พิพิธภัณฑ์สำหรับเด็ก

10 พิพิธภัณฑ์สำหรับเด็ก ใกล้กรุงเทพ เที่ยวสนุก เสริมความรู้

Alternative Textaccount_circle
event
พิพิธภัณฑ์สำหรับเด็ก
พิพิธภัณฑ์สำหรับเด็ก

ในปัจจุบันการศึกษาหาความรู้สำหรับเด็ก คือ กิจกรรมที่มีความสำคัญมาก ๆ เพราะทำให้เด็ก ๆ ได้รับประสบการณ์จำลองที่อาจนำไปพัฒนาหรือต่อยอดกลายเป็นองค์ความรู้หรือแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคต การเข้าชมพิพิธภัณฑ์จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ลูก ๆ ได้ค้นพบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ พิพิธภัณฑ์สำหรับเด็ก ในกรุงเทพหรือที่ใกล้ ๆ มีที่ไหนกันบ้างที่คุณพ่อคุณแม่ จะพาลูกน้อยไปเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ สร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ รวมทั้งได้พัฒนาทักษะทางด้านความคิด ทางร่างกายและจินตนาการสร้างสรรค์ วันนี้ทีมกองบรรณาธิการรวบรวม 10 พิพิธภัณฑ์สำหรับเด็กที่ต้องไป ซึ่งแต่ละที่เป็นอย่างไร และมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ไปเรียนรู้พร้อม ๆ กันเลยค่ะ

10 พิพิธภัณฑ์สำหรับเด็ก ใกล้กรุงเทพ เที่ยวสนุก เสริมความรู้

พิพิธภัณฑ์สำหรับเด็ก

 

 1. พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่ 810 ถนน กำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยภายใต้แนวคิด “Learning for Young Creative Mind” ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ (Method of Learning) ที่มีแรงจูงใจ (Motivation) ที่หลากหลายสอดคล้องกับพัฒนาการและศักยภาพของเด็ก โดยสรรหาสาระความรู้ที่เหมาะสมเพื่อบ่มเพาะจิตสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น นับเป็นสถานที่ที่สร้างสรรค์นิทรรศการความรู้สำหรับเด็กและผู้ปกครองในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ต้องพัฒนาสมอง ทักษะและกล้ามเนื้อ มีการจัดโซนกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ลานสร้างสรรค์ โซนวิทยาศาสตร์หรือโซนสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ เป็นสถานที่ที่น่าพาน้อง ๆ ไปเที่ยวเล่นเพื่อเสริมสร้างจินตนาการและพัฒนาทักษะ เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-16.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) โทร 02-272-4500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม http://www.cdm-bangkok.com/

พิพิธภัณฑ์สำหรับเด็ก

ขอขอบคุณภาพ https://travel.mthai.com/blog/106294.html

 

 1. มิวเซียมสยาม

มิวเซียมสยาม ตั้งอยู่ที่ 4 ถนน สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกที่เน้นการสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกและเข้าถึงในงานศิลปะ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ที่น่ารื่นรมย์ และช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ให้กับประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทย เกี่ยวกับการสร้างสำนึกในการรู้จักตนเอง  รู้จักเพื่อนบ้าน  และรู้จักโลก รวมถึงการสร้าง “แนวคิดและภาพลักษณ์ใหม่” ของพิพิธภัณฑ์ในสังคมแห่งการเรียนรู้  ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่าง ๆ เป็นไปอย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น  เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-18.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) โทร 02-225-2777

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://www.museumsiam.org/index.php

พิพิธภัณฑ์สำหรับเด็ก

ขอขอบคุณภาพจาก https://www.finearts.go.th/museumexpo2021/museum-21.html

 

 1. พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้าตั้งอยู่ที่ 39 หมู่ 3 ถนนรังสิต – นครนายก ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานีเป็นโครงการที่ริเริ่มเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนำเสนอหลักการคิด วิธีการทรงงาน และกระบวนการค้นหาคำตอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมที่แสดงถึงวิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละภูมิภาคของโลกรวมถึงประเทศไทย ที่นี่จึงเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของประชาชน ในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในบทบาทความสัมพันธ์ของระบบนิเวศที่สำคัญของโลกและประเทศไทย อันจะนำไปสู่การมีจิตสำนึกในการรักษา อนุรักษ์ระบบนิเวศ และเตรียมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรู้เท่าทัน การจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงหลัก 3 ส่วน  ได้แก่ ส่วนที่ 1 บ้านของเรา กำเนิดโลกและสิ่งมีชีวิต ส่วนที่ 2 ชีวิตของเรา ชีวนิเวศแบบต่าง ๆ บนโลก ส่วนที่ 3 ในหลวงของเรา ศาสตร์พระราชาสู่การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน เปิดให้บริการ วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 – 16.00 น.วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 – 17.00 น. (ปิดทำการทุกวันจันทร์) 02-577-9999 ต่อ 2122, 2123

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://www.nsm.or.th/nsm/index.php/th/node/3324

พิพิธภัณฑ์

ขอขอบคุณภาพจาก https://www.nsm.or.th/nsm/index.php/th/museum/rama9-museum

 

 1. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตั้งอยู่ ณ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3 ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งขึ้นในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เป็นอาคารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นด้วยรูปทรงลูกบาศก์ 3 ลูกเชื่อมติดกัน มีการจัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และวิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แต่ละชั้นประกอบด้วย สาระดังนี้

 • ชั้นที่ 1 นักวิทยาศาสตร์รุ่นบุกเบิก กิจกรรมเสริมศึกษา โลกของหนูน้อยนักประดิษฐ์ (Enjoy Maker Space), Engineering Design, ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์แบบโดม, การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการหมุนเวียน
 • ชั้นที่ 2 ประวัติและความเป็นมาของทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • ชั้นที่ 3 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน อุโมงค์พลังงาน และ โรงภาพยนตร์พลังงาน 4 มิติ
 • ชั้นที่ 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย
 • ชั้นที่ 5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 • ชั้นที่ 6 เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย

เหมาะมากที่จะพาน้อง ๆ ไปเที่ยวชมที่แห่งนี้ รับรองได้ความสนุกและความรู้มากมาย เปิดให้บริการ วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 – 16.00 น.วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 – 17.00 น. (ปิดทำการทุกวันจันทร์) 02-577-9999

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  https://www.nsm.or.th/nsm/th/museum/science-museum

พิพิธภัณฑ์

ขอขอบคุณภาพจาก https://www.nsm.or.th/nsm/

 

 1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งอยู่ที่เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริเวณ “พระราชวังบวรสถานมงคล” หรือ “วังหน้า” เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีการจัดนิทรรศการแบ่งเป็นเรื่อง ประวัติศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประณีตศิลป์สืบสมัย ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทยสืบสาน โบราณสถานวังหน้าที่เป็นงานสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามมากๆ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมที่งดงามของไทย เปิดบริการทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ (หยุดจันทร์ – อังคาร) เวลา 9.00 – 16.00 น. โทร 02-224-1402

ข้อมูลเพิ่มเติมของทางร้าน https://www.finearts.go.th/museumbangkok

พิพิธภัณฑ์

ขอขอบคุณภาพจาก https://thaiza.com/travel/city/185286/

 

อ่านต่อ.. 10 พิพิธภัณฑ์สำหรับเด็ก ใกล้กรุงเทพ เที่ยวสนุก เสริมความรู้ ..ได้ที่หน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up