ระวัง 7 โรคนี้ ลูกเป็นแล้ว สามารถเป็นซ้ำได้!

event

ลูกป่วยบ่อย

♦ RSV

RSV หรือชื่อเต็มๆ ว่า Respiratory Syncytial Virus เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะในเด็กเล็ก เชื้อไวรัสนี้สามารถทำให้เกิดภาวะปอดอักเสบได้  เนื่องจากมักเกิดในส่วนของหลอดลมเล็ก (bronchiole) และถุงลม (alveoli) ทำให้มีการสร้างสิ่งคัดหลั่ง เช่น เสมหะ ออกมาในปริมาณมาก และมีการหดตัวของหลอดลมเนื่องจากการบวมของเยื่อบุหลอดลมและทางเดินหายใจต่างๆ ส่งผลให้เด็กมีอาการหอบ เหนื่อย และหายใจลำบาก เชื้อนี้ติดต่อกันได้โดยการสัมผัสใกล้ชิดกับสิ่งคัดหลั่งต่างๆ ของผู้ป่วย เช่น น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ

อาการเมื่อลูกป่วยเป็น RSV

โดยเด็กที่เป็นหวัดธรรมดาจะมีอาการเป็นแบบหวัด คือ มีไข้ ไอ จาม น้ำมูกไหล กินน้ำ-นมได้ อาจกล่องเสียงอักเสบ หลอดลมอักเสบ ไอแบบมีเสมหะร่วมด้วยซึ่งจะหายได้ใน 5-7วัน  แต่อาการที่เกิดจากไวรัส RSV คือ อาการหอบ เหนื่อย บางคนหอบมากจนเป็นโรคปอดบวม หายใจหอบจนอกบุ๋ม หายใจแรงจนหน้าอกโป่ง หายใจลำบาก หรือหายใจมีเสียงวี้ดแบบหลอดลมฝอยอักเสบ  บางรายไอมากจนอาเจียน ซึม ตัวเขียว กินข้าว น้ำ นมไม่ได้  ทางที่ดีถ้าเด็กมีไข้ 3 วัน ควรรีบพาไปพบแพทย์

ในเด็กเล็กที่อ่อนแอมาก เช่น เด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนด เด็กที่มีโรคหัวใจ โรคปอด และหอบหืดอยู่แล้ว อาจมีอาการทรุดลงอย่างรวดเร็ว โดยอาจมีอาการหยุดหายใจเป็นช่วงๆ หรือหายใจล้มเหลว จนต้องนำเข้าหอพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) และอาจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจด้วย

การรักษาโรค RSV

ปัจจุบันยังไม่มียารักษาหรือวัคซีนป้องกันโรคนี้โดยเฉพาะ ดังนั้นเมื่อเด็กได้รับไวรัสนี้จึงต้องรักษาตามอาการ เช่น ให้ยาแก้ไอละลายเสมหะ ยาขยายหลอดลม ยาลดไข้ทุก 4-6 ชั่วโมงพร้อมกับเช็ดตัวลดไข้ หรือพ่นยา และนอนพักผ่อนเยอะๆ ร่างกายก็จะฟื้นตัวช้าใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์จึงจะหาย แต่หลังจากหายแล้วหลอดลมและถุงลมฝอยของเด็กจะมีอาการอักเสบได้ง่ายเมื่อติดเชื้อครั้งใหม่ ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลเป็นพิเศษทั้งเรื่องอาหารและการออกกำลังกายในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง

ในผู้ป่วยที่มีอาการเหนื่อย หายใจไม่ค่อยดี และเริ่มมีออกซิเจนในเลือดต่ำลง การรักษาจะเป็นในรูปแบบประคับประคอง เช่น ให้สารน้ำทางหลอดเลือด ให้ยาพ่นขยายหลอดลม เคาะปอด ดูดเสมหะ รวมถึงให้ออกซิเจน ส่วนในรายที่มีอาการหนักมาก อาจต้องใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยให้การดูแลในหอพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติจนกว่าอาการจะดีขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่มีอาการหนักอาจมีการติดเชื้อแทรกซ้อนด้วยไวรัสชนิดอื่นๆ เช่น เชื้อไข้หวัดใหญ่ เชื้อไมโคพลาสมา หรือเชื้อแบคทีเรียอื่นๆ ร่วมด้วย ซึ่งแพทย์จะพิจารณาให้การรักษาที่ครอบคลุมการติดเชื้อเหล่านี้ตามความเหมาะสม

เพราะเรื่องการเจ็บป่วยของลูกน้อยเป็นเรื่องสำคัญ บางครั้งการให้การดูแล เบื้องต้นอย่างถูกวิธี จะสามารถช่วยให้ลูกเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ แข็งแรง สุขภาพดี เป็นผู้ใหญ่ที่มี ประสิทธิภาพ และเป็นกำลังสำคัญของชาติสืบไป 

 

ทั้งนี้ได้มีการเปิดสายด่วนเพื่อเปิดรับปรึกษาปัญหาสุขภาพลูกน้อยมาก่อนหน้านี้แล้ว จาก รพ.เด็ก 1415 เพื่อตอบโจทย์พ่อแม่ ถึงอาการป่วยไข้ของลูก ซึ่งก็จะช่วยลดการเดินทางและค่าใช้จ่าย ลดภาวะวิกฤตเด็กก่อนมาพบแพทย์ เช่น สายด่วนไข้เลือดออก สามารถช่วยชีวิตเด็กได้ถึงกว่า 95% หมายเลข 1415 สายตรงโรงพยาบาลเด็ก ได้ทดลองเปิดบริการตั้งแต่ ธ.ค. 2556 มีผู้รับบริการเดือนละประมาณ 24,000 ครั้ง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกเดือน สะท้อนให้เห็นว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการ เป็นที่พึ่งของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพ และช่วยชีวิตเด็กในภาวะวิกฤตได้เป็นอย่างดี ผอ.รพ.เด็ก กล่าว

นอกจากนี้ หมายเลข 1415 ยังเชื่อมต่อกับ 1515 ครอบครัวผูกพัน ที่เปิดบริการส่งข้อความที่เป็นประโยชน์ในการดูแลเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงอายุ 2 ปี ให้กับผู้สมัครรับ SMS ทุกวันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้ที่โทรมายังหมายเลข 1515 สามารถเลือกกด 0 เพื่อติดต่อคอลเซ็นเตอร์ของโรงพยาบาลเด็กได้ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริการดูแลรักษาสุขภาพเด็กอย่างครบวงจร เพื่อมอบพัฒนาการที่ดีที่สุดให้กับเด็กไทย ซึ่งจะเป็นพลังที่สำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต

อ่านต่อบทความอื่นน่าสนใจ คลิก!


1th.wikipedia.org , 2www.truelife.com , 3www.bumrungrad.com , 4www.si.mahidol.ac.th ,

5health.mthai.com ,6www.bumrungrad.com , 7haamor.com , www.manager.co.th

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up