ความหมายของชื่อ

222 ชื่อจริง + ความหมายของชื่อ เน้นเรื่องฉลาด มีปัญญาเฉียบแหลม

event
ความหมายของชื่อ
ความหมายของชื่อ

การตั้งชื่อลูก พร้อม ความหมายของชื่อ ที่ดี จะเป็นผลให้เกิดความมงคลต่อชีวิตของลูก หากคุณกำลังมองหาชื่อลูกอยู่ละก็…ห้ามพลาด 222 ชื่อลูกต่อไปนี้! ที่มี ความหมายของชื่อ เน้นเรื่องความฉลาด มีปัญญาเฉียบแหลม โดยเฉพาะ

รวม 222 ชื่อจริง กับ ความหมายของชื่อ
เน้น
เรื่องความฉลาด มีปัญญาเฉียบแหลม

การตั้งชื่อพร้อม ความหมายของชื่อ ที่เป็นมงคล เป็นอีกหนึ่งความเชื่อของคนไทยสืบทอดกันมายาวนาน ซึ่งก็จะมีความเชื่อว่า “ชื่อมงคล” หรือ ความหมายของชื่อ ที่ดีๆ นั้นจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคล ส่งเสริมดวงชะตาให้ดี โดดเด่นตามความหมายของชื่อนั้นๆ ตามหลักโหราศาสตร์ หรือแม้กระทั่งการหวังผลในทางจิตวิทยาได้

Must read : ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ชื่อมงคล ครบทุกวัน จ.- อา.

Must read : การตั้งชื่อลูก คิดให้ดีก่อนส่งผลกระทบต่อจิตใจในอนาคต

Must read : เปลี่ยนชื่อลูก ที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ซึ่งหากคุณพ่อคุณแม่มีความเชื่อเรื่องนี้ และกำลังมองหาชื่อแสนไพเราะ  มีความหมายที่ดี ทีมงาน Amarin Baby & Kidsได้รวบรวม 222 ชื่อจริง พร้อม ความหมายของชื่อ ที่เน้นเรื่องความฉลาด มีปัญญาเฉียบแหลม มาฝาก ทั้งสำหรับลูกสาวและลูกชาย จะมีชื่อใดบ้าง ตามมาดูกันเลย

โดยจะมีหมวดคำศัพท์ที่ช่วยให้ ความหมายของชื่อ แปลว่า  นักปราชญ์  ผู้มีปัญญา หรือมีความหมายเกี่ยวกับสติปัญญา ดังนี้

 1. ชัญ, ชัญญ์, ชญา (แปลว่า มีความรู้, ผู้รู้)
 2. ฐณัชญ์์ (ความรู้อันมั่นคง)​
 3. ณัฐ
 4. ติณห์ = เก่ง ฉลาด กล้าหาญ แหลมคม
 5. ธิติ
 6. ธีม, ธีมา
 7. ธีร, ธีร์
 8. เธียร
 9. ปริชญ์
 10. ปวีณ์
 11. ปารย์ (แปลว่า ผู้สามารถ)
 12. พาทิศ, พาทิน
 13. พิชชา, พิชา แปลว่า ความรู้
 14. พิชญ์, พิชาญ (ผู้ชำนาญ)
 15. ภิญญา แปลว่า ผู้รู้
 16. มุนินทร์ (แปลว่า นักปราชญ์)
 17. เมธี,  เมธาวี
 18. รัญญา แปลว่า ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
 19. วิทย์, วิชญ์
 20. เวธน์
 21. ไวทย์
 22. อลิน (มาจากชื่อ Aline) – นักปราชญ์
baby-name-means-wise
รวม 100 ชื่อจริงลูกชาย กับ ความหมายของชื่อ แปลว่า มีความฉลาด รอบรู้

รวม ชื่อจริงลูกชาย กับ ความหมายของชื่อ แปลว่า มีความฉลาด รอบรู้ จาก 1-25

ชื่อ คำอ่าน ความหมายของชื่อ
กฤชณัท กริด – ชะ – นัด มีความรู้เฉียบคม
กฤตยชญ์ กริด – ตะ – ยด นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน
กฤติน กริด – ติน ผู้คงแก่เรียน
กฤษฎิ์ กริด ฉลาด
จิรเมธ จิ – ระ – เมด มีความรู้ฉลาดตลอดกาล
จิราเจต จิ – รา – เจด มีความคิดเป็นยอด
ชญณิพัฑฒ์ ชน – นิ – พัด มีความรู้และความเจริญรุ่งเรือง
ชญตร์ ชะ – ยด ความฉลาด
ชญตว์ ชะ – ยด ความฉลาด มีสติปัญญา
ชญวงศ์ ชะ – ยะ – วง ผู้มีความรู้ของตระกูล
ชญาณ์ภัทร ชะ – ยา – พัด มีความรู้และความเจริญ
ชญานัท ชะ – ยา – นัด เจริญด้วยความรู้
ชญานิษฏ์ ชะ – ยา – นิด ผู้ปรารถนาในความรู้
ชวิน ชะ – วิน มีความไว มีเชาวน์ปัญญา
ชวิศ ชะ – วิด เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา ผู้ที่มีไหวพริบเป็นยอด
ชัญญาวัชร ชัน – ยา – วัด ปัญญาประดุจเพชร
ชัพวิชญ์ ชับ – พะ – วิด มีความรู้ฉับไว
ญาณเทพ ยา – นา – เทบ เทพแห่งปัญญา
ญาณพัฒน์ ยา – นะ – พัด เจริญด้วยความรู้
ญาณวรุตม์ ยา – นะ – วะ – รุด มีความรู้ประเสริฐสุด
ญาณวัฒน์ ยา – นา – วัด การเจริญในความรู้
ณณณวัตม์ นน – นะ – วัด มีความรู้สูงส่งและใหม่ ๆ
ณวิบูล นะ – วิ – บูน มากด้วยความรู้
ณัชชรงค์ นัด – ชะ – รง มีความรู้และความรักที่ดี
ณัชพล นัด – ชะ – พน พลังที่ก่อเกิดความรู้

 

รวม ชื่อจริงลูกชาย กับ ความหมายของชื่อ แปลว่า มีความฉลาด รอบรู้ จาก 26-50

ชื่อ คำอ่าน ความหมายของชื่อ
ณัฏฐ์ นัด ตั้งในความรู้,ฉลาด
ดนัยณัฐ ดะ – ไน – นัด ลูกชายผู้ฉลาด
ธีรเมธ ที – ระ – เมด ผู้มีปัญญาอย่างนักปราชญ์
ธีรวร ที – ระ – วอน ฉลาดยิ่ง
ธีรวัฌน์ ที – ระ – วัด เจริญเหมือนนักปราชญ์
ธีรวัต ที – ระ – วัด ฉลาด, หลักแหลม
ธีรัช ที – รัด เกิดมาเพื่อเป็นคนฉลาด
ธีรัตม์ ที – รัด ผู้ฉลาดที่สุด
นรศฤงค์ นอ – ระ – สะ – หริง คนที่ฉลาดเฉียบแหลม
นารเมธ นา – ระ – เมด ปัญญาของคน, ผู้มีปัญญา
นิปุณ นิ – ปุน มีฝีมือ ฉลาด ละเอียด
นิพพิชฌน์ นิบ – พิด ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
นิพิท นิ – พิด รู้ชัด
นิรพันธ์ นิ – ระ – พัน ความพรากเพียรพยายาม
นิรวิทย์ นิ – ระ – วิด แทงทะลุ, มีปัญญาเจาะลึก
บรรณรต บัน – นะ – รด ผู้ยินดีในหนังสือ หมายถึงคงแก่เรียน
บริคณหน์ บอ – ริ – คน ความเข้าใจ
บริพยัต บอ – ริ – พะ – ยัด รอบรู้
บัญญพนต์ บัน – ยะ – พน มีปัญญา
ปฏิพล ปะ – ติ – พน ผู้มีความรู้ความสามารถสูง
ปฏิเวธ ปะ – ติ – เวด เข้าใจตลอด, ตรัสรู้
ปภินวิช ปะ – พิน – วิด มีความรู้แตกฉาน
ประวัณวิทย์ ประ – วัน – วิด มีความรู้อันประเสริฐ
ประวิทยาภัทร ประ – วิด – ทะ – ยา – พัด ความหมายของชื่อ แปลว่า เจริญด้วยความรู้
ปราชญ์ธนัน ปราด – ทะ – นัน มีปัญญาและมั่งมี

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

รวม ชื่อจริงลูกชาย กับ ความหมายของชื่อ แปลว่า มีความฉลาด รอบรู้ จาก 51-75

ชื่อ คำอ่าน ความหมายของชื่อ
ปราชญ์ธนา ปราด – ทะ – นา มีปัญญารอบรู้และร่ำรวย
ปริชญ์ ปริด ผู้รอบรู้
ปวีณ ปะ – วีน ฉลาด เชี่ยวชาญ ปราชญ์ผู้ฉลาด
ปัณณ์ชนน ปัน – ชะ – นน มีความรู้
ปัณณทัต ปัน – นะ – ทัด ให้ความรู้
ปุณณวิช ปุน – นะ – วิด มีความรู้เต็มเปี่ยม
พฤทธ์ พะ – รึด ฉลาด,คงแก่เรียน
พาทิศ พา – ทิด ผู้คงแก่เรียน ผู้ฉลาด เจ้าแห่งคารมคมคาย
พิฆเนศ พิก – คะ – เนด เทพเจ้าแห่งวิชาความรู้
พิจักษณ์ พิ – จัก มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง
พิชชญาณ พิดชะยาน ความรู้, ความเข้าใจ, มีสติปัญญา
พิชชากร พิด – ชา – กอน สร้างความรู้
พิชญุตม์ พิด – ชะ – ยุด ฉลาดและยิ่งใหญ่
พิทย์ฐากร พิด – ถา – กอน มีความรู้และสร้างความมั่นคง
พิทยุตม์ พิด – ทะ – ยุด ผู้มีความรู้สูงสุด
พิทวัส พิด – ทะ – วัด ผู้ฉลาด, ผู้มีปัญญา
พิรญาณ พิ – ระ – ยาน มีความรู้อันกล้าหาญ
พีรวิชญ์ พี – ระ – วิด ทั้งกล้าทั้งฉลาด
พุฒิเมธ พุด – ทิ – เมด เจริญด้วยปัญญา
พุทธิพงศ์ พุด – ทิ – พง เหล่ากอผู้มีปัญญา
โพธกฤต โพ – ทิ – กริด ทำอย่างฉลาด
โพธิกร โพ – ทิ – กอน ผู้สร้างความรู้
ภูพิรัญญ์ พู – พิ – รัน มีปัญญากล้าหาญประดุจขุนเขา
ภูริวัฒน์ พู – ริ – วัด มากด้วยปัญญา
ภูริศลย์ พู – ริ – สน มีปัญญาฉลาดหลักแหลม

 

รวม ชื่อจริงลูกชาย กับ ความหมายของชื่อ แปลว่า มีความฉลาด รอบรู้ จาก 76-100

ชื่อ คำอ่าน ความหมายของชื่อ
มติครรภ มะ – ติ – คับ ฉลาดหลักแหลม
มนนเทพ มะ – นน – เทบ เทพแห่งความคิดสติปัญญา
มนัน มะ – นัน ความเข้าใจ สติปัญญา ความฉลาด
เมธาสิทธิ เม – ทา – สิด สำเร็จด้วยปัญญา
วิทวัส วิ – ทะ – วัด ผู้ฉลาด
วิทิต วิ – ทิต ผู้รู้, ผู้คงแก่เรียน
วิทูร วิ – ทูน ฉลาด,คงแก่เรียน
วิธวิทน์ วิด – ทะ – วิน มีความรู้หลายอย่าง
วีรวิชญ์ วี – ระ – วิด แกล้วกล้าและฉลาด
วุฒิชัย วุด – ทิ – ไช ชัยชนะของความเจริญ
วุฒิพร วุด – ทิ – พอน ผู้มีวิชาความรู้อันประเสริฐ
ไวทย์ปวร ไว – ปะ – วอน ผู้ประเสริฐและมีความรู้
ศาสตรวิท สาด – ตระ – วิด คงแก่เรียน
ศิรวิทย์ สิ – ระ – วิด ความรู้ชั้นยอด, ความรู้ของผู้นำ
ศุภณัฐ สุ – พะ – นัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
สัณห์พิชญ์ สัน – พิด นักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน
สุตนันท์ สุ – ตะ – นัน ผู้ยินดีในความรู้ที่ได้เรียนมา
สุเธียร สุ – เทียน มีความรู้แตกฉาน
โสภณัฐ โส – พะ – นัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
อติวิชญ์ อะ – ติ – วิด นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่,ฉลาดยิ่ง
อนุวิท อะ – นุ – วิด รู้แจ้ง,รู้ทะลุปรุโปร่ง
อภิยุกต์ อะ – พิ – ยุก ที่ชำนาญ คงแก่เรียนมีชื่อเสียง
อภิวิชญ์ อะ – พิ – วิด ผู้รู้แจ้งอย่างยิ่ง, ผู้ฉลาด
อมิตโพธิ อะ – มิด – ตะ – โพ มีปัญญามาก
อรรจน์วิจิตร อัด – จะ – วิ – จิด รู้แจ้งและน่ายกย่องบูชา

ดูต่อ >> “100ชื่อจริงลูกสาวพร้อมความหมายของชื่อ
แปลว่า มีความรู้ และปัญญาที่เฉียบแหลม” คลิกหน้า 2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up