วัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ กับเรื่องที่คุณพ่อ คุณแม่ควรรู้

event
วัคซีนไข้หวัดใหญ่
วัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นวัคซีนที่สามารถฉีดได้ทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็ก 6 เดือนขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ คุณแม่ตั้งครรภ์ คุณแม่ให้นมลูก โดยไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อน และสามารถฉีดได้ทุกปี แม่แต่คนที่มีปัญหาสุขภาพ ก็ควรจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ประเทศไทยพบโรคไข้หวัดใหญ่ประมาณร้อยละ 30 ของผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันพบมากในฤดูฝนช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม และฤดูหนาวช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม แต่พบได้ประปรายตลอดปี

เหตุผลที่ควรต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี เพราะเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอยู่เสมอ ทำให้เกิดเชื้อใหม่ในสัตว์และในคนอยู่เป็นระยะ เป็นเหตุให้ภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์และในคนที่มีอยู่เดิมอาจไม่สามารถป้องกันโรคได้ นอกจากนี้ภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่นั้นคงอยู่ไม่นานและมักจะลดต่ำลงได้ในระยะเวลาไม่กี่เดือนหรือปี ดังนั้นการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีจึงเป็นการกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันให้เหมาะสมกับเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่มาใหม่แต่ละปี และมีระดับที่สูงอยู่ตลอดเวลาสำหรับรับมือกับเชื้อที่จะเข้ามาสู่ร่างกายของเรา

banner300x2501. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกันเชื้อไวรัส

เมื่อลูกน้อยมีไข้ หนาวสั่น ไอ เจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูกไหล บางครั้งอาจอาเจียน และท้องเสีย ให้คิดว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ ถ้ามีไข้สูงกว่าไข้หวัดธรรมดา ปวดศีรษะมาก ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่นี้มักเป็นกันในช่วงหน้าฝน

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Influenza ซึ่งจะมีอยู่ 3 ชนิด คือ A B C ชนิด A เกิดขึ้นในคนและสัตว์ B C เกิดขึ้นในคน ในประเทศไทยพบชนิด B น้อยกว่า A ซึ่งกลายเป็นสายพันธุ์ใหม่สร้างปัญหาไปทั่วโลก ทำให้ต้องเปลี่ยนวัคซีนในแต่ละปี ที่รู้จักกันดีคือ H1N1 และ H3N2

วัคซีนไข้หวัดใหญ่อ่านต่อ “ไข้หวัดใหญ่ ใครคือกลุ่มเสี่ยง?” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up