รวม 79 รพ. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี ฟรี ป้องกันไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูก

กรมควบคุมโรคชวนคนไทยทุกคน โดยเฉพาะ “แม่ท้อง” ตรวจไวรัสตับอักเสบบี ฟรี (รวมไวรัสตับอักเสบซีด้วย)” ในวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 นี้ เช็กดูรายชื่อ 79 รพ. ที่ร่วมโครงการได้ที่นี่!!

ตรวจไวรัสตับอักเสบบี ฟรี !!
ป้องกันไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูก

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับสัปดาห์รณรงค์ วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2562 มีคำขวัญคือ “Eliminate Hepatitis B & C” หรือ “กำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี” เพราะ โรคไวรัสตับอักเสบ สามารถถ่ายทอดเชื้อสู่ผู้อื่นได้ และเป็นสาเหตุนำไปสู่ภาวะตับอักเสบ ตับแข็ง และมะเร็งตับ

ซึ่งจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังทั่วโลก ประมาณ 257 ล้านคน … สำหรับประเทศไทยคาดว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ประมาณ 2.2-3 ล้านคน โดยพบมากในผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป

ที่มาของการ ตรวจไวรัสตับอักเสบบี ฟรี

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าอันเนื่องมาจากงานสัปดาห์รณรงค์ตับอักเสบโลก การเชิญชวนให้ไป ตรวจไวรัสตับอักเสบบี ฟรี ก็เพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนัก ในการเฝ้าระวังโรคที่เกี่ยวกับตับ เนื่องจากภาวะตับอักเสบจะนำไปสู่โรคมะเร็งตับและโรคตับแข็ง โดยสาเหตุนอกจากการดื่มแอลกอฮอล์แล้ว ยังเกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซีที่เป็นสาเหตุสำคัญ ซึ่งในแต่ละปีมีผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวนมาก

ทั้งนี้ที่ผ่านมาคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ได้อนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ ภายใต้ “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เพื่อดูแลประชาชนให้เข้าถึงการรักษาและป้องกันภาวะตับอักเสบ

โดยสิทธิประโยชน์เพื่อการรักษาและป้องกันภาวะตับอักเสบนั้น ในส่วนของไวรัสตับอับเสบบี ได้แก่

  • การตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีในหญิงตั้งครรภ์ โดยจะตรวจคัดกรองในหญิงตั้งครรภ์ทุกราย ครอบคลุมทุกสิทธิการรักษาพยาบาล กรณีที่ตรวจพบเชื้อจะได้รับการรักษาตามสิทธิ
  • และฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ให้กับเด็กเป็นไปตามแนวทางการให้วัคซีนของประเทศ
  • ส่วนสิทธิประโยชน์ไวรัสตับอักเสบบีในกลุ่มผู้ใหญ่ จะครอบคลุมในส่วนของการรักษา ซึ่งในอดีตมีค่ารักษาที่แพงมาก แต่ด้วยการพัฒนาการทางการแพทย์ ทำให้ปัจจุบันค่ารักษาลดลง โดยเฉพาะค่ายา ซึ่งผู้ป่วยสามารถรับประทานยาเพียงวันละ1 เม็ด ในการควบคุมจำนวนเชื้อไวรัส เพื่อไม่ให้ภาวะโรคลุกลามจนเป็นมะเร็งตับและตับแข็ง
  • ขณะที่สิทธิประโยชน์ไวรัสตับอักเสบซีนั้น จะครอบคลุมเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง อาทิ ผู้ใช้ยาเสพติด โดยกรณีการเข้ารับบริการคัดกรองเชื้อเอชไอวีจะได้รับการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสตับอักเสบซีด้วย ซึ่งหากพบเชื้อจะมีการตรวจวินิจฉัยยืนยันเพิ่มเติมและเข้าสู่กระบวนการรักษาภายใต้สิทธิประโยชน์ต่อไป

 

ดูรายชื่อ 79 รพ.ที่เข้าร่วมโครงการฯ
ตรวจไวรัสตับอักเสบบีฟรี 2562 คลิกหน้า
2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

keyboard_arrow_up