เล่นมือถือนาน

กุมารแพทย์แนะ“งด” เลี้ยงลูกด้วยมือถือ และจอทุกชนิดในเด็ก 2 ขวบปีแรก

account_circle
event
เล่นมือถือนาน
เล่นมือถือนาน

ลูกติดจอ

กุมารแพทย์แนะ 3 ข้อแก้ปัญหาลูกติดจอ ได้ผลแน่นอน

พัฒนาการแรกตั้งแต่แรกเกิด – 5 ปี เป็นรากฐานของชีวิต พ่อแม่จึงควรหลีกเลี่ยงการ เลี้ยงลูกด้วยมือถือ แล้วหันมาใช้เวลาคุณภาพร่วมกันในครอบครัว ผศ.พญ. สุรีลักษณ์ สุจริตพงค์ กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แนะแนวทางการใช้สื่อกับเด็กด้วย 3 ข้อต่อไปนี้

  1. เด็กอายุแรกเกิด – 2 ปี ควรหลีกเลี่ยงการอยู่หน้าจอทุกชนิดอย่างจริงจัง การเสพสื่อผ่านจอของเด็กวัยนี้ นอกจากจะไม่มีผลต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของลูกแล้ว แม้แต่การเปิดทิ้งไว้เฉยๆ เด็กไม่ได้ดู แต่หากพ่อดูบอล แม่ดูละคร ก็ทำให้พ่อแม่ขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับลูก ไปอย่างน่าเสียดาย
  2. เด็กอายุ 2-5 ปี ใช้หน้าจอได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน โดยพ่อแม่ควรใช้สื่อให้เป็น เลือกโปรแกรมที่ดี และควรดูร่วมกับลูก พูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาที่ดู ตั้งคำถาม และมีกติกาที่เหมาะสม ไม่ควรปล่อยให้ลูกรับสื่อผ่านจอตามลำพัง
  3. ปิดหน้าจอแล้วใช้เวลาคุณภาพ ทำกิจกรรมร่วมกัน พูดคุยกับลูก เล่นกับลูก อ่านหนังสือร่วมกัน กิจกรรมเหล่านี้เป็นวิธีกระตุ้นพัฒนาการลูกน้อยได้ดีที่สุด

กิจกรรมพัฒนาสมองเด็กเกาหลีใต้

นอกจากนี้ ยังเผยผลวิจัย กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาสมองของเด็กเกาหลีใต้ในปี 2008 พบว่า เด็กที่อ่านหนังสือ 1-3 ชั่วโมงต่อวัน ฉลาดกว่าเด็กที่ไม่ได้อ่านหนังสือ 2.47 เท่า และมีพัฒนาการทางภาษาดีกว่า 1.49 เท่า ส่วนเด็กที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา ฉลาดกว่าเด็กที่ไม่ได้เล่นกีฬา 1.53 เท่า และมีพัฒนาการทางภาษาดีกว่า 1.6 เท่า ในขณะที่การเลี้ยงลูกด้วยมือถือ ให้ลูกเสพสื่อผ่านจอ ไม่มีผลต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก

คุณพ่อคุณแม่จะเห็นได้ว่าการทำกิจกรรมอื่นๆ กับลูกที่ไม่ได้ผ่านหน้าจอให้ผลดีต่อสติปัญญาและภาษาของเด็กมากกว่า ดังนั้น การหลีกเลี่ยงหน้าจอในเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี จึงเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างจริงจัง ส่วนในเด็กอายุ 2-5 ปี ก็ควรใช้อย่างเหมาะสมภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้เลี้ยงดูค่ะ

อย่าปล่อยให้จอเลี้ยงลูก

อ่านต่อบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แม่เตือน! ลูกเล่นมือถือ มากเกินไปส่งผลต่อพัฒนาการ

อย่ามัวแต่ก้มมองมือถือ จนลืมลูกน้อยข้างตัว

กรมสุขภาพจิตพบ! เด็กเล็กเป็นโรคไฮเปอร์เทียมมากขึ้น เพราะพ่อแม่ให้ลูกเล่นแท็บเล็ต-มือถือ 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up