โรงเรียนเร่งอ่านเขียน แต่พ่อแม่ไม่ต้องการ ทำอย่างไร?

ลูกเพิ่งครบ 3 ขวบ เรียนเตรียมอนุบาล ถ้าพ่อแม่ไม่ได้ไปทางเดียวกับโรงเรียน จะมีผลอะไรกับลูกหรือไม่ โรงเรียนเน้นแนววิชาการ เร่งเขียนอ่าน เพราะใกล้บ้านและปลอดภัย แต่เราไม่ต้องการเร่งลูก