วัคซีนไข้หวัดใหญ่

7 กลุ่มเสี่ยง ฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี! ฉีดที่ไหน เช็คเลย!

Alternative Textaccount_circle
event
วัคซีนไข้หวัดใหญ่
วัคซีนไข้หวัดใหญ่

ในช่วงโรคโควิดระบาด การฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะช่วยลดความเสี่ยงให้มีอาการรุนแรง หรือมีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น เพราะผู้ป่วยอาจติดเชื้อทั้ง 2 ชนิดพร้อมกันได้ กรมควบคุมโรคจึงเชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง เข้ารับบริการฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

7 กลุ่มเสี่ยง ฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี! ฉีดที่ไหน เช็คเลย!

โรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19 เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส สามารถติดต่อระหว่างคนสู่คนผ่านทางการสัมผัสละอองฝอยของระบบทางเดินหายใจได้ โดยผู้ป่วยอาจไม่มีอาการ ไปจนถึงมีอาการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนบน หรือเกิดภาวะปอดอักเสบซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตได้

ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 มีความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะติดเชื้อโรคทั้ง 2 ชนิดร่วมกันได้ ซึ่งอาจส่งผลให้มีอาการรุนแรง หรือมีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นได้ ทีมแม่ ABK จึงขอนำข่าวจาก เพจไทยคู่ฟ้า ที่ได้เผยว่า

กรมควบคุมโรค เชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน หรือ รพ.เอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค.64
โดยประชาชนที่ถือเป็น 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่
 1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
 2. เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี
 3. ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างรับเคมีบำบัด และเบาหวาน
 4. ผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
 5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
 6. ผู้มีโรคธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ติดเชื้อ HIV มีอาการ
 7. ผู้มีน้ำหนักมากกว่า 100 กก. หรือมีดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กก./ตร.ม.
การศึกษาในอเมริกา และจีน พบว่า ผู้ติดโรคโควิด-19 กว่า 60% เป็นไข้หวัดใหญ่ร่วมด้วย ซึ่งจะทำให้อาการรุนแรงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ดังนั้น การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จึงเป็นการลดโอกาสเกิดอาการรุนแรงเมื่อติดโรคโควิด-19
ฉีดวัคซีน
ฉีดวัคซีน
การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงจึงมีความจำเป็นในช่วงที่มีโรคโควิดระบาด แม่ท้อง เด็กเล็ก และทุกคนที่อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยงนี้ สามารถไปฉีดวัคซีนได้ตามสถานที่ที่กล่าวไว้ข้างต้นกันได้ฟรีค่ะ และสำหรับประชาชนทั่วไปก็สามารถไปฉีดได้ตามโรงพยาบาลทั่วไปได้อีกด้วย นอกจากนี้ ทีมแม่ ABK ขอนำข้อมูลเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่และระยะห่างในการฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ และ วัคซีนโควิด มาฝากกันค่ะ

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่

 • ไอ เจ็บคอ คัดจมูกหรือมีน้ำมูก
 • ปวดศีรษะ
 • มีไข้สูง
 • อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
 • หายใจหอบเหนื่อย เมื่อมีภาวะปอดอักเสบ

ข้อควรเฝ้าระวัง

 1. โรคไข้หวัดใหญ่มีอาการคล้ายกับโรคโควิด-19 มาก หากมีอาการควรพบแพทย์ทันที
 2. อาการเบื้องต้นไม่สามารถใช้ในการแยกโรคได้ จึงจำเป็นต้องใช้การตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการเท่านั้น
 3. การแพร่กระจายของโรคสามารถติดต่อผ่านการสัมผัสน้ำมูก เสมหะ หรือการไอและจามได้เช่นเดียวกัน
 4. โรคไข้หวัดใหญ่สามารถเกิดแทรกซ้อนกับโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีอาการรุนแรงและเสียชีวิต จึงควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกัน

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 1. วัคซีนไข้หวัดใหญ่มี 2 ชนิด ได้แก่ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์ และชนิด 4 สายพันธุ์
 2. ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปื ในช่วงเดือนพฤษภาคมและตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
 3. ประชาชนทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรง ได้แก่ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 2 ขวบ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ โรคตับ โรคตวายเรื้อรัง เป็นต้น ผู้ป่วยมีความผิดปกติทางระบบประสาท ผู้ป่วยโรคเลือด ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยโรคอ้วน และผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ กับ วัคซีนโควิด ต้องฉีดห่างกันอย่างไร?

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

หลายคนยังสงสัย ว่าหากต้องฉีดวัคซีนทั้งไข้หวัดใหญ่ และโควิด-19 ในช่วงเวลาใกล้ ๆ กัน จะต้องฉีดห่างกันแค่ไหน มาดูกันค่ะ

 • ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ โดยให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เดือน จึงค่อยฉีดวัคซีนโควิด-19
 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) เข็มที่ 1 และอยู่ระหว่างรอกำหนดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 สามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ โดยให้ห่างจากวัคซีนเข็มที่ 1 อย่างน้อย 1 เดือน และหลังจากนั้นให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตามกำหนดนัด โดยให้มีระยะห่างจากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 1 เดือน
 • สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค (Sinovac) เข็มที่ 1 แล้ว ให้ฉีดจนครบทั้ง 2 เข็มก่อนโดยระยะการฉีดห่างกัน 2 – 4 สัปดาห์ จึงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้ โดยให้ห่างจากวัคซีนเข็มที่ 2 อย่างน้อย 1 เดือน
 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 แอสตราเซเนกา (AstraZeneca) ครบทั้ง 2 เข็มแล้ว โดยระยะการฉีดระหว่างเข็มที่ 1 และ 2 ห่างกันประมาณ 10 – 12 สัปดาห์ สามารถเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้หลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แล้วอย่างน้อย 1 เดือน
 • สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว ต้องการจะฉีดวัคซีน ให้เว้นระยะ 3 เดือน
สรุปแล้ว คือ ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ห่างจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นเข็ม 1 หรือเข็ม 2 และไม่ว่าจะเป็นวัคซีนโควิดประเภทใดก็ตาม ควรฉีดห่างกัน 1 เดือน จะฉีดวัคซีนอย่างไหนก่อนหรือหลังก็ได้ค่ะ

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์A รุนแรงและอันตรายกว่าทุกสายพันธุ์

หมอสูติตอบชัด! คนท้องฉีดวัคซีนโควิดได้ไหม ฉีดอย่างไรให้..ปลอดภัยทั้งแม่ลูก

รู้ก่อนฉีด! ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด -19 เช็คเลย!

แยกให้ออก ภูมิแพ้ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่กับโควิด -19 อาการ ต่างกันยังไง?

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up