ตั้งครรภ์ 1-2 สัปดาห์ และพัฒนาการทารกในครรภ์

พัฒนาการ การตั้งครรภ์ 1-2 สัปดาห์
อาการคนท้อง 1-2 สัปดาห์

อาการประจำเดือนขาด

โดยปกติในหนึ่งรอบเดือนมีระยะเวลา 21-35 วันขึ้นอยู่กับแต่ละคน แต่หากประจำเดือนมีการขาดไปนานกว่า 10 วันเป็นที่สงสัยได้ว่าอาจมีอาการท้องเกิดขึ้น เนื่องจากเมื่อมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นร่างกายจะผลิตฮอร์โมน โปรเจสเตอโรนเป็นจำนวนมากเพื่อยับยั้งการเกิดประจำเดือนและส่งเสริมการฝั่งตัวของตัวอ่อน แต่การที่ประจำเดือนขาดนั้นไม่ได้เป็นการยืนยันแน่นอนว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นเพราะอาจมีสาเหตุมาจากอย่างอื่น เช่น ความเครียด การขาดอาหาร การใช้ยาคุมกำเนิดเป็นต้นซึ่งอาการเหล่านี้มีผลต่อทำให้ฮอร์โมนในร่างกายมีความผิดปกติ

อาการเลือดออกทางช่องคลอด

มักมีอาการเลือดออกกะปริดกะปรอยทางช่องคลอด ในช่วง 11-12 วันหลังจากมีการปฏิสนธิ เนื่องจากตัวอ่อนมีการฝังตัวบริเวณเยื่อบุโพรงมดลูก ลักษณะของเลือดที่ออกมาจะมีสีแดงจางและจะหยุดไหลไปเองใน 1-2 วัน โดยจะต้องไม่มีอาการปวดเกร็งท้องร่วมด้วย หากพบว่าเลือดไหลไม่หยุดร่วมกับอาการปวดเกร็งท้องควรรีบปรึกษาแพทย์

อาการตกขาว

ผู้หญิงทั่วไปมักมีอาการตกขาวเป็นปกติ เนื่องจากร่างกายจะมีการสร้างของเหลวออกมาเพื่อหล่อลื่นปากช่องคลอดตลอดเวลา และเมื่อมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนมากขึ้นจึงทำให้เกิดตกขาวในปริมาณมากขึ้นตาม ลักษณะของตกขาวปกติจะมีสีขาวขุ่นหรือครีมแต่หากตกขาวมีการเปลี่ยนสีเป็นสีเขียว เหลืองควรรีบปรึกษาแพทย์เพราะอาจเกิดการติดเชื้อได้ ในระยะนี้คุณแม่ตั้งครรภ์ควรดูแลความสะอาดของอวัยวะสืบพันธุ์สม่ำเสมอ เพื่อสุขอนามัยที่ดี

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านต่อ เรื่องพัฒนาการทารกในครรภ์ คลิกหน้า 3

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up
X