ตรวจคัดกรองมะเร็ง

ตรวจคัดกรองมะเร็ง ในผู้หญิงควรตรวจเมื่อไหร่?

Alternative Textaccount_circle
event
ตรวจคัดกรองมะเร็ง
ตรวจคัดกรองมะเร็ง

ผู้หญิงทุกคนเมื่อมีอายุมากขึ้น ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งก็มีมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการ ตรวจคัดกรองมะเร็ง เป็นประจำจึงมีความสำคัญ เรามีคำแนะนำถึงช่วงอายุที่ควรตรวจคัดกรองมะเร็งชนิดต่าง ๆ มาฝากค่ะ

ตรวจคัดกรองมะเร็ง ในผู้หญิงควรตรวจเมื่อไหร่? สำคัญอย่างไร?

ตรวจคัดกรองมะเร็ง สำคัญอย่างไร?

โรคมะเร็งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราทุกคน ซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่น่ากลัวในความคิดของคนส่วนใหญ่ เพราะวิธีการรักษาที่ทรมานและผู้ที่เป็นโรคมะเร็งในหลาย ๆ ชนิดก็ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ปัจจุบันนี้ มีผู้ที่หายขาดจากโรคมะเร็งได้หลายคน และโรคมะเร็งหลาย ๆ ชนิดก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ มีผลสำรวจว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งลดลง เนื่องจากวิทยาการด้านการรักษาโรคมะเร็งที่ทันสมัย บวกกับความก้าวหน้าของเครื่องมือคัดกรองโรคมะเร็งต่าง ๆ รวมทั้งการตรวจในระดับยีนส์ ทำให้สามารถตรวจพบการก่อตัวที่ผิดปกติของเซลล์เร็วขึ้นก่อนเซลล์จะผิด รูปกลายเป็นเซลล์มะเร็ง ส่งผลให้โอกาสในการรักษามีมากขึ้นตามไปด้วย

มะเร็ง รู้เร็ว รักษาให้หายขาดได้….นี่จึงเป็นความสำคัญของการ ตรวจคัดกรองมะเร็ง ซึ่งการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง คือ มาตรการในการค้นหาโรคมะเร็งระยะแรกเริ่มในผู้ที่ยังไม่มีอาการของโรค โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและความเจ็บป่วยจากโรคมะเร็ง โดยการตรวจคัดกรองสำหรับโรคมะเร็งต่างๆ (Screening for Specific Cancer) เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับและมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการตรวจ คัดกรองโรคมะเร็งในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง หรือกังวลว่าจะเป็นมะเร็งนั้น นับว่ามีความสำคัญมากเป็นอันดับต้น ๆ ที่จะช่วยป้องกันการเกิดโรค ในขณะเดียวกัน หากมีการค้นพบมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยหายขาดจากการเป็นมะเร็งใน อัตราที่สูงและทำให้คนที่เป็นมะเร็งมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพได้เช่นกัน

องค์กรอนามัยโลกแนะนำให้มีการตรวจคัดกรองมะเร็งในระยะเริ่มแรกถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการใด ๆ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ทำให้การรักษาเป็นไปได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและทันท่วงที

ดังนั้นจึงมีคำแนะนำถึงช่วงอายุที่ควรเริ่มตรวจคัดกรองมะเร็งชนิดต่าง ๆ ดังนี้

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ตรวจคัดกรองมะเร็ง ในผู้หญิงควรตรวจเมื่อไหร่?

มะเร็งปากมดลูก

  • อายุ 21-29 ปี ให้ตรวจ Pap test (ตรวจแป๊ป) ทุก ๆ 3 ปี เป็นการตรวจภายในและตรวจเซลล์มะเร็งที่ปากมดลูก
  • อายุ 30-65 ปี ให้ตรวจ Pap test ทุก ๆ 3 ปี และถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นอาจต้องมีการตรวจเชื้อ HPV (เอชพีวี) เพิ่มเติม โดยทำทุก 5 ปี
อ้างอิงจาก : American Cancer Society 2012

Pap Test คือ วิธีการตรวจหาความผิดปกติในระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือเป็นมะเร็งปากมดลูกในระยะที่ยังไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยที่สูตินรีแพทย์จะใช้เครื่องมือสอดผ่านและถ่างขยายช่องคลอด จากนั้นจะทำการป้ายเซลล์จากมดลูกส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อดูว่าได้เกิดเซลล์มะเร็งขึ้นที่ปากมดลูกหรือไม่ หรือว่าได้ตรวจพบเซลล์ผิดปกติชนิดอื่นที่มีแนวโน้มว่าหากละเลยปล่อยให้ระยะเวลาล่วงเลยผ่านไปอีกไม่นานอาจจะพัฒนาต่อไปจนก่อให้เกิดมะเร็งที่ปากมดลูกได้ในภายหลังหรือไม่ การตรวจ Pap Test เป็นวิธีที่มีผู้นิยมตรวจกันมากที่สุด เพราะเป็นการตรวจที่ให้ผลที่มีความน่าเชื่อถือสูงและมีประสิทธิภาพที่ดีอย่างหนึ่งในการตรวจหามะเร็ง

บทความที่น่าสนใจ หญิงไทยฟังทางนี้!! ตรวจมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมฟรี!!

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ ตรวจคัดกรองมะเร็ง ในผู้หญิงควรตรวจเมื่อไหร่?

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up