เล่นมือถือนาน

กุมารแพทย์แนะ“งด” เลี้ยงลูกด้วยมือถือ และจอทุกชนิดในเด็ก 2 ขวบปีแรก

เล่นมือถือนาน
เล่นมือถือนาน

ผลวิจัยชี้การเสพสื่อผ่านจอในเด็กเล็กมีผลกระทบต่อสมองและสติปัญญาเด็ก กุมารแพทย์แนะ “งด” เลี้ยงลูกด้วยมือถือ และสื่อผ่านจอทุกชนิดในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

คุณพ่อคุณแม่อาจสงสัยว่า เพราะอะไรถึงต้อง “งด” เลี้ยงลูกด้วยมือถือ และสื่อผ่านจอทุกชนิด ทั้งนี้ก็เพราะว่า เด็กแรกเกิดถึง 2 ปี เป็นวัยที่สมองมีการเติบโต ทำให้พัฒนาการทุกด้านเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านกล้ามเนื้อ ภาษา สติปัญญา และด้านอารมณ์ สังคม ซึ่งเด็กในวัยนี้จะต้องเรียนรู้โดยการสำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัว ผ่านการสอน บอก จากพ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด

แต่ในปัจจุบันพบว่าเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งจากตัวเด็กเอง เช่น เด็กที่มีพื้นฐานอารมณ์เป็นเด็กเลี้ยงยาก เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ ทำให้พ่อแม่หยิบยื่นสื่อหน้าจอให้ เพราะสามารถทำให้เด็กสามารถอยู่นิ่งๆ ได้นาน หรืออาจเกิดจากตัวพ่อแม่เองที่ใช้สื่อหน้าจอมาก ติดทีวี ติดมือถือเสียเอง พ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย ตามใจลูก มีผลทำให้เด็กใช้สื่อมากขึ้น รายการที่เด็กดู การดูรายการผู้ใหญ่ รายการความรุนแรง หรือรายการบันเทิงที่ไม่ได้ถูกออกแบมาเพื่อเป็นสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะ บริบทในการรับสื่อ เช่น การปล่อยให้เด็กดูคนเดียว ไม่มีการพูดสื่อสารระหว่างดู รวมไปถึง การใช้สื่อในห้องนอน ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างสูง ต่อสมองและพัฒนาการของเด็กทั้งสิ้น

เพราะสมองเด็กเปรียบเสมือนฟองน้ำที่จะซึมซับและเรียนรู้ทุกอย่าง แต่ยังไม่สามารถแยกแยะสิ่งถูกผิดได้เอง หากปล่อยให้เด็กวัยนี้ใช้สื่อหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ แท็บเล็ต เขาจะยังไม่สามารถแปลงภาพและเสียงที่เห็นและได้ยิน จากสื่อหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทมาเป็นความรู้ที่จะใช้กับโลกแห่งความเป็นจริงได้ด้วยตนเอง การใข้สื่อผ่านหน้าจอเพียงอย่างเดียวในการเลี้ยงดูเด็ก โดยที่พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยเลย ไม่มีผลส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ในทางกลับกัน สื่อเหล่านี้กลับส่งผลกระทบต่อสมองและทำให้พัฒนาการของเด็กแย่ลง!

อ่านต่อ กุมารแพทย์เผย ผลกระทบ 4 ด้าน จากการปล่อยให้จอเลี้ยงลูก คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up