ลายนิ้วมือ บอกนิสัย

ลายนิ้วมือ ทั้ง 10 นิ้ว บอกนิสัยและความถนัดของลูกได้

account_circle
event
ลายนิ้วมือ บอกนิสัย
ลายนิ้วมือ บอกนิสัย

วิเคราะห์ลายนิ้วมือ

นิ้วมือแต่ละนิ้ว สัมพันธ์กับสมองอย่างไร?

นิ้วมือ

นิ้วมือ กับ สมอง

ทักษะที่เกี่ยวข้อง

นิ้วโป้ง
หรือนิ้วหัวแม่มือ
เชื่อมโยงกับสมองส่วนหน้ากลีบหน้า ทำหน้าที่ควบคุม ลักษณะนิสัย จิตใจ

 

จะบอกถึง ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การวางแผน ความเข้าใจตนเอง การสร้างความคิด และภาวะผู้นำ ความฉลาดทางอารมณ์

 

นิ้วชี้ เชื่อมโยงกับสมองส่วนหน้ากลีบหลัง ทำหน้าที่ควบคุม รูปแบบความคิด

 

จะบอกถึงความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การเรียบเรียงภาษา การจินตภาพเชิงมิติ และการสร้างมโนภาพ

 

นิ้วกลาง เชื่อมโยงกับสมองส่วนกระหม่อม ทำหน้าที่ควบคุม การเคลื่อนไหวร่างกาย (กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่)

 

จะบอกถึงความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก การแยกแยะด้วยกายสัมผัส การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และการเคลื่อนไหวร่างกาย

 

นิ้วนาง เชื่อมโยงกับสมองส่วนขมับ ทำหน้าที่ควบคุม ความสามารถในการฟัง

 

จะบอกถึงความสามารถในการทำความเข้าใจทางภาษา การชื่นชมดนตรี

 

นิ้วก้อย เชื่อมโยงกับสมองส่วนท้ายทอย ทำหน้าที่ควบคุม ความสามารถในการมองเห็น

 

จะบอกถึงความสามารถในการสังเกต การรับรู้ด้วยการมองเห็นและการจดจ่อ การสัมผัสความสวยงาม และการชื่นชมผ่านการมอง

 

ตามไปดู>>ลายนิ้วมือ บอกนิสัย … ลูกของเรามีลายนิ้วมือแบบไหน?

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up