สอนลูกให้มีน้ำใจ

บะหมี่เปลี่ยนชีวิต! สุดยอดพ่อ “สอนลูกให้มีน้ำใจ ไม่เห็นแก่ตัว” ด้วยบะหมี่ 2 ถ้วย…

event
สอนลูกให้มีน้ำใจ
สอนลูกให้มีน้ำใจ

การ สอนลูกให้มีน้ำใจ ในสังคมที่วุ่นวายของยุคสมัยนี้ ถือเป็นเรื่องที่พ่อแม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะจิตใจที่เมตตา คิดถึงหัวอกหรือความรู้สึกของคนอื่น จะทำให้ลูกมีแต่คนรักใคร่ ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้

ความมีน้ำใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจำเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่นและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ผู้ที่มีน้ำใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม

คุณธรรมพื้นฐานเรื่องการ สอนลูกให้มีน้ำใจ มีประโยชน์ต่อลูกอย่างไร?

การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข จำเป็นจะต้องเป็นผู้มีน้ำใจ มีไมตรีต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง และความมีน้ำใจเป็นสิ่งที่เด็กทุกคนสามารถทำได้ ด้วยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดถึงผู้อื่น และแสดงต่อผู้อื่นเหมือนที่ต้องการให้คนอื่นแสดงต่อตนเอง สามารถทำดีต่อผู้อื่นได้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นผู้ให้มากกว่าที่จะเป็นผู้รับ แสดงน้ำใจกับคนรอบข้าง เสียสละกำลังทรัพย์ สติปัญญา กำลังกาย และเวลา ให้แก่ผู้เดือดร้อน เท่าที่เด็กๆ จะทำได้

ดังนั้น ถ้าเด็กมีนิสัยเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือเกื้อกูล ให้ความรักแก่ผู้อื่น และให้ความร่วมมือ ช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถด้วยความจริงใจที่มี ก็ย่อมเป็นที่รัก ที่ต้องการ เป็นคนมีคุณค่าต่อสังคม และเป็นที่ชื่นชมของผู้อื่นเสมอ การเป็นคนมีน้ำใจ จะทำให้เด็กมีจิตใจที่ดีงาม เบิกบาน แจ่มใส ผิวพรรณผ่องใส มีมิตรสหายมาก ใครก็อยากคบหาสมาคมด้วย เพราะความมีน้ำใจแสดงถึงความมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ ชีวิตก็ย่อมพบแต่ความสุข และหากเด็กทุกคนฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีน้ำใจ สังคมของเราจะเป็นสังคมที่น่าอยู่ ที่มีแต่ความสันติสุขโดยแท้

ซึ่งในเรื่องของการมีน้ำใจทางเพจ ห้องสมุดฟลิ้นท์ ก็ได้นำบทความจากคำสอนของคุณพ่อชาวจีนท่านหนึ่ง มาแปลและเรียบเรียงให้อ่านกัน โดยเป็นเรื่องราวที่คุณพ่อสอนลูกชายให้เป็นเด็กรู้จักคิด มีน้ำใจ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น แล้วจะทำให้ผู้อื่นมอบสิ่งดี ๆ กลับมา ทั้งยังทำให้มีอนาคตที่ดี การงานเจริญรุ่งเรืองอีกด้วย


ขอบคุณคลิปวีดีโอจาก : peacefulmindcomhk

อ่านต่อ >> “บทแปลภาษาไทย เรื่องบะหมี่เปลี่ยนชีวิต!
สุดยอดคำสอนพ่อ ให้ลูกมีน้ำใจไม่เห็นแก่ตัวด้วยบะหมี่ 2 ถ้วย” คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up