย็นเป็นสุขในทุกวัน ที่ยังจะสามารถเพื่อแผ่ไปให้กับคนในครอบครัว และคนรอบข้างคนอื่นๆ ที่ต้องพบเจอกันไม่ว่าจะด้วยเรื่องใดก็ตาม

 

ดังนั้นเราทุกคนในฐานะพ่อแม่หากจะถามว่า สามารถสอนให้ลูกๆ ของเราได้เข้าใจข้อธรรมะง่ายๆ เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันได้ไหม? คำตอบคือได้ และดีมาก หากพ่อแม่จะสอนให้ลูกเข้าใจธรรมะ เมื่อลูกเริ่มโตพอที่จะเข้าใจความหมายในเรื่องต่างๆ มากขึ้น ที่อาจเริ่มกันที่ 5 ขวบขึ้นไป พ่อแม่สามารถป้อนเรื่องราวดีๆ ใส่ความคิดดีให้ลูกได้ค่อยๆ ซึมซับติดตัวไปจนโตได้ นั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะฉะนั้นมาเริ่มสอนลูกด้วย ข้อธรรมะ ที่ว่าด้วยเรื่อง พรหมวิหาร 4  อิทธิบาท 4  อริยสัจ4  และสังคหวัตถุ 4 ที่ลูกจะสามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันกันได้ และเมื่อลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไม่ยากค่ะ

 

อ่านต่อ >> “ธรรมะสอนลูก ในชีวิตประจำวัน” หน้า 2

 

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up