เรียนออนไลน์

4 ผลกระทบของการให้เด็ก เรียนออนไลน์ (ใช้สื่อ online)

event
เรียนออนไลน์
เรียนออนไลน์

หมอเด็กเตือน! ผลกระทบของการให้เด็ก เรียนออนไลน์ ไม่ควรใช้สื่อออนไลน์สอนลูกอนุบาล อาจทําให้เกิดผลเสียทั้งสุขภาพกาย จิตใจและส่งผลต่อการเรียนรู้ระยะยาว

หมอเด็กเตือน! ผลกระทบของการ เรียนออนไลน์
(ใช้สื่อ online) ในเด็กและวัยรุ่น

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้มีคำสั่งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ใน 28 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ตาก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ชุมพร และระนอง  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อต้นปี 2563 ช่วงโควิด 19 ระบาดระลอกแรก ก็ได้มีเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย จากวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งครู และนักเรียน รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จะใช้รองรับการเรียนการสอนผ่านระบบดังกล่าว ซึ่งในเดือนพฤษภาคมจะเริ่มออนแอร์การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบทีวีดิจิทัล เพื่อให้เด็กปรับตัวกับการ เรียนออนไลน์ และทดลองสัญญาณในการออกอากาศ อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการเตรียมดำเนินการที่จะจัดซื้อแท็บเล็ตแจกนักเรียนอีกด้วย

เรียนออนไลน์

Must read >> หมอเผย 4 เหตุผลสำคัญ ทำไมต้อง เลื่อนเปิดเทอม เป็น 1 ก.ค.63

Must read >> แนะ!12 กิจกรรมให้ลูกทํา สุดเจ๋ง เมื่อต้องอยู่บ้านหนีโควิด19+ปิดเทอมยาว

ซึ่งสำหรับเรื่อง การเรียนการสอนในช่วงที่โควิด 19 ยังระบาด โดยทำให้เด็กๆ นักเรียนและนักศึกษา ต้อง เรียนออนไลน์ และใช้สื่อ online อินเตอร์เน็ต เทคโนดลยีต่างๆ เข้ามาร่วมด้วย … ทางราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (รวทก.) และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (สกท.) จึงได้ออกมาประกาศ แนะนำถึงเรื่องการใช้สื่อ online ในเด็กและวัยรุ่น ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ว่า..

ได้เล็งเห็นว่าการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละวัน ผสมผสานกับการใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัว จะช่วยส่งเสริมความรัก เพิ่มคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาความสามารถด้านต่างๆ รวมถึงการเรียนรู้ด้านวิชาการให้มากขึ้น

เรียนออนไลน์

แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เด็กและวัยรุ่นต้องใช้ชีวิตในบ้านและมีโอกาสใช้สื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น จนอาจทำให้เกิดผลเสียทั้งสุขภาพกายและจิตใจ ที่สำคัญคืออาจจะส่งผลต่อการเรียนรู้ในระยะยาว ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะการใช้สื่อออนไลน์ในเด็กและวัยรุ่น ดังนี้

1. ไม่สนับสนุนการแจก tablet ให้แก่เด็กทุกคนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยที่ระบบสนับสนุนยังไม่พร้อม

2. การเรียนการสอน online สําหรับเด็กนักเรียนทั้งหมด ไม่สามารถทดแทนการสอนตามปกติ แต่สามารถนํามาใช้ในสถานการณ์พิเศษชั่วคราวได้ ทั้งนี้ต้องคํานึงถึงความพร้อมของเด็กแต่ละวัย พ่อแม่ ความสามารถของครู และบริบทที่แตกต่างกัน

3. ไม่แนะนําการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ online ในเด็กอนุบาล โดยขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน(พ่อแม่ครู)

4. การปล่อยให้เด็กและวัยรุ่นอยู่กับสื่อออนไลน์ นานกว่าที่ รวกท กําหนดไว้ (1 ชม. ในเด็กเล็ก 2 ชม. ในเด็กโต)อาจทําให้เกิดผลเสียทั้งสุขภาพกาย จิตใจและส่งผลต่อการเรียนรู้ระยะยาว

Must read >> ลูกติดจอ ติดมือถือ แก้ได้ด้วยกฎ 3 ต้อง 3 ไม่

Must read >> แก้ปัญหาลูกติดมือถือ ง่ายๆ ด้วย คู่มือตารางเวลา จากกรมสุขภาพจิต

เรียนออนไลน์
ประกาศการ ใช้สื่อ online ในเด็กและวัยรุ่น ภายใต้สถานการณ์โควิด-19  จาก ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตามทีมแม่ ABK มองเรื่องนี้ว่า หากเด็กๆ จำเป็นต้อง เรียนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ คุณภาพของสื่อที่ใช้หน้าจอต่างๆ ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ คือ ถ้าพ่อแม่ให้เด็กดูสิ่งที่ดีมีประโยชน์ ใช้ติดต่อเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ใช้แอพส่งเสริมพัฒนาการ ใช้เรียนภาษา และอื่นๆซึ่งการใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนการสอนก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีซะทีเดียว เพราะสุดท้ายสิ่งสำคัญคือขึ้นอยู่กับการรับมือ สร้างตารางกิจกรรมดีๆ ให้ลูกทำตลอดช่วงปิดเทอมยาวโดยมีเวลา “ไร้หน้าจอ” ที่สร้างสมดุลย์ ปรับตามบริบทของครอบครัวไปด้วยก็น่าจะเพียงพอแล้ว

อ่านต่อบทความอื่นๆ น่าสนใจ


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (รวกท)

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up