7 วิธี การเป็นพ่อแม่ที่ดี ของลูก ไม่ยากอย่างที่คิด

การเป็นพ่อแม่ที่ดี ไม่ใช้แค่เลี้ยงลูกให้ข้าวให้น้ำให้เติบโตขึ้นมา แต่ต้องคอยให้ความรักและอบรมลูกเพื่อให้โตเป็นคนดี มีชีวิตอยู่ในอย่างสังคมได้อย่างปกติสุข

9 คาถาสู่การเป็น พ่อแม่ที่ดี และมีคุณค่า

เป็นพ่อแม่นั้นเป็นง่าย แต่เป็น พ่อแม่ที่ดี ให้กับลูกนั้นยากยิ่งกว่า พบ 9 คาถาสู่การครองหัวใจลูก

keyboard_arrow_up