ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร 200 ชื่อดี เสริมดวงลูกร่ำรวย มีแต่คนเอ็นดู

event
ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร
ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร

ไอเดีย ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร 200 ชื่อดี ชื่อมงคล ชื่อจริงลูกชายเกิดวันอังคาร หากอยากได้ชื่อเพราะๆ มีความหมายช่วยเสริมดวงให้ลูกร่ำรวย มีแต่คนเอ็นดู ต้องห้ามพลาด!

200 ชื่อมงคล สำหรับ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร โดยเฉพาะ

พื้นดวง คนวันอังคาร เป็นคนมีน้ำใจและจริงใจสูง แต่ถ้าโกรธก็จะบอกว่าโกรธ ไม่ค่อยเก็บอาการนัก เรื่องความมุ่งมั่นอดทนมีอยู่สูงในตัวคนเกิดวันอังคาร ไม่เคยท้อถ้าจะต้องสู้ต้องลุย เพราะดาวอังคารนั้นเป็นดาวแห่งนักรบอยู่แล้ว

พื้นนิสัยใจคอเป็นคนเร่าร้อน ตัดสินใจเร็ว โมโหแรง แต่ไม่เคยอาฆาตพยาบาทใคร ค่อนข้างจะทะนงองอาจ และเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ มักจะมีความรุ่งเรืองดีเพราะขยัน มุ่งมั่นสูง หัวก้าวหน้า ไม่ท้อง่าย ๆ มีพรสวรรค์พิเศษ เป็นคนเก่งและกล้า ดวงชะตาทั่วไปจัดว่าดี มีช่วงต้องสู้ต้องเหนื่อยบ้าง แต่จะบรรลุจุดหมายปลายฝันด้วยความสำเร็จงดงาม ชีวิตมีโชคมีชัยมีความเจริญดี

ทั้งนี้การตั้งชื่อลูกเกิดวันอังคาร ตามหลักทักษาปกรณ์ ลูกชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ด ต ถ ท ธ น) นำหน้าหรือตามหลัง ส่วนลูกสาวนิยมใช้ วรรคศรี (บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ … แต่หลัก ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หรือลูกสาวที่เกิดวันอังคาร ต้อง ห้าม ใช้อักขระวรรคกาลกิณี คือ ก ข ค ฆ ง   โดยเด็ดขาด ส่วนตัวอักษรหรืออักขระที่เป็นมงคล นอกจากที่กล่าวมา มีดังนี้

  • บริวาร จ ฉ ช ซ ฌ ญ
  • อายุ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
  • มูละ   ย ร ล ว
  • อุตสาหะ ศ ส ษ ห ฬ ฮ
  • มนตรี   ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ

โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถยึดหลักการตั้งชื่อมงคลนี้ เลือกดูตัวอักษรที่ชอบไปตั้งให้ลูกได้ แต่สำหรับบ้านไหนที่กำลังตั้งท้องลูกชายแล้วได้ฤกษ์คลอดเกิดวันอังคาร หากคุณพ่อคุณแม่กำลังมองหาไอเดีย ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร ที่เน้นเสริมดวงลูกร่ำรวย ให้ลูกมีหน้าที่การงานที่ดี และมีแต่คนรักใคร่เอ็นดู ทีมแม่ ABK ได้รวบรวม คัดสรรชื่อมงคล ชื่อดีคนเกิดวันอังคารผู้ชาย กว่า 200 ชื่อมาฝาก จะมี ชื่อจริงลูกชายเกิดวันอังคาร อะไรบ้าง ตามมาดูกันเลย

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด จ

ตั้งชื่อลูกชาย คำอ่าน ความหมาย
1.       จตุรภัทร จะ-ตุ-ระ-พัด ความเจริญที่ชนปรารถนา 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ
2.       จารุวัฒน์ จา-รุ-วัด ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
3.       จิตติพัฒน์ จิด-ติ-พัด เจริญด้วยความคิด ความฉลาด
4.       จิรทีปต์ จิ – ระ – ทีบ รุ่งเรืองตลอดกาล
5.       จิรนนท์ จิ-ระ-นน ผู้เป็นที่รักและมีความผูกพัน
6.       จิรพนธ์ จิ-ระ-พน เป็นที่รักที่ผูกพันนาน
7.       จิรพัฒน์ จิ-ระ-พัด ความเจริญรุ่งเรือง
8.       จิรภัทร จิ – ระ – พัด ความเจริญตลอดกาล
9.       จิรสิน จิ-ระ-สิน มีทรัพย์ตลอดกาลนาน
10.   จิระภาส จิ – ระ – พาด รุ่งเรืองยาวนาน
11.   จิรัสย์ จิ-รัด ตลอดกาลนาน หรือนิรันดร

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ฉ

ตั้งชื่อลูกชาย คำอ่าน ความหมาย
12.   ฉัทปนัย ฉัด – ปะ – ไน เป็นที่สรรเสริญและยินดี
13.   ฉันท์ทัต ฉัน – ทัด ให้ความพอใจ
14.   ฉันทวัฒน์ ฉัน – ทะ – วัด มีความอิ่มเอิบทางใจ
15.   ฉันทวัต ฉัน – ทะ – วัด เป็นที่รักที่ปรารถนา
16.   ฉันทัช ฉัน – ทัด ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ช

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร คำอ่าน ความหมาย
17.   ชญณิพัฑฒ์ ชน – นิ – พัด มีความรู้และความเจริญรุ่งเรือง
18.   ชนนิษฐ์ ชน – นะ – นิด เป็นที่รักของแม่
19.   ชนมวัต ชน – มะ – วัด เกิดดี
20.   ชนสรณ์ ชะ – นะ – สอน เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
21.   ชนสิษฎ์ ชะ – นะ – สิด เป็นที่รักของชาติตระกูล
22.   ชนัย ชะ – ไน ความสุข ความยินดี
23.   ชนาธิป ชะ-นา-ทิบ ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
24.   ชนาภัทร ชะ-นา-พัด คนดี คนเจริญ
25.   ชนุดม ชะ – นุ – ดม คนผู้สูงสุด
26.   ชเนนทร์ ชะ – เนน เป็นใหญ่ในหมู่คน
27.   ชัญญ์ธนพัศ ชัน – ทะ – นะ – พัด มีความรู้ ร่ำรวยและมีอำนาจ
28.   ชัยรัตน์ ไช – รัด มีชัยชนะอันยอดเยี่ยม
29.   ชุติมันต์ ชุ-ติ-มัน ผู้มีความรุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งโรจน์
30.   ไชยวัฒน์ ไช-ยะ-วัด มีความเจริญอันประเสริฐ
31.   โชดิวัต โช – ดิ – วัด มีความรุ่งโรจน์
32.   ไชยธรณ์ ไช – ทอน ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เจริญกว่า
33.   ไชยภพ ไช – ยะ – พบ ผู้มีภพอันประเสริฐ

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ญ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร คำอ่าน ความหมาย
34.   ญาณพัฒน์ ยา-นะ-พัด เจริญด้วยความรู้
35.   ญาณวรุตม์ ยา-นะ-วะ-รุด มีความรู้ประเสริฐสุด
36.   ญานภัทร ยา-นะ-พัด ดีงามด้วยความรู้

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ฐ

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
37.   ฐิติภัทร ถิ-ติ-พัด ความเจริญที่ถาวร
38.   ฐิติวัฒน์ ถิ-ติ-วัด เจริญและมีความมั่นคง
39.   ฐิติภัทร ถิ-ติ-พัด ความเจริญที่ถาวร

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ณ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร คำอ่าน ความหมาย
40.   ณพิศิษฏ์ นะ – พิ – สิด ที่ซึ่งมีความเป็นเลิศ
41.   ณัฏฐิวัชร นัด – ถิ – วัด ปราชญ์ผู้มั่นคงดั่งเพชร
42.   ณัฐภาส นัด-ถะ-พาด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
43.   ณัฐเศรษฐ นัด-ถะ-เสด นักปราชญ์ผู้ร่ำรวย
44.   ณัฐสิทธิ์ นัด-ถะ-สิด ความสำเร็จของนักปราขญ์
45.   ณัฐวรรธน์ นัด-ถะ-วัด นักปราชญ์ผู้เจริญ
46.   ณัฐวิโรจน์ นัด-ถะ-วิ-โรด นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
47.   ณัฐเศรษฐ นัด-ถะ-เสด นักปราชญ์ผู้ร่ำรวย

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ต

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร คำอ่าน ความหมาย
48.   เตชสิทธิ์ เต-ชะ-สิด สำเร็จด้วยเดช
49.   เตชัส เต-ชัด เดชหรืออำนาจ
50.   เตชินท์ เต-ชิน เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่
51.   เตโชดม เต-โช-ดม มีเดชสูงสุด

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ธ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร คำอ่าน ความหมาย
52.   ธนโชติ ทะ – นะ – โชด รุ่งเรืองด้วยทรัพย์, มีทรัพย์
53.   ธนดล ทะ – นะ – ดน บันดาลทรัพย์
54.   ธนวินท์ ทะ – นะ – วิน ได้ทรัพย์สิน, มีทรัพย์
55.   ธนัช ทะ – นัด เกิดจากทรัพย์, คนร่ำรวย
56.   ธนิน ทะ – นิน มีทรัพย์
57.   ธนิสร ทะ – นิ – สอน เจ้าแห่งทรัพย์
58.   ธเนษฐ ทะ – เนด ร่ำรวยสุด
59.   ธเนศ ทะ – เนด ร่ำรวย มีทรัพย์
60.   ธัญทัต ทัน – ยะ – ทัด ให้โชค
61.   ธัญพิสิษฐ์ ทัน-พิ-สิด โชคดีเป็นพิเศษ
62.   ธันยบูรณ์ ทัน-ยะ-บูน เต็มไปด้วยโชคลาภ
63.   ธีรสิทธิ์ ที-ระ-สิด ผู้มีความสำเร็จ
64.   ธีวสุ ที – วะ – สุ ทั้งฉลาดทั้งมีทรัพย์

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ธ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร คำอ่าน ความหมาย
65.   นิธิศ นิ – ทิด เจ้าแห่งขุมทรัพย์
66.   นันทิศ นัน-ทิด เจ้าแห่งความสุข
67.   นราธิป นะ-รา-ทิบ ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน
68.   นฤเบศร์ นะ-รึ-เบด ยอดชาย, เป็นใหญ่เหนือผู้ปกครอง

 

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ป

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร คำอ่าน ความหมาย
69.   ปรเมศวร์ ปะ-ระ-เมด ผู้เป็นใหญ่, พระวิษณุ
70.   ปวริศ ปะ – วะ – ริด ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
71.   ปิยดนัย ปิ – ยะ – ดะ – ไน ลูกชายผู้น่ารัก
72.   ปิยทัศน์ ปิ – ยะ – ทัด น่ารัก, มีเสน่ห์
73.   ปิยธาริน ปิ – ยะ – ทา – ริน มีความน่ารัก
74.   ปิยบุตร ปิ – ยะ – บุด บุตรผู้น่ารัก
75.   ปิยพนธ์ ปิ – ยะ – พน เป็นที่รักที่ผูกพัน
76.   ปิยพัทธ์ ปิ – ยะ – พัด เป็นที่รักที่ผูกพัน
77.   ปุลวัชร ปุ – ละ – วัด มีเพชรมาก
78.   เปรมธนัน เปรม – ทะ – นัน มีทรัพย์และความเจริญก้าวหน้าที่สูงส่ง

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด พ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร คำอ่าน ความหมาย
79.   พลวรรธน์ พน-ละ-วัด ความเจริญด้วยอำนาจ
80.   พสิษฐ์ พะ-สิด ดีที่สุด ร่ำรวยที่สุด
81.   พสุชา พะ – สุ – ชา เกิดจากทรัพย์
82.   พสุธร พะ – สุ – ทอน ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติ, มั่งมี
83.   พสุธันย์ พะ – สุ – ทัน มีทั้งทรัพย์และโชคลาภ
84.   พัทธดนย์ พัด – ทะ – ดน บุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน
85.   พิทยุตม์ พิด-ทะ-ยุด ผู้มีความรู้สูงสุด
86.   พิสิษฐ์ พิ-สิด ที่สุด ดีเลิศ มั่งมีที่สุด
87.   พีรภาส พี-ระ-พาด นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง
88.   พีรวัส พี-ระ-วัด อำนาจของวีรบุรุษ
89.   พีรศุภ พี- ระ-สุบ ผู้กล้าหาญและดีงาม

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ภ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร คำอ่าน ความหมาย
90.   ภวินท์ พะ-วิน เจ้าแห่งภพ เป็นใหญ่ในโลก
91.   ภวิศ พะ-วิด ผู้เป็นใหญ่ในโลก
92.   ภัทรดนัย พัด-ทระ-ดะ-ไน ลูกชายผู้เจริญ
93.   ภัทรพล พัด-ทระ-พน บุคคลที่ประเสริฐ
94.   ภูดิศ พู – ดิด เจ้าแห่งความเจริญ
95.   ภูธนัญ พู – ทะ – นัน มีทรัพย์มากล้นสูงส่ง
96.   ภูริเดช พู – ริ – เดด มีอำนาจมาก
97.   ภูริวัฒน์ พู – ริ – วัด มากด้วยปัญญา
98.   ภูรีฐภพ พู – รี – ถะ – พบ เป็นใหญ่ในพื้นพิภพ
99.   ภูวิศ พู – วิด ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
100. ภูสิทธิ์ พู – สิด มีความสำเร็จในแผ่นดิน

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ม

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร คำอ่าน ความหมาย
101.  มนชิต มะ – นะ – ชิด ผู้ชนะใจ ผู้ที่ชนะใจตนเอง
102. มนภาส มะ – นะ – พาด มีความสว่างทางใจ
103. มนสิช มะ – นะ – สิด เกิดในใจ ความรัก
104. มนัญชัย มะ – นัน – ไช ผู้ชนะใจ
105. มนัสชัย มะ – นัด – ไช ชนะใจ

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ย

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร คำอ่าน ความหมาย
106. ยศพล ยด – สะ – พน มียศและพลัง
107. ยศวริต ยด – วะ – ริด ผู้เลิศด้วยยศ
108. ยสินทร ยะ – สิน – ทอน เป็นใหญ่ด้วยยศ มียศ
109. โยธิน อ่านว่า โย-ทิน

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ล

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร คำอ่าน ความหมาย
110. ลาภิน ลา-พิน ผู้มีลาภ
111. เลิศพิพัฒน์ เลิด-พิ-พัด ความเจริญอย่างยิ่ง
112. เลิศพิสิฐ เลิด-พิ-สิด ประเสริฐอย่างยิ่ง

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ว

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร คำอ่าน ความหมาย
113. วรโชติ วอ-ระ-โชด ผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ
114. วรดร วอ – ระ – ดอน ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น
115. วรทัต วอ – ระ – ทัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐ, การให้พร
116. วรนิพิฐ วอ-ระ-นิ-พิด ผู้ประเสริฐและดำรงมั่น
117. วรภพ วอ – ระ – พบ มีภพประเสริฐ, เกิดมาดี
118. วรเมธ วอ-ระ-เมด ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
119. วรรณลภย์ วัน – ลบ ได้รับเกียรติ มีชื่อเสียง
120. วรวัฒน์ วอ-ระ-วัด ประเสริฐและเจริญ
121. วรวิบูล วอ-ระ-วิ-บูน เต็มไปด้วยความดีงาม
122. วรัญญู วะ – รัน – ยู ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
123. วรัตนถ์ วะ-รัด มีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง
124. วริทธิ์ วะ – ริด ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ
125. วรินทร วะ – ริน – ทอน ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
126. วศิน วะ – สิน ผู้มีอำนาจ
127. วสวัตติ์ วะ – สะ – วัด ผู้ยังคนอื่นให้อยู่ในอำนาจ ผู้มีอำนาจ
128. วีรศรุต วี – ระ – สะ – รุด มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้กล้าหาญ
129. ไววิทย์ ไว – วิด อำนาจ ความเจริญ

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ศ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร คำอ่าน ความหมาย
130. ศดิศ สะ – ดิด เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
131.  ศรันยู สะ-รัน-ยู ผู้คุ้มครอง
132. ศิรสิทธิ์ สิ-ระ-สิด มีความสำเร็จอันยอดเยี่ยม
133. ศิริชัย สิ-หริ-ไช มีชัยชนะที่เป็นมงคล
134. ศิลป์ศรุต สิน – สะ – รุด มีชื่อเสียงด้านศิลปะ
135. ศิวัช สิ – วัด เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ ลูกพระศิวะ
136. ศุภชัย สุ-พะ-ไช ชัยชนะอันงดงาม
137. ศุภชีพ สุ-พะ-ชีบ มีชีวิตดีงาม
138. ศุภฤทธิ์ สุ – พะ – ริด มีความสำเร็จด้วยดี
139. ศุภวิชญ์ สุ-พะ-วิด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
140. เศรษฐ์ เสด ประเสริฐสุด
141. เศรษฐนัย เสรด-ถะ-ไน การประหยัด
142. เศรษฐพิชญ์ เสรด-ถะ-พิด นักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่
143. เศรษฐา เสด-ถา เจริญที่สุด
144. เศรษฐิน เสด – ถิน ดีเลิศ,เป็นหนึ่ง

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ส

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร คำอ่าน ความหมาย
145. สมัชญ์ สะ – มัด มีเกียรติยศ มีชื่อเสียง
146.  สมิทธ์ สะ-มิด ความสำเร็จ
147.  สรวิชญ์ สอ – ระ – วิด ผู้มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง
148. สรวิศ สอ-ระ-วิด มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง
149. สวิตต์ สะ-วิด มีทรัพย์สมบัติ มีเงินทอง
150.  สัภยา สับ-พะ-ยา ผู้มีตระกูลสูง ความเชื่อ ซื่อสัตย์
151.   สาธิน สา-ทิน ผู้ให้สำเร็จ ผู้ทำอะไรได้รับความสำเร็จ
152.  สิทธิเดช สิด-ทิ-เดด ผู้มีความสำเร็จและมีอำนาจ
153.  สิทธินนท์ สิด-ทิ -นน ยินดีในความสำเร็จ
154.  สิทธิพร สิด-ทิ-พอน มีความสำเร็จและเป็นผู้ประเสริฐ
155.  สิทธิพล สิด – ทิ – พน มีพลังแห่งความสำเร็จ
156.  สิทธิรัตน์ สิด-ทิ-รัด ความสำเร็จที่ล้ำค่า
157. สินมหัต สิน – มะ – หัด มีทรัพย์สินมาก
158. สิรวิชญ์ สิ – ระ – วิด นักปราชญ์ผู้เป็นยอด
159.  สุพศิน สุ – พะ – สิน มีความเชี่ยวชาญยิ่ง มีอำนาจยิ่ง
160.  สุภชีพ สุ-พะ-ชีบ มีชีวิตที่ดีงาม
161.  สุภทัต สุ-พะ-ทัด ผู้ให้สิ่งที่ดีงาม
162.  สุภนัย สุ-พะ-ไน นำไปสู่สิ่งที่ดีงาม
163.  สุรดิษ สุ – ระ – ดิด มีโชดดีเยี่ยม,มีโชคดีเหมื่อนเทพ
164. สุรพัศ สุ – ระ – พัด อำนาจของผู้กล้าหาญ มีอำนาจดังเทวดา
165.  สุรพิชญ์ สุ – ระ – พิด นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด อ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร คำอ่าน ความหมาย
166. อชิตพล อะ – ชิด – พน มีพลังอันไม่มีใครเอาชนะได้
167. อดิศร อะ – ดิ – สอน เป็นใหญ่ยิ่ง
168. อดิศวร อะ – ดิ – สวน ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง
169. อดิศา อะ – ดิ – สา ผู้ยิ่งใหญ่
170. อดุลวิทย์ อะ – ดุน – วิด มีความรู้นับไม่ได้ รู้มากมาย
171. อติชาติ อะ – ติ – ชาด ผู้เกิดมาดี
172. อติเทพ อะ – ติ – เทบ เทวดาผู้ยิ่งใหญ่
173. อติวัณณ์ อะ – ติ – วัน การสรรเสริญ ผู้มีตระกูลสูง
174. อธิป อะ – ทิบ ผู้เป็นใหญ่
175. อธิศ อะ – ทิด ผู้เป็นใหญ่
176. อนณ อะ – นน ผู้ไม่มีหนี้
177. อนุศิษฎ์ อะ-นุ-สิด ผู้ได้รับการสั่งสอน
178. อนันต์ยศ อะ – นัน – ยด มียศหรือชื่อเสียงหาที่สุดมิได้
179. อนันยช อะ – นัน – ยด เกิดมาเป็นที่หนึ่ง
180. อนุนาท อะ – นุ – นาด เสียงกึกก้อง,เสียงบันลือ
181. อนุวิท อะ – นุ – วิด รู้แจ้ง รู้ทะลุประโปร่ง
182. อนุศิษฎ์ อะ – นุ – สิด ผู้ได้รับการสั่งสอน
183. อภิชาติ อะ-พิ-ชาด เกิดดี, มีตระกูล
184. อภิชัจ อะ – พิ – ชัด มีชาติสูง
185. อภิบาล อะ – พิ – บาน ผู้คุ้มครอง,ผู้ปกป้อง
186. อภิสมย์ อะ – พิ – สม บรรลุ ประสบผลสำเร็จ
187. อภิสร อะ – พิ – สอน ผู้ก้าวไปข้างหน้า
188. อภิวรรธน์ อะ-พิ-วัด มีความเจริญยิ่ง
189. อภิวิชญ์ อะ-พิ-วิด ผู้รู้แจ้งอย่างยิ่ง ผู้ฉลาดอย่างยิ่ง
190. อรรถพันธ์ อัด-ถะ-พัน เกี่ยวเนื่องด้วยประโยชน์ มีประโยชน์อันมั่นคง
191. อรรถวิทย์ อัด-ถะ-วิด ผู้รู้หลักการ
192. อรรถสิทธิ์ อัด-ถะ-สิด ความสำเร็จในงานต่าง ๆ
193. อริญชย์ อะ – ริน ผู้ชนะศัตรู
194. อัยยา ไอ – ยา ผู้เป็นเจ้า ผู้ประเสริฐ
195. อิทธิพัทธ์ อิด – ทิ – พัด เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ มีความสำเร็จมั่นคง
196. อิทธิมนต์ อิด – ทิ – มน มีความสำเร็จ
197. อินทัช อิน – ทัด เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่
198. อุตรเดช อุด – ตะ – ระ – เดด มีเดชยิ่งใหญ่
199. ไอศูรย์ ไอ – สูน อำนาจ
200. โอบนิธิ โอบ – นิ – ทิ กอบเอาขุมทรัพย์ ร่ำรวย

 

ทั้งนี้หากคุณพ่อคุณแม่ได้ไอเดีย ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันอังคาร ซึ่งเป็นชื่อดี ความหมายเป็นมงคลตามต้องการแล้ว สิ่งสำคัญที่พึงรู้ไว้คือ ชื่อเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้น หากแต่ควรเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนลูกให้หมั่นทำดี ทั้งกายและใจ ก็จะช่วยส่งผลให้มีชีวิตที่ดีได้

อ่านต่อบทความอื่นน่าสนใจ คลิกที่ภาพได้เลย ⇓

500 ชื่อเล่นลูกพยางค์เดียว เรียกง่าย ทั้งเก๋ทั้งเท่ แถมไม่ตกยุค!

การตั้งชื่อลูก คิดให้ดีก่อนส่งผลกระทบต่อจิตใจในอนาคต

ลูกสาว ลูกชาย แตกต่าง และมีข้อดีอะไรบ้าง?

วิธีทำลูกสาว ไม่ใช่เรื่องยาก ต้องลองสูตรนี้!!!

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up