แพทย์เตือนไข้หวัดใหญ่ระบาดช่วงหน้าหนาว

event

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ในหลายพื้นที่อากาศเริ่มเย็นลง และบางพื้นที่ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่วนในช่วงกลางวันก็มีอากาศร้อนอบอ้าว ทำให้ ไข้หวัดใหญ่ระบาด ในช่วงหน้าหนาวมากยิ่งขึ้น

ไข้หวัดใหญ่ระบาด ได้อย่างไร

ความชื้นและความหนาวเย็นจะทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ที่มักมีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนี้ เพราะมีประชาชนที่มาอยู่รวมกันจำนวนมาก อาจทำให้มีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วย และติดต่อกันได้ง่ายกว่าช่วงปกติ

ไข้หวัดใหญ่ระบาด

ไข้หวัดใหญ่ระบาด ในเด็กเล็กมากสุด

จากข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–17 ตุลาคม 2559 ทั่วประเทศพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แล้ว 123,564 คน เสียชีวิต 22 คน โดยกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ เด็กทารกอายุแรกเกิด-4 ขวบ  รองลงมาคือเด็กอายุ 5–9 ขวบ และเด็กอายุ 10–14 ขวบ ตามลำดับ

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เฉพาะวันที่ 1–18 ตุลาคม 2559 มีจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แล้ว 9,176 คน ซึ่งพบว่าผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนผู้ป่วยสูงกว่า 5 ปีย้อนหลัง และมีจำนวนสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ถึง 2 เท่า ส่วนจังหวัดที่มีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พบผู้ป่วยป่วย 36,806 คน รองลงมาคืออุตรดิตถ์ และเชียงใหม่ ตามลำดับ ส่วนสายพันธุ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ที่พบในประเทศไทยในขณะนี้ส่วนใหญ่เป็น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H1N1) , ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H3N2) และ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B

ไข้หวัดใหญ่ระบาด

อ่านต่อ “อาการ และวิธีการป้องกันของโรคไข้หวัดใหญ่” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up