ชื่อภาษาจีน

ชื่อภาษาจีน ความหมายดี พร้อมวิธีตั้งชื่อ

Alternative Textaccount_circle
event
ชื่อภาษาจีน
ชื่อภาษาจีน

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าภาษาจีนมีความสำคัญในโลกยุคปัจจุบัน การตั้ง ชื่อภาษาจีน ไว้ให้ลูกดูจะเป็นไอเดียที่ทันยุคทันสมัยไม่ใช่น้อยทีเดียว

ชื่อภาษาจีน ความหมายดี พร้อมวิธีตั้งชื่อ

การตั้ง ชื่อภาษาจีน นั้นจะเป็นการนำคำสองคำที่ความหมายดีมารวมกัน อาจเป็นคำที่ความหมายแตกต่างกันก็ได้ เพราะคนจีนจะแปลความหมายแยกแต่ละคำ ขอให้ความหมายดี รวมกันแล้วไพเราะ หรือเข้ากันกับแซ่ก็ได้ แต่ชื่อควรมี 2 พยางค์ เพราะถ้าเป็น 3 พยางค์ พยางค์แรกจะกลายเป็นแซ่ไปโดยปริยาย

ทั้งนี้ คำในภาษาจีนส่วนใหญ่จะใช้ตั้งชื่อได้ทั้งชายและหญิง แต่อาจมีบางคำที่ใช้เฉพาะเพศ ในที่นี้จะแทนเพศชายด้วยตัวหนังสือสีฟ้า และเพศหญิงด้วยตัวหนังสือสีชมพู

ชื่อภาษาจีน ความหมายดี พร้อมวิธิีตั้งชื่อ

 • Ai – อ้าย
  • 爱 / 愛  = รัก
  • 艾  = ชื่อสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมชนิดหนึ่ง
 • An – อัน
  • 安  = จิตใจสงบ
 • Bai – ไป่
  • 白 = ขาว
 • Bao – เป่า
  • 保  = ปกป้อง พิทักษ์
  • 堡  =  ป้อมปราการ
  • 宝 / 寶  = ของล้ำค่า เพชรพลอย
 • Běi  –  เป่ย
  • 北  = ทิศเหนือ
 • Bèi – เป้ย
  • 贝 / 貝  =  เปลือก,หอย
 • Bin – ปิน
  • 玢  = ชื่อหยกชนิดหนึ่ง
  • 彬  = สุภาพ เรียบร้อย
 • Bing – ปิง
  • 冰  = น้ำแข็ง
 • Bo – ป๋อ
  • 柏  = (มาจาก 柏林 ป๋อหลิน = นครเบอร์ลิน)
  • 博  = อุดมสมบูรณ์
  • 铂 / 鉑  = แพลตตินัม
 • Cái  – ไฉ
  • 财 / 財  = ทรัพย์สินเงินทอง
 • Cǎi  – ไฉ่
  • 采  =  สภาพจิตใจ , สีสัน
  • 彩  = สีสัน
 • Can – ช่าน
  • 灿 / 燦  = เจิดจ้า สว่างไสว
  • 璨  = หยกที่งดงาม
  • 粲  = แวววาว สดใส
 • Cen – เฉิน
  • 岑  = ภูเขาลูกเล็กแต่สูง
 • Ceng – เฉิง
  • 嶒  = ภูเขาสูงละลิ่ว
 • Chan – ฉาน
  • 婵  = ท่าทางที่งดงาม
 • Chen  –  เฉิน
  • 辰  =  ดวงดาว
  • 晨  =  รุ่งเช้า
  • 宸  = อาคารพระราชวัง
 • Cheng  – เฉิง
  • 成  = ความสำเร็จ
  • 城  = เมือง กำแพงเมือง
  • 诚 / 誠  = น้ำใสใจจริง ความจริงใจ
  • 丞  = ตำแหน่งขุนนางสมัยโบราณ
  • 承  = รับเอาไว้ สืบทอด
ชื่อจีน
ชื่อจีน

ชื่อภาษาจีน ความหมายดี พร้อมวิธิีตั้งชื่อ

 • Chun  –  ชุน
  • 春 = ฤดูใบไม้ผลิ
  • 椿  = ต้นสวรรค์จีน
 • Ci – ฉือ
  • 慈 – เมตตา การุณย์
 • Da – ต๋า
  • 达 / 達  = รู้ซึ้ง รู้เหตุรู้ผล
 • Dan – ตัน
  • 丹 = สีแดง
 • Die – เตี๋ย
  • 蝶 = ผีเสื้อ
 • Dong – ตง
  • 东  = ทิศตะวันออก
  • 冬  = ฤดูหนาว
 • En – เอิน
  • 恩  = บุญคุณ
 • Fan – ฟาน
  • 帆  = ใบของเรือ
 • Fang – ฟาง
  • 芳  = หอม กลิ่นหอม
 • Fei  –  เฟย
  • 飞 = บิน
  • 菲 = กลิ่นหอมของต้นหญ้า
 • Fen  –  เฟิน
  • 芬  =  กลิ่นหอมของดอกไม้
  • 雰  = หิมะที่โปรยปรายลงมา
 • Fēng  –  เฟิง (คนไต้หวันและฮ่องกงจะออกเสียงว่า ฟง)
  • 丰 / 豐  =  อุดมสมบูรณ์
  • 风 / 風  =  ลม
  • 枫 / 楓  = ใบเมเบิ้ล
  • 峰   =  ยอดเขา
 • Fèng  – เฟิ่ง (ฟ่ง)
  • 凤 / 鳳  =  หงส์
  • 奉  = เคารพ
 • Fu – ฝู
  • 福  =  ความสุข
 • Ge  –  เกอ
  • 歌  =  เพลง
 • Guang  –  กวาง
  • 光  = แสงสว่าง
 • Gui  –  กุ้ย
  • 贵 / 貴 = ราคาสูง
  • 桂  = ชื่อต้นไม้และสมุทรไพรของจีน
 • Hai  –  ไห่
  • 海  =  ทะเล
 • Han  –  หาน
  • 涵  =  เยือกเย็นสุขุม
ชื่อลูก
ชื่อลูก

ชื่อภาษาจีน ความหมายดี พร้อมวิธิีตั้งชื่อ

 • Hong  –  หง
  • 红 / 紅  =  สีแดง
  • 洪  =  ใหญ่โต
  • 虹  =  รุ้ง
  • 宏  =  ยิ่งใหญ่ โอ่อ่า
  • 鸿 / 鴻  = ห่านหงส์
 • Huā  –  ฮวา
  • 花  =  ดอกไม้
 • Huá  –  ฮว๋า
  • 华 / 華  =  สว่างไสว รุ่งโรจน์ , เชื้อสายจีน
 • Huan  –  ฮวน
  • 欢 / 歡  =  ปิติยินดี
 • Hui  –  ฮุ้ย
  • 惠  =  ความกรุณา ความเมตตา
  • 慧  = ปราดเปรื่อง เฉียบแหลม
 • Jia –  เจีย
  • 家  = บ้าน ครอบครัว
  • 佳  = ดีงาม งดงาม
  • 嘉  = ดีงาม ยกย่อง สรรเสริญ
 • Jie  –  เจี๋ย
  • 杰 / 傑  =  อัจฉริยะ
  • 洁 / 潔  = สะอาดบริสุทธิ์
  • 婕   = ชื่อตำแหน่งขุนนางหญิงในสมัยโบราญ
 • Jiang  –  เจียง
  • 江  = แม่น้ำ
 • Jiao  –  เจียว
  • 娇 / 嬌  =  อ่อนช้อย สวยงาม น่ารัก
  • 姣  =  งามเพริศพริ้ง
 • Jin  –  จิน
  • 金  =  ทองคำ , เงินทอง
  • 今  =  ปัจจุบัน
  • 瑾  =  หยกที่สวยงาม
 • Jīng  –  จิง
  • 晶  =  แวววาว
  • 京  =  เมืองหลวง
 • Jǐng  –  จิ่ง
  • 景  =  วิวทิวทัศน์
  • 璟  =  แสงแวววาวของหยก
 • Jìng  –  จิ้ง
  • 敬  =   เคารพ นับถือ
  • 靖  =  สงบเรียบร้อย
  • 婧  =  สตรีผู้มีความรู้ความสามารถ
 • Juan  –  จวน
  • 娟  =  งดงาม หญิงสาวที่สวยงาม
  • 涓  =  น้ำที่ไหลริน
 • Jūn  –  จวิน
  • 君  =  กษัตร์ ราชา
  • 军  =  ทหาร

 

บทความที่ทาง ทีมแม่ ABK หาข้อมูลมานี้คงช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถตั้ง ชื่อภาษาจีน ให้ลูกได้ทั้งชายและหญิงกันนะคะ

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

ชื่อเล่นภาษาอังกฤษ ลูกชาย ลูกสาว เก๋ๆ ความหมายดี

200+ ไอเดีย ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร พร้อมความหมาย

คัดมาให้แล้ว!! 150 “ชื่อจริงลูกชาย” เท่ห์-เก๋-กู้ด-จึ้ง-ต๊าซ!!

150 ชื่อลูกสาว เพราะ ๆ เรียกแล้วโดนใจ ความหมายดี๊ดี

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://thebest523.blogspot.com

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

Amarin Baby & Kids

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up