30 ประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆ พูดกับลูกในชีวิตประจำวัน

ประโยคภาษาอังกฤษสั้น ๆ ใช้พูดคุยกับลูกตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อเสริมทักษะทางด้านภาษา ให้ลูกเกิดความคุ้นชิน มั่นใจ กล้าพูด โดยมีคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้เริ่มสอน