ตรวจคัดกรองมะเร็ง ในผู้หญิงควรตรวจเมื่อไหร่?

เมื่ออายุมากขึ้น ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งก็มีมากขึ้นเช่นกัน จึงควร ตรวจคัดกรองมะเร็ง เป็นประจำ เรามีคำแนะนำถึงช่วงอายุที่ควรตรวจคัดกรองมาฝากค่ะ

แพทย์แนะหญิงไทย ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก ทุกสามปี

ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา มีการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้อย่างมากมายเกี่ยวกับเรื่อง HPV และมะเร็งปากมดลูก ซึ่งปัจจุบันเรายังพบอีกว่า การป้องกันโดยวิธีตรวจคัดกรองด้วย HPV DNA Test นั้น มีความไวต่อการตรวจพบได้ดีและสูงกว่าวิธีดั้งเดิมอย่างแพปสเมียร์

keyboard_arrow_up