ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด เพราะๆ เท่ๆ เสริมสิริมงคล

Alternative Textaccount_circle
event
ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด
ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด

ตั้งชื่อลูกชาย เพราะ ๆ ทันสมัย ชื่อมีความหมายที่ดี ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด เสริมความเป็นสิริมงคล ชื่อเด่น การงานเริ่ด การเงินดี ชีวิตรุ่งเรือง

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด เพราะๆ เท่ๆ เสริมสิริมงคล

ลูกชายกำลังจะคลอดแล้ว มามองหา ชื่อลูกชาย เตรียมไว้กันดีกว่า คนไทยให้ความสำคัญกับชื่อจริงอย่างมาก นอกจากจะเพราะระรื่นหูเวลาเรียกแล้ว ความหมายก็ต้องดี ชื่อก็ต้องเสริมดวงของเจ้าของด้วย ทีมกองบรรณาธิการ ABK จึงได้นำชื่อมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกโดยการ ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด เพื่อความเป็นสิริมงคลกันค่ะ

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด
ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด เพราะๆ เท่ๆ เสริมสิริมงคล

ชื่อลูกชาย เกิดวันอาทิตย์ (เวลา 06.00 น. – เช้าวันจันทร์เวลา 05.59 น.)

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ชญานนท์ ชะ-ยา-นน ยินดีในความรู้
ชนกันต์ ชะ-นะ-กัน เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชยพล ชะ-ยะ-พน มีพลังคือชัยชนะ
ชัชชน ชัด-ชน นักสู้
ชัชรินทร์ ชัด-ชะ-ริน ผู้เป็นใหญ่
ฐากูร ถา-กูน ที่เคารพ
ณภัทร นะ-พัด ดีงามด้วยความรู้
ณัทธร นัด-ทอน ทรงความรู้
เดชาธร เด-ชา-ทอน ทรงไว้ซึ่งเดช
ดนุสรณ์ ดะ-นุ-สอน มีตนเองเป็นที่พึ่ง
ตุนท์ ตุน คล่องแคล่ว ว่องไว
นัทธ์พิรดา นัด-พิ-ระ-ดา ผูกพันกับความกล้าหาญ และความสุข
ธนัท ทะ-นัด ให้ทรัพย์สมบัติ
พีราวัชร พี-รา-วัด กล้าหาญดั่งเพชร
ภาณุภัทร พา-นุ-พัด เจริญด้วยแสงสว่าง

ชื่อลูกชาย เกิดวันจันทร์ (เวลา 06.00 น. – เช้าวันอังคารเวลา 05.59 น.)

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ชยธน ชะ-ยะ-ทน ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติ
ชลธร ชน-ละ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ คือ ทะเล
ณรงค์ นะ-รง การรบ
ณพล นะ-พน มีพละกำลังดี
ณัช นัด เกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้
ตฤณ ตริน หญ้า
ธนกร ทะ-นะ-กอน สร้างทรัพย์สิน
ธนวัฒน์ ทะ-นะ-วัด เจริญด้วยทรัพย์
ธนนท์ปภพ ทะ-นน-ปะ-พบ ยินดีมั่นคงในโลก
ธนัน ทะ-นัน ผู้มีทรัพย์
นัทธ์ นัด ผูกพัน
พรรธน์สพล พัด-สะ-พน กำลังแข็งแกร่ง และเจริญ
พชรพล พัด-ชะ-ระ-พน แข็งแกร่งดุจเพชร
ภพสรรค์ พบ-สัน สร้างภพ สร้างโลก
วรนน วอ-ระ-นน มีใจประเสริฐ

ชื่อลูกชาย เกิดวันอังคาร (เวลา 06.00 น. – เช้าวันพุธเวลา 05.59 น.)

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
เดชาธร เด-ชา-ทอน ทรงไว้ซึ่งเดช
ดนุสรณ์ ดะ-นุ-สอน มีตนเองเป็นที่พึ่ง
เตโชดม เต-โช-ดม มีเดชสูงสุด
ธนดล ทะ-นะ-ดน บันดาลทรัพย์
ธนเดช ทะ-นะ-เดด มีทรัพย์เป็นอำนาจ
ธนภูมิ ทะ-นะ-พูม พื้นที่แห่งทรัพย์
ธนาฒย์ ทะ-นาด ผู้ร่ำรวย
นัทธ์พิรดา นัด-พิ-ระ-ดา ผูกพันกับความกล้าหาญ และความสุข
นภาเดช นะ-พา-เดด อำนาจฟ้า
ปัญจพล ปัน-จะ-พน มีพลังห้าอย่าง
พชร พด-ชะ-ระ เพชร
พีรเจษฎ์ พี-ระ-เจด ผู้กล้าและเป็นใหญ่
ภาณิน พา-นิน ผู้พูดเก่ง นักพูด
ภัณนวรจน์ พัน-นะ-วะ-รด รุ่งเรืองด้วยคำพูดใหม่ ๆ
ภูดิทภัทร พู-ดิด-พัด สูงส่งเจริญดีงาม

 

ชื่อลูกชาย เกิดวันพุธกลางวัน (เวลา 06.00 น. – เย็นวันพุธเวลา 17.59 น.)

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กรวีร์ กอ-ระ-วี กล้าหาญในการทำงาน
กมนทัต กะ-มน-ทัด ที่ให้ตามความปรารถนา
กรณ์ กอน การกระทำ
กีรติ กี-ระ-ติ ผู้มีเกียรติ
ขัตติย ขัด-ติ-ยะ พระเจ้าแผ่นดิน
เขมวันต์ เขม-มะ-วัน ที่แห่งความเกษม เจริญรุ่งเรือง
คทาธร คะ-ทา-ทอน ผู้ถือตะบองเป็นอาวุธ
ฐากูร ถา-กูน ผู้น่าเลื่อมใส
ณรงค์ฤทธิ์ นะ-รง-ริด มีฤทธิ์ในการรบ
ตุลธร ตุน-ละ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง
ทัพพ์ ทับ ทรัพย์สมบัติ
ธาดา ทา-ดา ผู้สร้าง
นครินทร์ นะ-คะ-ริน เจ้าเมือง
ปกรณ์ ปะ-กอน คัมภีร์
ภรัณยู พะ-รัน-ยู ผู้ปกป้อง

 

อ่านต่อ…ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด เพราะๆ เท่ๆ เสริมสิริมงคล คลิกหน้า 2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up