เลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่น อย่างไร? ให้พึ่งพาตัวเองได้ มีวินัย ไม่งอแง

event

การ เลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่น เบื้องหลังความฉลาดของคนญี่ปุ่น ปัจจัยหลักที่สำคัญมาจากการเลี้ยงดูในวัยเด็กค่ะ เพราะว่าเด็กส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นจะโตมาด้วยสองมือของแม่ ทำให้การเติบโตสมวัย มีพัฒนาการที่ดีในทุกด้าน และในรับความรักความใกล้ชิดอย่างเต็มที่

เลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นเขาเลี้ยงลูกกันอย่างไร

เลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่น

สำหรับวิธีการเลี้ยงลูกของคนไทย คือ คนไทยส่วนใหญ่เอาใจใส่ลูกทำทุกๆอย่างเพื่อลูกเด็กไทยก็เลยติดพ่อ แม่ หรือผู้ที่เลี้ยงดูใกล้ชิด ทำให้เด็กไทยทำอะไรตัวคนเดียวไม่ได้ แต่การวิธีการเลี้ยงลูกของคนญี่ปุ่น คือ คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เมื่อรู้ว่าตนเองตั้งครรภ์ก็จะลาออกจากงาน เพื่อทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้ลูก และจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จนลูกอายุ2ปีแล้วค่อยปล่อยลูกให้ลูกแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รับผิดชอบชีวิตด้วยตนเอง ดังนั้นเด็กชาวญี่ปุ่นจึงมีความขยัน อดทน และพึ่งพาตนเองได้

 

  • เพราะเหตุใดจึงแตกต่างกัน

วิธีการเลี้ยงลูกของคนไทยกับญี่ปุ่น แตกต่างกัน ตรงที่ว่า แม่ชาวญี่ปุ่นจะให้อิสระแก่ลูก ให้ลูกกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกตั้งแต่เล็กๆ หัดให้ลูกช่วยตนเอง รับผิดชอบตนเอง ผิดกับคนไทยที่จะให้ลูกอยู่แต่ในกรอบที่พ่อแม่กำหนดไว้ทำให้ลูกไม่รู้จักโต ต้องขอเงินพ่อ แม่ใช้อยู่ตลอด ไม่แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เด็กไทยจึงขาดความเป็นผู้นำ

♥ บทความแนะนำน่าอ่าน : Life grid อย่าเลี้ยงลูกให้โตไปเป็นเด็กอนุบาล

 

  • ผลที่ออกมาลักษณะของเด็กแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

จาการเลี้ยงดูนั้นทำให้เด็กไทยและเด็กญี่ปุ่นที่มีอายุเท่ากัน ย่อมมีความแตกต่าง เพราะเด็กไทยโตขึ้นมาถึงจะอายุมากแต่ก็ติดพ่อแม่ และยังขอเงินพ่อแม่ใช้เหมือนเดิม   ส่วนเด็กญี่ปุ่นจะมีความอดทน ความเป็นผู้นำสูง ขยัน และกล้าคิด กล้าทำ กล้าต่อสู้กับปัญหาด้วยตนเอง

ซึ่งหากคนไทยนำวิธีการเลี้ยงแบบนี้มาเลี้ยงลูก ก็จะทำให้เด็กไทยจะมีความเป็นผู้นำสูง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกและกล้าเผชิญกับปัญหา

 

  • ผลที่ตามมาดีหรือไม่ดี เหมาะสมกับสังคมไทยหรือไม่ อย่างไร

ซึ่งผลนั้นย่อมดีและเหมาะสมกับสังคมไทยตอนนี้ เพราะสังคมไทยต้องการความเป็นผู้นำสูงจะได้นำพาประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง เนื่องจากคนไทยมีความคิด ความกล้า เป็นของตนเอง

 

ทั้งนี้ ด้านสื่อของประเทศออสเตรเลีย ได้เผยแพร่สารคดีที่สะท้อนภาพสังคมของญี่ปุ่น ซึ่งฝึกเด็กให้แข็งแกร่ง ปล่อยให้เดินทางไปโรงเรียนเองระยะทางไกลๆ โดยตั้งแต่เริ่มเรียนประถมศึกษา ซึ่งจากคลิปสารคดี ผู้เป็นแม่ชาวญี่ปุ่นชี้ว่า นี่เป็นการฝึกให้เด็กพึ่งพาและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ขณะที่ฝรั่งเผย แม้แต่ชุมชนในเมืองซิดนีย์ที่ว่าปลอดภัยก็ยังไม่กล้า

 

อ่านต่อ >> “เลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่น ให้พึ่งพาตัวเองได้ มีวินัย ไม่งอแง” (มีคลิป) คลิกหน้า 2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up