มนุษยสัมพันธ์

มนุษยสัมพันธ์ สร้างได้ ฝึกลูกปรับตัว เข้าใจคนอื่น

Alternative Textaccount_circle
event
มนุษยสัมพันธ์
มนุษยสัมพันธ์

การสอนลูกน้อย ให้เข้าสังคม ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน และเข้าใจคนอื่น เป็นการสร้าง มนุษยสัมพันธ์ ที่ดีให้ลูกน้อย ช่วยให้ลูกของเรามีอัธยาศัยดี เข้ากับคนง่าย อยู่กับทุกคนอย่างมีความสุข ช่วยพัฒนาทางด้านอารมณ์ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญที่ลูกน้อยควรเรียนรู้

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ฝึกลูกสร้างมนุษยสัมพันธ์

พญ.เสาวภา พรจินดารักษ์ กุมารแพทย์พัฒนาการ และพฤติกรรม โรงพยาบาลบีเอ็นเอช กล่าวว่า สังคมทุกวันนี้ คนฉลาดมีอยู่มาก แต่ขาดคนที่มีความฉลาดทางสังคม คุณธรรม จริยธรรม ทำให้รู้จักตัวเองน้อยลง จริงใจน้อยลง เห็นใจคนอื่นน้อยลง และฟังคนอื่นน้อยลง นี่คือสิ่งที่คุณพ่อ คุณแม่ควรหันมาใส่ใจ สอนให้ลูกรู้ว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไร และเข้าใจคนอื่น

ตัวอย่าง มนุษยสัมพันธ์ ที่ดีมาจากพ่อแม่

การไม่ทะเลาะกันให้ลูกเห็น เวลามีคนทำให้โมโหไม่พูดจาหยาบคาย หรือโวยวาย แสดงอารมณ์เกรี้ยวกราด เป็นการทำให้ลูกเชื่อมั่นว่า เมื่อลูกน้อยมีปัญหา หรือเรื่องไม่ดีในชีวิต คุณพ่อ คุณแม่จะยังรับฟัง และให้คำปรึกษา ไม่ใส่อารมณ์กับเขา ไม่ซ้ำเติมเขา สิ่งเหล่านี้คือความมั่นคงในจิตใจของลูกน้อย

สิ่งแวดล้อมในครอบครัว คือหัวใจสำคัญในการเรียนรู้การปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นของเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นวิธีที่คุณพ่อ ปฏิบัติกับคุณแม่ คนในครอบครัวปฏิบัติต่อกัน ลูกน้อยจะซึมซับแล้วนำไปใช้กับผู้อื่น

เด็กที่มีมนุษยสัมพันธ์เป็นอย่างไร?

1.ชอบทำงานกับคนอื่น ทำงานเป็นทีมได้ดี

2.มีทักษะในการรับฟังที่ดี ประนีประนอม

3.เข้าใจในความต้องการของผู้อื่น

4.ชอบที่จะสื่อสารกับผู้อื่น ทั้งทางตรง และทางอ้อม

5.มีเพื่อนมากมาย มีความสุขกับการทำงานกับคนอื่น

6.ได้รับโอกาสในการเป็นสื่อกลางในการพูดคุย โต้วาที ต่อยอดไปถึงความสามารถในอนาคต เช่น เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี เป็นผู้จัดอบรมที่ดี และดูแลบุคลากรได้ดี

ตัวอย่างบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ฝึกลูกสร้างมนุษยสัมพันธ์

อ่านต่อ “วิธีฝึกให้ลูกมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up