สยามสามไตร สร้าง “ด” ให้เป็น “ฅ” อย่างสมบูรณ์

ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือเด็กๆ กำลังนั่งสมาธิฟังเสียงบรรยายธรรมกันอย่างเงียบสงบไม่ว่าจะเด็กเล็กหรือเด็กโต นั่นทำให้เราอดแปลกใจไม่ได้ว่า อะไรทำให้เด็กน้อยเหล่านั้นมีสมาธิได้ขนาดนี้ ขนาดที่ผู้ใหญ่บางคนยังไม่สามารถทำได้… สุดท้ายเราก็ได้คำตอบและอยากพาคุณพ่อคุณแม่ไปฟังพร้อมๆ กันค่ะ

           

กว่า 30 ปีที่ผ่านมา

จากอนุบาลหนูน้อยในปี 2523 โดยการก่อตั้งของศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม – คุณหญิงมัทนี โปษะกฤษณะ และมีอาจารย์อนินทิตา โปษะกฤษณะ เป็นผู้รับใบอนุญาต เริ่มแรกมีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบอิสราเอล มุ่งเน้นพัฒนาให้เด็กมีความสามารถเก่งคิดเก่งทำ จนกระทั่งในปี 2539 โรงเรียนได้เริ่มนำแนวทาง “มาพัฒนาคนกันใหม่” จากท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) มาใช้ มีการนำธรรมะมาปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาเด็กทั้งพฤติกรรม จิตใจ ปัญญา ปลูกฝังให้เป็นคนดีนำความเก่ง และเมื่อปี 2542 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อยก็ได้เข้าสู่ “ระบบการศึกษาแนวพุทธ” อย่างเต็มรูปแบบ จนถึงปัจจุบันโรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สยามสามไตร” เปิดสอนในระดับเด็กเล็ก อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

 

IMG_3439

ปฏิบัติตามวิถี

สยามสามไตรเป็นโรงเรียนแนวพุทธที่มีการวางรากฐาน 3 วิถีไว้ชัดเจน คือ วิถีไทย วิถีธรรมชาติ และวิถีพุทธ

วิถีไทย

เพราะกระแสค่านิยมตะวันตกกำลังมาแรง จนหลายครอบครัวไม่อาจต้านทานกระแสได้ ทางโรงเรียนจึงมีการปลูกฝังให้เด็กๆ ฝืนกระแสโลก มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง ไม่ลืมความเป็นไทย ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม มารยาท ซึ่งนอกจากเด็กๆ จะต้องแต่งชุดไทยทุกวันพฤหัสบดีแล้ว ในวันสำคัญต่างๆ ทางโรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และซึมซับที่มาที่ไปในรากเหง้าของตัวเอง

วิถีธรรมชาติ

ปลูกฝังให้เด็กเป็นผู้อนุรักษ์ไม่ทำลาย และเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืน สำหรับเด็กเล็กก็ดูนกดูต้นไม้ศึกษาธรรมชาติในโรงเรียนกันก่อน ส่วนเด็กโตหน่อยทางโรงเรียนก็จัดค่ายธรรมชาติให้ออกไปทัศนศึกษากันทุกปี นอกจากนี้ยังมีชมรมรสนิยมธรรมชาติที่จัดทริปถึง 4 ครั้งต่อปีให้เด็กๆ จูงมือคุณพ่อคุณแม่ไปศึกษาธรรมชาติกันทั้งครอบครัว

วิถีพุทธ

สอดแทรกการปฏิบัติในกิจวัตรประจำวันของเด็กๆ เช่น การสวดมนต์ตอนเช้า และการทำสมาธิระหว่างวันหรือวิทิสาสมาธิ ที่เมื่อเสียงสัญญาณดังขึ้น ทั้งเด็กเล็ก เด็กโต ครู ผู้ปกครอง ทุกคนในโรงเรียนต้องหยุดกิจกรรมที่ตัวเองทำอยู่เพื่อสวดมนต์และทำสมาธิพร้อมๆ กัน วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที เพื่อเรียกสติและสมาธิกลับมา นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีการใส่บาตร ฟังธรรม ช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนให้เด็กๆ และผู้ปกครองได้ร่วมปฏิบัติกันทุกวันพระ และกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ปกครอง เด็ก และคุณครู ในทุกๆ ปี

 

IMG_3592

ลงมือทำจริง

การเรียนรู้ตามช่วงวัยเป็นเรื่องสำคัญ เด็กเล็กที่นี่ยังไม่เน้นเรื่องเขียนอ่าน แต่จะส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายอย่างเต็มที่ เน้นกิจกรรมกลางแจ้งให้เด็กๆ ได้คลาน คืบ ปีนป่าย ก้าวข้าม เป็นการพัฒนาทั้งร่างกายและสมองสองซีกไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้เรียนรู้ภาษาผ่านเกมและนิทาน ทำให้ค่อยๆ สะสมคลังคำไปในตัว ส่วนเด็กโตจะต้องลงมือทำกิจกรรมจริง โดยการเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น วิชาธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ ที่นอกจากต้องศึกษาธรรมชาติของจริงแล้ว ยังต้องรวบรวมความรู้เพื่อจัดแสดงนิทรรศการในโรงเรียนอีกด้วย

 

           

Information

โรงเรียนสยามสามไตร โทร. 0-2311-0134 www.siamsaamtri.ac.th

 

บทความโดย: กองบรรณาธิการ

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up