เล่นมือถือนาน

กุมารแพทย์แนะ“งด” เลี้ยงลูกด้วยมือถือ และจอทุกชนิดในเด็ก 2 ขวบปีแรก

account_circle
event
เล่นมือถือนาน
เล่นมือถือนาน
อย่าปล่อยให้จอเลี้ยงลูก
รศ.นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ

รศ.นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ หัวหน้าสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เผยผลการวิจัยที่คนเป็นพ่อแม่ยุคใหม่ไม่อาจมองข้าม ในการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราชฯ พ.ศ. 2560 (JCMS 2017)

ผลการวิจัยพบว่า เด็กไทยได้รับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่อายุ 1 เดือนครึ่ง ในขณะที่เด็กอายุ 1 ปีได้รับสื่ออิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ย 4 ชั่วโมงต่อวัน และเด็กอายุ 18-24 เดือน ได้รับสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นเป็น 5 ชั่วโมงต่อวัน โดยที่สื่อหน้าจอส่วนใหญ่ เป็นสื่อทีวี แต่มีแนวโน้มที่จะดูรายการทีวี เพลง และการ์ตูน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

4 ผลกระทบต่อสมองและพัฒนาการเด็ก จากการ เลี้ยงลูกด้วยมือถือ ทีวี แท็บเล็ต

เลี้ยงลูกด้วยมือถือ

  1. ด้านพัฒนาการ ทำให้พัฒนาการด้านภาษา กล้ามเนื้อมัดเล็ก และสติปัญญาล่าช้า ทั้งนี้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสื่อการศึกษาที่ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการพูด การใช้ภาษาที่ชัดเจนในเด็กปฐมวัยสามารถช่วยพัฒนาการด้านภาษาของเด็กวัย 2-5 ปีได้ แต่การดูรายการบันเทิงทั่วไปเป็นเวลานานต่อวันกลับมีผลให้พัฒนาการทางภาษาของเด็กล่าช้า
  2. ด้านพฤติกรรม ทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว ซน สมาธิสั้น มีพฤติกรรมคล้ายออทิสติก พฤติกรรมแยกตัว ดื้อ ต่อต้านมากขึ้น เนื่องจากพบว่า เด็กที่ได้รับสื่อที่มีความรุนแรง นำไปสู่พฤติกรรมก้าวร้าว และยังมีการศึกษาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์พบว่า การใช้สื่อที่มีความรุนแรงเป็นระยะเวลายาวนาน มีความสัมพันธ์กับภาวะซนและสมาธิสั้น
  3. ทักษะการใช้สมองระดับสูง ในการแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์แย่ลง ควบคุมตัวเองไม่ดี ซึ่งความสามารถของสมองระดับสูงจะส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียน การทำงาน การดำเนินชีวิตในครอบครัวและสังคมต่อไป
  4. ปัญหาการนอนของเด็ก พบว่า สื่อที่มีเนื้อหารุนแรง และการได้รับสื่อในช่วงหัวค่ำ การได้รับสื่อในห้องนอน จะทำให้มีปัญหาการนอนในเด็กปฐมวัย นอนหลับยากขึ้น ระยะเวลาการนอนหลับลดลง ส่งผลให้การเรียนรู้ในเวลากลางวันของเด็กลดลง

อ่านต่อ กุมารแพทย์แนะ 3 ข้อแก้ปัญหาลูกติดจอ ได้ผลแน่นอน
คลิกหน้า 3

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up