ชื่อภาษาเกาหลี

150 ชื่อภาษาเกาหลี ลูกสาว ลูกชาย พร้อมความหมายดีๆ

Alternative Textaccount_circle
event
ชื่อภาษาเกาหลี
ชื่อภาษาเกาหลี

อันยองค่ะ กระแสเกาหลีในบ้านเรายังแรงดีไม่มีตก คุณแม่ที่กำลังอินกับซีรีย์เกาหลีคงอยากตั้ง ชื่อภาษาเกาหลี ให้ลูกสาว ลูกชาย ไว้สักชื่อ มาเริ่มเลยค่ะ

150 ชื่อภาษาเกาหลี ลูกสาว ลูกชาย พร้อมความหมายดีๆ

ชื่อภาษาเกาหลี จะมีหลักการตั้งเหมือนกับภาษาจีน เนื่องจากในอดีตเกาหลีใช้ภาษาจีน หรือ ฮันจา มาก่อนจะมีภาษาเกาหลี ดังนั้น ชื่อภาษาเกาหลีจะมีด้วยกัน 3 พยางค์ พยางค์แรกคือนามสกุล ส่วน 2 พยางค์หลังคือชื่อ ชื่อเกาหลีที่ทาง ทีมแม่ ABK นำมาฝากในวันนี้จะมีชื่ออะไรบ้าง ไปเลือกกันเลยค่ะ

150 ชื่อภาษาเกาหลี ลูกสาว ลูกชาย พร้อมความหมายดีๆ

ชื่อลูกสาว

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
가인 กาอิน ผู้หญิงงาม
고은 โกอึน เป็นบุญคุณ
공주 คงจู เจ้าหญิง
구슬 คูซึล ลูกแก้ว, อัญมณี
정화 จองฮวา สำคัญ,งดงาม,ยินดี,ดอกไม้
지순 จีซุน ความสุภาพอ่อนโยน
지수 จีซู น้ำที่สงบนิ่ง
지애 จีแอ ดิน, รัก
지은 จีอึน ความกตัญญู
지혜 จีฮเย สติปัญญา
주은 จูอึน ความกรุณาจากพระเจ้า
장미 จังมี ดอกกุหลาบ
천사 ชอนซา นางฟ้า
천명 ชอนมยอง ฟ้าสว่าง
천아 ชอนอา ท้องฟ้า
천애 ชอนแอ ฟ้ารัก
천혜 ชอนฮเย ทำคุณแก่ฟ้า
진주 ชินจู ไข่มุก
재원 แชวอน หญิงผู้มีพรสวรรค์
성은 ซองอึน พรจากสวรรค์
성황 ซองฮวาง ดวงดาวที่สว่างไสว
선화 ซอนฮวา ดอกไม้ที่ดีงาม
사사 ซาซา คิดถึง
사슴 ซาชึม กวาง
슬기 ซึลกิ ความรอบรู้
수진 ซูจิน ไข่มุกวิเศษ
수란 ซูราน กล้วยไม้
소야 โซยา กลางคืน
소란 โซราน กล้วยไม้น้อย
상아 ซังอา ความคิดคำนึง
소원 โซวอน ความปรารถนา
다정 ดาจอง อ่อนโยน
다안 ดาอัน มากไปด้วยความสงบสุข
던비 ทันบี น้ำฝน
나비 นาบี ผีเสื้อ
보미 โบมี เพชรอันงดงาม
보아 โบอา เพชร
평화 พยองฮวา สันติภาพ
부용 พูยง ดอกฟูหยง
ชื่อลูกสาว
ชื่อลูกสาว

150 ชื่อภาษาเกาหลี ลูกสาว ลูกชาย พร้อมความหมายดีๆ

ชื่อลูกสาว

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
면화 มยอนฮวา ฝ้าย
미소 มีโซ รอยยิ้ม
미미 มีมี สวย
미리 มีรี สวย
미옥 มีอ๊ก หยกที่งดงาม
문아 มุนอา ผู้ดี
만월 มันวอล เดือนเพ็ญ
여주 ยอจู ผู้ปกครองที่รอบรู้
영애 ยองแอ บุตรสาวผู้เป็นที่รัก
연화 ยอนฮวา ดอกบัว
여봉 ยอบง เหมือนหงษ์
여화 ยอฮวา เหมือนดอกไม้
유정 ยูจอง มีความจริงใจ
유성 ยูซอง ดาวตก
유명 ยูมยอน ชื่อเสียง
유리 ยูริ แก้ว
유화 ยูฮวา ดอกหลิว
예지 เยจี ฉลาดเฉลียว
인정 อินจอง น้ำใจไมตรี
인재 อินแจ ผู้มีความสามารถพิเศษ
인형 อินฮยอง ตุ๊กตา
인화 อินฮวา ความสงบสุข
이슬 อีซึล น้ำค้าง
은총 อึนชง ความกรุณา
은비 อึนบี ฝนสีเงิน
은파 อึนพา คลื่นแสงสีเงินจากดวงจันทร์
은혜 อึนฮเย ความกรุณา
현녀 ฮยอนนยอ หญิงผู้รอบรู้
향비 ฮยางบี กลิ่มหอม
혜성 ฮเยซอง ดาวหาง
혜미 ฮเยมี ผู้ทำคุณ
효미 ฮโยมี รุ่งอรุณ
하천 ฮาชอน ฤดูร้อน
하나 ฮานา หนึ่ง
하별 ฮาพยอล ดาวดวงใหญ่
하얀 ฮายัน ขาว,บริสุทธิ์
해수 แฮซู น้ำทะเล
호연 โฮยอน ขาวดุจหิมะ

ชื่อลูกชาย

ชื่อลูกชาย

150 ชื่อภาษาเกาหลี ลูกสาว ลูกชาย พร้อมความหมายดีๆ

ชื่อลูกชาย

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
궁수 คงซู นักธนู
강유 คังยู ความแข็งแกร่งและความอ่อนโยน
정국 จองกุก ตัวแทน หรือเสาหลัก
정민 จองมิน ละเอียดลออ
정은 จองอึน แร่เงินบริสุทธิ์
지성 จีซอง ความจริงใจ
지상 จีซัง ความประเสริฐ
지문 จีมุน ปราชญ์ผู้รอบรู้
지룡 จีรยง มังกรผู้มีปัญญา
지용 จียง ฉลาดและกล้าหาญ
지환 จีฮวัน แหวน
준사 จุนซา บุรุษผู้ยิ่งใหญ่
주몽 จูมง หัวหน้าในฝัน
재룡 แจรยง มังกรผู้มีปัญญา
재원 แจวอน ผู้ที่ประสบความสำเร็จ
재인 แจอิน ผู้มีปัญญา
준수 จุนซู ความสง่างาม มีภูมิฐาน
준재 จุนแจ ความสามารถ
춘효 ชุนฮโย รุ่งอรุณฤดูใบไม้ผลิ
ชิน เทพเจ้า
신기 ชินกิ แข็งแกร่ง,โอกาส
채홍 แชฮง รุ้ง
서준 ซอจุน มีความสามารถ, มีพรสวรรค์
석진 ซอกจิน กว้าง, ใหญ่, สมบัติมีค่า
성실 ซองชิล ซื่อสัตย์
성수 ซองซู หมู่ดาว
상훈 ซองฮุน รางวัล
선원 ซอนวอน ลูกสมุทร
선비 ซอนบี ชายประเสริฐผู้มีการศึกษา
사랑 ซารัง ความรัก
소구 โซคู เขาลูกเล็ก
소산 โซซัน เขาลูกเล็ก
소문 โซมุน ปราชญ์น้อย
다소 ดาโซ มากด้วยรอยยิ้ม
대성 แดซอง ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
태구 แทคู เขาลูกใหญ่
대성 แทซอง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ชื่อเกาหลี
ชื่อเกาหลี

150 ชื่อภาษาเกาหลี ลูกสาว ลูกชาย พร้อมความหมายดีๆ

ชื่อลูกชาย

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
태산 แทซัน เขาลูกใหญ่
태양 แทยัง พระอาทิตย์ หรือตะวัน
태랑 แทรัง ลูกชายผู้เป็นใหญ่ (ลูกชายคนโต)
태형 แทฮยอง ความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่
남준 นัมจุน ผู้มีความสามารถ ยอดเยี่ยมในประเทศทางใต้
난초 นัมโช กล้วยไม้
분수 บุนซู น้ำพุ
보석 โบซอก พลอย
부정 พูจอง ผู้มีผิวพรรณบริสุทธิ์
명문 มยองมุน ชื่อเสียงเกียรติยศ
무기 มูกี ปราศจากความริษยา
용진 ยงจิน ดอกบัวมุก
영광 ยองกวัง บารมี,ประเสริฐ
영창 ยองชาง สว่างไสวยาวนาน
영원 ยองวอน นิรันดร์
영황 ยองฮวาง สว่างไสวยาวนาน
여운 ยออุน เหมือนเมฆ
월국 วอลกุก วงศ์พระจันทร์
우영 วูยอง ดีเลิศตลอดไป
왕성 วังซอง เจริญรุ่งเรือง
인사 อินซา สุภาพบุรุษ
일국 อิลกุก วงศ์พระอาทิตย์
이명 อีมยอง เหมือนแสงสว่าง
은징 อึนชิง ความเมตตา
운수 อุนซู วาสนา
운세 อุนเซ วาสนา
현자 ฮยอนจา ผู้รอบรู้
현인 ฮยอนอิน ปราชญ์
황의 ฮวางเอ แสงแห่งคุณธรรม
하늘 ฮานึล ท้องฟ้า
한풍 ฮันพุง ลมหนาว
한중 ฮันจุง ฤดูหนาว
한월 ฮันวอล ดวงจันทร์ฤดูหนาว
희열 ฮียอล ความปีติยินดี
희원 ฮีวอน ความหวัง
호수 โฮซู ทะเลสาบ

หวังว่า ชื่อภาษาเกาหลี ที่ทาง ทีมแม่ ABK รวบรวมมาให้นี้ คงจะถูกใจคุณแม่สาวกเกาหลีที่กำลังหาชื่อเพื่อไปตั้งให้กับลูกสาว ลูกชายกันนะคะ

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

150 ไอเดีย ตั้งชื่อเล่นลูกสาว 2 พยางค์ ภาษาไทย-เทศ

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย 200 ชื่อมงคล ความหมายดี ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ชื่อมงคล ครบทุกวัน จ.- อา.

102 ชื่อภาษาอังกฤษ สุดอินเตอร์ ทันสมัย ความหมายดี๊ดี

ขอบคุณข้อมูลจาก : koreawithalice

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

Amarin Baby & Kids

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up