วัคซีน IPD วัคซีนทางเลือกที่จำเป็นต้องให้ลูกฉีด ป้องกันดีกว่ารักษา

event

ไอพีดี คือโรคติดเชื้อชนิดรุนแรง ซึ่งเกิดจากแบคทีเรีย ที่มีชื่อว่า นิวโมคอคคัส สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ปอดอักเสบรุนแรง ไปจนถึงทำให้พิการ และเสียชีวิตได้ คุณพ่อ คุณแม่จึงควรศึกษาวิธีการป้องกัน เช่น การฉีด วัคซีน IPD ดีกว่าการรักษา

วัคซีน IPD ป้องกันดีกว่ารักษา

เด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ขวบ มีความเสี่ยงในการเป็นโรคไอพีดี คุณพ่อ คุณแม่สามารถปกป้องลูกน้อยได้ ด้วยการให้ลูกรับประทานนมแม่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกน้อย สำหรับในเด็กเล็ก ก็ควรที่จะล้างมือบ่อยๆ พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ รวมไปถึงการฉีดวัคซีน IPD เพื่อช่วยป้องกันลูกน้อยจากโรคไอพีดี

วัคซีนไอพีดีนิวโมคอคคัสคืออะไร?

นิวโมคอคคัส เป็นเชื้อที่พบในโพรงจมูก และลำคอ ทั้งในเด็ก และผู้ใหญ่ สามารถแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้ง่าย คล้ายหวัด ทำให้เกิดโรคได้ทุกกลุ่มอายุ ถ้าร่างกายแข็งแรงก็จะไม่แสดงอาการ แต่ถ้าร่างกายอ่อนแอ ก็สามารถทำให้เกิดโรคร้ายแรงได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ซึ่งมีภูมิคุ้มกันน้อย ผู้สูงอายุ และคนที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง

เชื้อโรคนิวโมคอคคัส ทำให้เกิดโรคได้หลายชนิด เช่น ไซนัส, หูชั้นกลางอักเสบ (โรคหูน้ำหนวก), ปอดบวม, ปอดอักเสบ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และอาจทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดรวดเร็ว และรุนแรง องค์การอนามัยโลกระบุว่า โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส เป็นสาเหตุอันดับ 1 ที่ทำให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ เสียชีวิตอย่างน้อยปีละ 1 ล้านคนทั่วโลก

โดยเฉพาะโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสที่พบบ่อยที่สุด คือโรคปอดบวม หรือปอดอักเสบ อาการจะมีไข้ ไอ หายใจหอบ ซึ่งในแต่ละปีจะมีเด็กทั่วโลกที่เสียชีวิตจากโรคปอดบวมถึง 2 ล้านคน มากกว่าเอดส์ มาลาเรีย หรือหัดรวมกัน

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ “อาการ และอันตรายของโรคไอพีดี” คลิกหน้า 2

keyboard_arrow_up