ชื่อผู้ชายเท่ๆ ไทย

200 ชื่อผู้ชายเท่ๆ ไทย ใช้แล้วเก๋ไก๋ ไม่ซ้ำใคร

Alternative Textaccount_circle
event
ชื่อผู้ชายเท่ๆ ไทย
ชื่อผู้ชายเท่ๆ ไทย

ลูกชายกำลังจะคลอดแล้ว สิ่งสำคัญอันดับต้นๆที่จะต้องเตรียมให้ลูกคือชื่อ อยากได้ ชื่อผู้ชายเท่ๆ ไทย ความหมายดี มาทางนี้เลยค่ะ

200 ชื่อผู้ชายเท่ๆ ไทย ใช้แล้วเก๋ไก๋ ไม่ซ้ำใคร

มีลูกผู้ชายก็อยากตั้งชื่อลูกให้ฟังดูเท่ๆ คูลๆ แมนๆ ทำกิจกรรมอะไรชื่อลูกชายเราไม่ตกสำรวจแน่นอน ใครๆก็ต้องจำได้ แต่ความหมายของชื่อก็สำคัญไม่แพ้กัน ชื่อก็ต้องเท่ ความเป็นสิริมงคลก็ต้องมี ลองมาค้นหา ชื่อลูกผู้ชายเท่ๆ ไทย ที่ทาง ทีมแม่ ABK ได้คัดสรรมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกกันดูเลยค่ะ

200 ชื่อผู้ชายเท่ๆ ไทย ใช้แล้วเก๋ไก๋ ไม่ซ้ำใคร

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กร กอน ผู้ทำ ผู้สร้าง
กรานต์ กราน เป็นที่รัก
กฤตัชญ์ กริ-ตัด ผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู
กฤชฐารวี กริด-ถา-ระ-วี มีอาวุธที่มั่นคงดั่งพระอาทิตย์
กฤตยชญ์ กริด-ตะ-ยด นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน
กฤติชยตร์ กริด-ติ-ชะ-ยด การกระทำที่ฉลาด
กฤษฎาภาส กริด-สะ-ดา-พาด การกระทำที่รุ่งเรือง
กองทัพ กอง-ทับ หน่วยทหารที่ประกอบด้วย ทหาร 3 กองพล
กองพล กอง-พน หน่วยทหารซึ่งมีทหารราบ 3 กรม เป็นหลัก
กองพัน กอง-พัน หน่วยทหารซึ่งประกอบด้วยทหาร 4 กองร้อย มีผู้บังคับกองพันเป็นผู้บังคับบัญชา
กตังค์ กะ-ตัง เงิน
กวิน กะ-วิน ดีงาม
การัณยภาส กา-รัน-ยะ-พาด ความรุ่งเรืองแห่งการงาน
กิตติ์จีระภูมิ กิด-จี-ระ-พูม มีเกียรติยิ่งยืนในแผ่นดิน
กิตติ์ณัฏฐกร กิด-นัด-ถะ-กอน สร้างความรู้และเกียรติ
กิตติ์ธนัญนภ กิด-ทะ-นัน-นบ มีเกียรติร่ำรวยดั่งฟ้ากว้าง
ก้อง ก้อง ดังมาก ดังไปได้ไกล
กำปั้น กำ-ปั้น กำมือ, หมัด
กันต์ กัน น่ารัก น่าพอใช้
แกงส้ม แกง-ส้ม เป็นชื่อแกงพวกหนึ่ง มีลักษณะคล้ายแกงเผ็ด
เก้า เก้า ตัวเลข ชื่อเดือนที่ 9 ตามจันทรคติ ตกในราวเดือนสิงหาคม
ขั้วฟ้า ขั้ว-ฟ้า จุดปลายสุดของแกนท้องฟ้า
ขุนเขา ขุน-เขา เทือกเขา แนวเขา
ขุนพล ขุน-พน หัวหน้าทหาร, ผู้นำ
ขันธ์ธิปก ขัน-ทิ-ปก ผู้เป็นใหญ่เหนือกรมกอง
ขันเงิน ขัน-เงิน ขันที่ทำจากเงิน
เข็มทิศ เข็ม-ทิด อุปกรณ์นำทาง เพื่อให้ได้รู้ตอนนี้อยู่ทิศไหน
ขนมต้ม ขนม-ต้ม ชื่อขนมไทยชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งยัดไส้มะพร้าวผัดหวาน
คณพศ คะ-นะ-พด มีอำนาจในหมู่คณะ
คมน์พีระภัทร คม-พี-ระ-พัด การถึงซึ่งความกล้าหาญและดีงาม
คราม คราม สีน้ำเงิน สีคราม สีฟ้าเข้ม
คณุตม์ คะ-นุด ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
คับฟ้า คับ-ฟ้า ยิ่งใหญ่ ใหญ่คับฟ้า
คัมภีร์ คำ-พี หนังสือตําราที่สําคัญทางศาสนาหรือโหราศาสตร์
คุณชาย คุณ-ชาย คําที่ใช้เรียกหม่อมราชวงศ์ที่เป็นชาย
คิมหันต์ คิม-หัน ฤดูร้อน
ฆฤษวี คริด-สะ-วี ร่าเริง
จรณินทร์ จะ-ระ-นิน เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
จิตรภณ จิด-ตระ-พน พูดดี พูดไพเราะ
จิรทีปต์ จิ-ระ-ทีบ รุ่งเรืองตลอดกาลนาน
จิรภาส จิ-ระ-พาด รุ่งเรืองนาน รุ่งโรจน์ตลอด
จิระเดช จิ-ระ-เดด มีอำนาจตลอดกาล
จิรัฎฐ์ จิ-รัด ดำรงมั่น อยู่นาน
เจตน์สฤษฎิ์ เจด-สะ-หริด สร้างเจตนา สร้างความคิดอ่าน
จอมทัพ จอม-ทับ แม่ทัพในการสู้ศึก
เจษ เจด ผู้เจริญที่สุด, ผู้เป็นใหญ่ที่สุด
เจ้าคุณ เจ้า-คุน ชื่อตำแหน่งของขุนนางยศศักดิ์เมื่อสมัยโบราณ
จิณณิชวัรชญ์ จิน-นิ-ชะ-วัด มีความรู้ประเสริฐเป็นอาจิณ
จิรทีปต์ จิ-ระ-ทีบ รุ่งเรืองตลอดกาลนาน
จิรัฎฐ์ จิ-รัด ดำรงมั่น อยู่นาน
ชื่อลูกชาย
ชื่อลูกชาย

200 ชื่อผู้ชายเท่ๆ ไทย ใช้แล้วเก๋ไก๋ ไม่ซ้ำใคร

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
เจ๋ง เจ๋ง ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
เจ้านาย เจ้า-นาย เจ้าหรือผู้มีเชื้อสกุลเป็นกษัตริย์
เจ้าสัว เจ้า-สัว เศรษฐี
เจนจบ เจน-จบ รู้จบ, ชำนาญทั่ว, รอบรู้
จัดเจน จัด-เจน สันทัด, ชํานาญ, มีประสบการณ์มาก
ชวกร ชะ-วะ-กอน ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์
ชญตว์ ชะ-ยด ความฉลาด รอบรู้ หลักแหลม
ชนมภูมิ ชน-มะ-พูม บ้านเกิด ภูมิลำเนา
ชนสิษฎ์ ชะ-นะ-สิด เป็นที่รักของชาติตระกูล
ชนัต ชะ-นัด ฝูงชน ประชากร
ชนายุส ชะ-นา-ยุด พลังกำลังแห่งคน
ชนุดม ชะ-นุ-ดม คนผู้สูงสุด คนผู้ประเสริฐ
ชนุตต์ ชะ-นุด คนที่สูงสุด
ชนุตร์ ชะ-นุด คนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น
ชโนทัย ชะ-โน-ไท ผู้มีความรุ่งเรือง
ชยพล ชะ-ยะ-พน มีพลังคือชัยชนะ
ชยุต ชะ-ยุด รุ่งเรือง
ชเยศ ชะ-เยด ผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ จอมผู้พิชิต
ชานนท์ ชา-นน เพลิดเพลินยินดีในความรู้
ชีวสาธน์ ชี-วะ-สาด กำลังแห่งชีพ
ชีวานนท์ ชี-วา-นน ผู้มีชีวิตเป็นสุข
ชุติเดช ชุ-ติ-เดด มีเดชอันรุ่งเรือง
ชุติพนธ์ ชุ-ติ-พน เกี่ยวพันกับความรุ่งเรือง มีความรุ่งเรืองมั่นคง
ชาครีย์สร ชา-คะ-รี-สอน ผู้ตื่นและแกล้วกล้า
ชาครีย์วสุ ชา-คะ-รี-วะ-สุ ทรัพย์สินของผู้ตื่นอยู่เสมอ
เชษฐวิรุฬห์ เชด-ถะ-วิ-รุน เจริญอย่างยิ่งใหญ่
เชาวน์ เชา ปัญญาหรือความคิดฉับไว
โชค โชค สิ่งที่นําผลมาให้โดยคาดหมายได้ยาก
ชัญญากรณัฐ ชัน-ยา-กร-นัด ปราชญ์ผู้สร้างความรู้
ชิณณวรรธน์ ชิน-นะ-วัด อยู่กับความเจริญ
ญาณวุฒิ ยา-นะ-วุด เจริญด้วยความรู้
ญานุจจัย ยา-นุด-ไจ สะสมความรู้ มีความรู้มาก
ฐปนวัฒน์ ถะ-ปะ-นะ-วัด เจริญอย่างมั่นคง
ฐานทัต ถา-นะ-ทัด ให้หลักแหล่งมั่นคง
ฐานิศวร์ ถา-นิด มีฐานะอันยิ่งใหญ่
ฐิตธีร์ ถิ-ตะ-ที ปราชญ์ผุ้มั่นคง
ฐิตินนท์ณัฐ ถิ-ติ-นน-นัด นักปราชญ์ผู้สร้างความยินดี
ฐิติพันธ์ ถิ-ติ-พัน เชื้อสายที่มั่นคง
ฐิติวัสส์ ถิ-ติ-วัด ยืนยาวตลอดปี
ฐิติสุทธิ์ ถิ-ติ-สุด ผู้ตั้งมั่นอยู่ในความบริสุทธิ์
ฐิณัณรเมศ ถิ-นัน-ระ-เมด ฐานะความรู้มั่นคงและเป็นเจ้าแห่งรัก
ฐิรชาติศักดิ์ ถิ-ระ-ชาด-ติ-สัก เกิดมามียศศักดิ์มั่นคง
ณกานต์พิทักษ์ นะ-กาน-พิ-ทัก ที่ซึ่งเป็นที่รักและความรักษาไว้
ณฏฐพล นัด-ถะ-ทะ-พน กำลังของนักปราชญ์
ณรงค์คณินทร์ นะ-รง-คะ-นิน เป็นใหญ่เหนือหมู่คณะในการรบ
ณัฏฐ์ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
ณัฏฐชัย นัด-ถะ-ไช ความชนะของนักปราชญ์
ณัฏฐพล นัด-ถะ-พน พลังของนักปราชญ์
ณัฐวรรธน์ นัด-ถะ-วัด นักปราชญ์ผู้เจริญ
ณัฐวัฒน์ นัด-ถะ-วัด ความเจริญของนักปราชญ์
ชื่อลูก
ชื่อลูก

200 ชื่อผู้ชายเท่ๆ ไทย ใช้แล้วเก๋ไก๋ ไม่ซ้ำใคร

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ณัฏฐ์ณชัย นัด-นะ-ไช ที่ซึ่งมีแต่ชัยชนะและความรู้
ณัฏฐ์ธนัญ นัด-ทะ-นัน ปราชญ์ผู้มีทรัพย์และอื่นๆ
ณัฐปคัลภ์ นัด-ปะ-คัน ปราชญ์ผู้องอาจ
ดุจฟ้า ดุด-ฟ้า สวยงามเหมือนดั่งท้องฟ้า
ดัตวทฤษ ดัด-ตะ-วะ-ทริด รู้จริง
ติณณภพ ติน-นะ-พบ ผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม
ไต้ฝุ่น ไต้-ฝุ่น เป็นพายุเขตร้อนมีกำลังลมแรงจัด
ถิรพุทธิ์ ถิ-ระ-พุด มีความรู้มั่นคง
เถกิงศักดิ์ ถะ-เกิง-สัก รุ่งเรืองด้วยยศศักดิ์
ทรัพยพฤทธิ์ ซับ-พะ-ยะ-พรึด เจริญในสมบัติ
ทีรฆทรรศ ที-ระ-คะ-ทัด เห็นการณ์ไกล
ทีป์สุรธเนส ที – สุ – ระ – ทะ – เนด แสงสว่างแห่งความดีงามและมั่งคั่ง
เทวทิณณ์ เท-วะ-ทิน เทพประทาน
ทัณฑธร ทัน-ทะ-ทอน ผู้พิพากษา
ธนพฤทธ์ ทะ-นะ-พรึด มีเงินมาก
ธนลภย์ ทะ-นะ-ลบ ได้ทรัพย์
ธรรมปพน ทำ-ปะ-พน มีคุณธรรมบริสุทธิ์
ธรินทร์วรัช ทะ-ริน-วะ-รัด ประเสริฐและทรงไว้ซึ่งความเป็นใหญ่
ธีร์ธัญนนท์ ที-ทัน-ยะ-นน ปราชญ์ผู้มีโชคและความยินดี
ธีร์สิรธนัศ ที-สิ-ระ-ทะ-นัด ปราชญ์ผู้เป็นยอดและเป็นเจ้าแห่งทรัพย์
ธุวานันท์ ทุ-วา-นัน มีความยินดียั้งยืน มีความสุขยั่งยืน
ธัญพิสิฏฐา ทัน-พิ-สิด-ถา โชคดีและเจริญเป็นเยี่ยม
นนทิวรรธน์ นน-ทิ-วัด ยินดีในทรัพย์
นฤสรณ์ นะ-รึ-สอน เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
นัทธ์ธัญธนิน นัด-ทัน-ทะ-นิน ผูกพันกับความโชคดีและร่ำรวย
นัธทวัฒน์ นัด-ทะ-วัด มีความเจริญเป็นที่มั่นคง
นิพพิชฌน์ นิบ-พิด ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
ปุณณัตถ์ ปุน-นัด สมประสงค์
ปลื้ม ปลื้ม ชื่นใจ, อิ่มใจ, ยินดีมาก
ปัญญ์คคนานต์ ปัน-คะ-คะ-นาน ปัญญาดั่งท้องฟ้า
ปัณฑ์ธร ปัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้
ปั้นจั่น ปั้น-จั่น เสาหรือคานประกอบรอกสำหรับยกของหนัก
เป็นต่อ เป็น-ต่อ ได้เปรียบ, ดีกว่า, เหนือชั้นกว่า, เหนือกว่า
แผ่นดิน แผ่น-ดิน พื้นดิน
ผรัณชัย ผะ-รัน-ไช มีชัยชนะไปทั่ว
ฝันเด่น ฝัน-เด่น อาการหลับอย่างมีความสุข หลับฝันดี
ฝันดี ฝัน-ดี อาการหลับอย่างมีความสุข หลับฝันดี
พรหมาณฑ์ชา พรม-มาน-ชา ดี, เก่ง ในจักรวาล
พฤนท์เดช พริน-เดด มีอำนาจทางทหาร
พระนาย พระ-นาย คำเรียกหัวหมื่นมหาดเล็ก
พระพาย พระ-พาย เทพเจ้าแห่งลมและพายุ รวมถึงท้องฟ้า
พระเพลิง พระ-เพลิง เปลวไฟ
พุธ พุด เป็นชื่อดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในระบบสุริยะ
พลัฎฐ์ พะ-ลัด ตั้งอยู่ในกำลัง ทรงพลัง
พิชญุตม์ พิด-ชะ-ยุด ฉลาดและยิ่งใหญ่
พิทยุตม์ พิด-ทะ-ยุด ผู้มีความรู้สูงสุด
พีพี พี-พี เป็นชื่อเกาะหนึ่งในจังหวัดกระบี่
ภาม พาม เดช, อำนาจ
ภาคิน พา-คิน ผู้มีโชค มีกำไร
ภาณุเมศธนัน พา-นุ-เมด-ทะ-นัน ร่ำรวยยิ่งใหญ่ดุจพระอาทิตย์
ตั้งชื่อลูก
ตั้งชื่อลูก

200 ชื่อผู้ชายเท่ๆ ไทย ใช้แล้วเก๋ไก๋ ไม่ซ้ำใคร

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ภิญญาสิปัณฑ์ พิน-ยา-สิ-ปัน รอบรู้และฉลาดยิ่ง
ภีม พีม น่าเกรงขาม
ภูเงิน พู-เงิน ภูเขาที่ห้อมล้อมด้วยเงินทองมากมาย
ภูธร พู-ทอน พระราชา, ภูเขา
ภูผา พู-ผา ภูเขาหิน
ภูมิ พูม แผ่นดิน , ที่ดิน , พื้น , ชั้น
ภูริ พู-ริ ผู้มีความฉลาด ปัญญา
ภัทรจาริน พัด-ทระ-จา-ริน มีความประพฤติดี
มหัทธนะกิตติ์ มะ-หัด-ทะ-นะ-กิด มีชื่อเสียงและร่ำรวยยิ่ง
มะยม มะ-ยม ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ผลกลมเป็นเฟือง ๆ มีรสเปรี้ยว
มีคุณ มี-คุน ความดีที่มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ไม้เอก ไม้-เอก เครื่องหมายวรรณยุกต์ไทย
ยอดผา ยอด-ผา ความแข็งแกร่ง แข็งแรง และที่สำคัญคือความกล้าหาญ
โยคี โย-คี กลุ่มฤาษีพวกหนึ่ง
รดิศไชยนันท์ ระ-ดิด-ไช-นัน ยินดีมีความเจริญกว่าและเป็นเจ้าแห่งทรัพย์
ฤทธิรณ ริด-ทิ-รน ความเก่งกล้าในการรบ
ลูกคลื่น ลูก-คลื่น คลื่นของทะเล
วรลภย์ วอ-ระ-ลบ ผู้มีลาภอันประเสริฐ
วฤนท์ธม วฤน-ท์ธน มากมายยิ่งใหญ่
วเรณย์ วะ-เรน ประเสริฐสุด
ว่าน ว่าน พืชชนิดหนึ่ง มีหัวใช้เป็นยา
วายุ วา-ยุ ลมหายใจ
วริทธิ์นันท์ วะ-ริด-นัน ยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ
วีรินทร์ วี-ริน ผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่
วัณณุวรรธน์ วัน-นุ-วัด ทางแห่งความเจริญ
วัสยษฏิ์ วัด-สะ-ยด ถึงซึ่งความเป็นอยู่อันดี
ศาตนันท์ สา-ตะ-นัน มีความสุขและความเพลิดเพลิน
ศุภ์กฤศธเนส สุ-กริด-ทะ-เนด มีการกระทำที่ดีและร่ำรวย
ศักร์สฤษฏิ์ สัก-สะ-หริด พระอินทร์เป็นผู้สร้าง
ษุภ์ปรเมษฐ์ สุ-ปะ-ระ-เมด ดีงามอย่างยิ่ง
สงกรานต์ สง-กราน เทศกาลเนื่องในการขึ้นปีใหม่ในอดีต
สรฐชญณ์ สอน-ถะ-ชน มีความรู้เป็นที่พึ่งอย่างมั่นคง
สัณห์พิชญ์ สัน-พิด นักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน
หนุน หนุน ค้ำจุน, เอาใจช่วย, เพิ่มเติม
หมอกดิน หมอก-ดิน ไอน้ำกลั่นตัวและลอยตัวใกล้พื้นดิน
หมากรุก หมาก-รุก การเล่นชนิดหนึ่ง ใช้ตัวหมากซึ่งมีรูปและชื่อต่างกัน
อจลวิชญ์ อะ-จะ-ละ-วิด มีความรู้ไม่หวั่นไหว
อรรฆย์พสุ อัก-คะ-พะ-สุ มีทรัพย์สินอันมีค่ายิ่ง
อุกฤษฎ์ อุก-กริด ประเสริฐสุด
อคิน อะ-คิน พระอาทิตย์
อติวัณณ์ อะ-ติ-วัน การสรรเสริญ ผู้มีตระกูลสูง
อติวิชญ์ อะ-ติ-วิด นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีตระกูลสูง
อภิณัฏฐกร อะ-พิ-นัด-ถะ-กอน นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
อภิณัฏฐ์ อะ-พิ-นัด นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
อัคคัญญ์ อัก-คัน สูงสุด
อังคาร อัง-คาน ชื่อวันที่ 3 ของสัปดาห์
อัฑฒ์ อัด ชายผู้ร่ำรวย
อนันยช อะ-นัน-ยด เกิดมาเป็นที่หนึ่ง
อาทิตย์ อา-ทิด พระอาทิตย์
อิงครัต อิง-คะ-รัด ผู้ยินดีในความรู้
เป็นอย่างไรบ้างคะ รายชื่อผู้ชายเท่ๆ ไทย ที่ทาง ทีมแม่ ABK นำมาฝากในวันนี้ หวังว่าคุณพ่อ คุณแม่จะได้ชื่อเท่ๆ เก๋ๆ ไปตั้งให้กับลูกชายกันนะคะ อาจตรวจสอบตามหลักโหราศาสตร์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อน แล้วมาคัดเลือกชื่อเท่ๆในนี้ก็จะยิ่งดีเลยค่ะ

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย 200 ชื่อมงคล ความหมายดี ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์

ชื่อลูก สำคัญไหม? หลักในการตั้งชื่อลูก มีอะไรบ้าง?

7 วิธีแก้อาการแพ้ท้อง สำหรับคุณแม่มือใหม่

เข้าใจ “เดอะวันเดอร์วีค” รับมือลูกงอแงแบบไม่มีสาเหตุ!

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.wongnai.com

www.sanook.com

เลี้ยยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up