ประชาธิปไตย

ปลูกฝังประชาธิปไตยให้ลูก เริ่มต้นได้ที่บ้าน

event
ประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย

ประชาธิปไตย คือคำที่ถูกเรียกระบอบการปกครองสุดท้ายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก หมายถึง สิทธิ และหน้าที่ที่มนุษย์ทุกคนต้องปฏิบัติตามเสียงข้างมาก เพื่อความเสมอภาคของทุกคนในสังคม การปลูกฝังเรื่องประชาธิปไตยให้ลูกตั้งแต่ยังเด็กจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

ประชาธิปไตย สำคัญอย่างไร?

คำว่าประชาธิปไตย อาจจะดูเป็นคำที่สวยหรู และดูเป็นนามธรรมที่เข้าใจยาก แต่คุณพ่อ คุณแม่ก็สามารถปลูกฝัง และค่อยๆ สอนให้ลูกน้อยเข้าใจได้ ด้วยการซึมซับจากการปฏิบัติจริง ความสำคัญของประชาธิปไตยนั้น มาจากพื้นฐาน 3 สิ่ง คือ

1.หน้าที่

หมายถึงความรับผิดชอบ หรือภาระของทุกคนที่ต้องปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ กฏหมาย หรือข้อบังคับที่ได้ทำการตกลงกัน ซึ่งคุณพ่อ คุณแม่สามารถสอนลูกน้อยตามช่วงวัยได้ ดังนี้

  • 3 – 4 ขวบ ฝึกให้ลูกช่วยงานบ้านง่ายๆ เช่น เก็บของเล่นเมื่อเล่นเสร็จ เก็บจานเมื่อรับประทานอิ่ม
  • 5 – 6 ขวบ ฝึกให้ลูกช่วยทำงานบ้านที่ยากขึ้น เช่น รดน้ำต้นไม้ เก็บผ้าที่ซักแล้ว ช่วยงานในครัว
  • 5 – 7 ขวบ ฝึกให้ลูกรู้จักหน้าที่ของคนอื่น รู้หน้าที่ของพ่อแม่ และทุกคนในครอบครัว

ประชาธิปไตย

2.ความเสมอภาค

หมายถึงความเท่าเทียมกัน คนทุกคนมีสิทธิเท่าๆ กัน ไม่ว่าคนๆ นั้นจะเป็นใครก็ตาม คุณพ่อ คุณแม่ สามารถสอนลูกน้อยได้ ดังนี้

  • พ่อแม่ควรปฏิบัติตัวต่อลูกและให้ความสำคัญเท่ากัน ไม่ลำเอียง ไม่แสดงความรักพี่ หรือน้องมากกว่ากัน
  • สอนให้ลูกเข้าใจความเสมอภาคของชายหญิง หากลูกเป็นผู้ชายควรให้เกียรติเพื่อนผู้หญิง และเป็นผู้หญิงก็ควรให้เกียรติเพื่อนผู้ชาย อธิบายความแตกต่าง และความเหมาะสมในการปฏิบัติตัวต่อเพศตรงข้าม เป็นต้น

3.เสรีภาพ

หมายถึงความอิสระในการกระทำต่างๆ ที่ไม่ขัดต่อกฏหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และไม่ละเมิดผู้อื่น เช่น ศาสนา คำพูด การแสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ คุณพ่อ คุณแม่สามารถสอนลูกน้อยได้ ดังนี้

  • เปิดโอกาสให้ลูกแสดงความคิดเห็น เช่น ให้ลูกช่วยเลือกเมนูอาหารประจำวัน ฝึกให้ลูกเคารพเสียงข้างมาก หากมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากความคิดของตัวเอง
  • เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก เช่น รับฟังความคิดเห็น ไม่ทะเลาะเมื่อมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน เป็นต้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: ผู้จัดการออนไลน์

นอกจากนี้ การสอนให้ลูกเข้าใจประชาธิปไตยกับการเลือกตั้ง ก็เป็นสิ่งสำคัญที่คุณพ่อ คุณแม่ ควรอธิบายให้ลูกน้อยเข้าใจด้วยเช่นกัน

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ “ประชาธิปไตย กับการเลือกตั้ง” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up