มอนเตสเซอรี่

6 กิจกรรมเล่นกับลูกสไตล์ มอนเตสเซอรี่ เสริมทักษะให้ลูกง่ายๆ ได้ที่บ้าน

มอนเตสเซอรี่
มอนเตสเซอรี่

นอกจาก 6 กิจกรรมที่สามารถหาอุปกรณ์ชวนให้ลูกเล่นและเรียนรู้แล้ว ในแต่ละวันของเด็ก ๆ การได้ช่วยทำงานบ้านในชีวิตประจำวันก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้แบบมอนเตสเซอรี่ด้วย เช่น การรดน้ำต้นไม้ การล้างจาน การกวาด การเช็ดและการถู ช่วยเตรียมอาหาร ฯลฯ ซึ่งการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ภายในบ้านจะช่วยให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่องจนมีความชำนาญ ได้ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจากกิจวัตรประจำวันรอบ ๆ ตัวเด็กได้เป็นอย่างดี และมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยเติมประสบการณ์ชีวิตที่จำเป็นในอนาคต

สื่อมอนเตสซอรี่ทําเอง
สื่อมอนเตสซอรี่ทําเอง

ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับจากกิจกรรมแนวมอนเตสเซอรี่

 • เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่องานบ้านและเป็นการฝึกทักษะชีวิตที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคต
 • ลูกจะมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและรู้สึกดีที่กับการได้มีส่วนร่วมช่วยงานบ้าน
 • การทำซ้ำ ๆ จะช่วยให้เด็กได้เกิดความชำนาญและการสร้างสมาธิที่ดี
 • ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ดี
 • ฝึกทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร
 • ได้ความสนุกสนานในการเรียนรู้
 • ฝึกความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีวินัย
 • ฝึกความมั่นใจ กล้าคิด และตัดสินใจ
 • มีความรู้สึกภูมิใจในตนเอง
 • พ่อแม่เข้าใจลูกมากขึ้น
 • เสริมพัฒนาการทุกด้านได้อย่างเต็มศักยภาพ
 • ควบคุมอารมณ์ตนเองและพึ่งพาตนเองได้
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่น
 • รู้สิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น
 • มีความเป็นอิสระและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • รักสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นมีความคิดดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน ภายในชุมชม และสังคมที่ตัวเองอยู่อาศัย

จากกิจกรรมที่ได้ยกตัวอย่างมา ขั้นตอนสำคัญที่สุดสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จะใช้เพื่อสนับสนุนแนวทางการศึกษาแบบมอนเตสซอรี่ภายในบ้าน คือการทำความเข้าใจและเคารพการเรียนรู้ด้วยตนเองของเด็กอย่างอิสระตามการจัดสภาพแวดล้อมที่ได้กำหนด ซึ่งทำให้เด็กมีอิสระในการเลือก ส่งผลให้เด็กสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง 

และถึงแม้ว่ากิจกรรมนี้จะออกแบบให้ตรงกับแนวมอนเตสเซอรี่ แต่ไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะสนับสนุนให้ลูกได้เรียนหลักสูตรแบบไหนก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้เล่นกับลูก ๆ ที่บ้าน ก็ได้ทั้งความสนุกและความรู้ อย่างไรก็ตามในแต่ละกิจกรรมอาจมีอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ หากใช้ผิดวิธี เวลาที่ทำกิจกรรมคุณพ่อคุณแม่ก็ควรอยู่ใกล้ชิดระหว่างทำกิจกรรมกับเจ้าตัวน้อยด้วยนะคะ.

ขอบคุณข้อมูลจาก www.youngciety.comsites.google.com

อ่านต่อบทความอื่นน่าสนใจ :

กิจกรรมที่เหมาะกับเด็ก 4-12 ปี สนุกได้ประโยชน์ พัฒนาการดี

5 กิจกรรมสร้างเจ้าตัวเล็กมั่นใจในตัวเอง

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
มอนเตสเซอรี่
Author Rating
41star1star1star1stargray

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up